Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Bitininkai kviečiami teikti paraiškas paramai

2023/05/09


Šalies bitininkai iki gegužės 30 d. kviečiami teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) sektorinės intervencinės priemonės „Parama bitininkystės sektoriui“ programą. Šiam paraiškų kvietimui skirta 1 099 565 Eur iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Šia programa siekiama gerinti bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą. Paramos bitininkystės sektoriui programą sudaro penkios priemonės, apimančios švietimą, mokymą ir techninę paramą, bičių šeimų atnaujinimą, bitininkavimo inventoriaus įsigijimą, bičių ligų prevenciją, mokslinius tyrimus bitininkystės sektoriuje, bitininkystės sektoriaus populiarinimą ir rinkos stebėseną bei medaus ir kitų bičių produktų tyrimus.

Strateginiame plane 2023–2027 metais bitininkystės sektoriui numatyta 5,5 mln. Eur finansinės paramos. Kasmet švietimui, mokymui ir techninei paramai numatyta skirti iki 200 tūkst. Eur, bičių šeimų atnaujinimui, bitininkavimo inventoriaus įsigijimui, bičių ligų prevencijai – iki 640 tūkst. Eur, moksliniams tyrimams bitininkystės sektoriuje – iki 100 tūkst. Eur, bitininkystės sektoriaus ir rinkos stebėsenai, taip pat ir bitininkų leidinio parengimui bei išleidimui – iki 140 tūkst. Eur, medaus ir kitų bičių produktų tyri-mams – iki 19 656 Eur.

Pagal priemones „Švietimas, mokymas ir techninė parama“, „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“, „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“,  taip pat pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ veiklas „Bičių šeimų atnaujinimas“ (parodomojo bityno kūrimui, duomenų bazės naudojimosi paslaugai) ir „Bičių ligų prevencija“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“, taip pat pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ veiklas „Bičių šeimų atnaujinimas“ (bičių motinų įsigijimui) ir „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Teikti paraiškas pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ gali juridiniai asmenys. Pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ veiklą bičių šeimų atnaujinimui (bičių motinų įsigijimui, parodomojo bityno kūrimui, duomenų bazės naudojimosi paslaugoms), paramai įsigyjant bitininkavimo inventoriaus – fiziniai asmenys, o duomenų bazės naudojimosi paslaugoms bei bičių ligų prevencijai – juridiniai asmenys.

Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“, pagal priemonės „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ veiklą dėl bitininkystės sektoriaus studijos atlikimo paraiškas gali teikti mokslo ir studijų institucijos, o dėl bitininkystės sektoriaus populiarinimo – juridiniai asmenys.

Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“ į paramą gali pretenduoti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys.

Išsamesnė informacija –

www.nma.lt

 

Redakcijos nuotrauka

Nr. 299/7

Dalintis