Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024
Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Dar viena galimybė miškininkams

2024/02/22


Jau nuo vasario 26 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Paraiškas bus galima teikti iki 2024 m. balandžio 26 d. Šiam kvietimui skirta 4,48 mln. Eur paramos lėšų.

Remiama veikla apima:

 • pamiškių formavimą;
 • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimą arba būdingos miško struktūros palaikymą;
 • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymą (rekonstrukciją) į vietinių medžių rūšių medynus;
 • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymą;
 • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimą.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas kviečiami teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Paramos dydis ir intensyvumas

Kai vykdoma jaunuolynų ugdymo veikla, parama skiriama mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 365 Eur.

Kitoms veikloms paramos dydis skaičiuojamas pagal tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM. Didžiausias galimas paramos intensyvumas – iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektų atrankos kriterijai ir skiriami balai

Projektų atrankos balai suteikiami paraiškoms už atitiktį taisyklėse nustatytiems šiems projektų atrankos kriterijams:

 1. Pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiami 25 balai.
 2. Projekte numatytas ne vietinių medžių rūšių pakeitimas vietinėmis ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 10 balų.
 3. Prašoma paramos miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbams:
 • kai projektas skirtas tik šiai veiklai – suteikiama 20 balų;
 • kai projekte numatyta ne tik ši veikla – suteikiama 10 balų.
 1. Prašoma paramos jaunuolynų ugdymui:
 • kai projektas skirtas tik jaunuolynų ugdymui – suteikiama 20 balų;
 • kai projekte numatytas ne tik jaunuolynų ugdymas – suteikiama 10 balų.
 1. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (išskyrus jaunuolynų ugdymą), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 2. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
 3. Miškas, į kurį investuojama, yra sertifikuotas pagal tarptautiniu mastu pripažintą miškų sertifikavimo sistemą – suteikiami 5 balai.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas, reitinguojant pareiškėjus:

 • pagal pareiškėjus, kurie nėra gavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
 • pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Šis paraiškų priėmimas – puiki galimybė prisidėti prie Lietuvos miškų ekosistemų atsparumo ir aplinkosauginės vertės didinimo. Nepraleiskite progos dalyvauti ir gauti paramą savo projektams!

Dalintis
2024/04/23

Gyvulių augintojams ir pašarų gamintojams – dar vienas apynasris

Nuo kitų metų įsigaliosiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2023/1115 dėl tam tikrų su miškų naikinimu ir alinimu siejamų biržos prekių ir produktų tiekimo Europos Sąjungos (ES) rinkai bei jų eksportui iš ES, kit...
2024/04/23

Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursas 2024

Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Žemės ūkio ministerija ir Turizmo rinkodaros asociacija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2024.
2024/04/23

Seimas sudarė geresnes sąlygas ginkluotės gamybai Lietuvoje

Seimas priėmė Investicijų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis nuspręsta sudaryti palankesnes sąlygas stambiems projektams, užtikrinantiems neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.
2024/04/23

Reguliuojama pieno kaina. Kodėl ne?

Ūkininkai deda nemažai vilčių į Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo, vadinamąjį Pieno, įstatymą, kurio projektą Seimas paskyrė tobulinti Ekonomikos komitetui (EK). Iškelta mintis, kad pieno sek...
2024/04/23

Sužinokite, kiek institucijų dirba, kad rinkėjai gautų patikimą informaciją apie kandidatus

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) puslapyje viešai paskelbtus kandidatų į Respublikos Prezidentus duomenis analizuojantys rinkėjai ne visada susimąsto, kiek tarnybų ir institucijų dirba, kad pagrindinio Lietuvos rinkimų organizatoriaus ...
2024/04/23

Vietos maisto produktai – mūsų stiprybė, kurią mokomės įvaldyti

(VDU ŽŪA langas) Gyvename sparčiai kintančiomis išorinės aplinkos sąlygomis. Pokyčius spartina kompleksas priežasčių, tarp kurių – klimato kaita ir neatsinaujinančių išteklių brangimas; geopolitinė aplinka, galinti transformuot...
2024/04/23

Šiandien – nacionalinių parkų ir Viešvilės rezervato gimtadieniai

Prieš 33 metus (1991 m. balandžio 23 d.) Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu įsteigti Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionaliniai ir Trakų istorinis nacionalinis parkai, o pirmajam Lietuvos nacionaliniam parkui su...
2024/04/23

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 8 standarto reikalavimai

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog pareiškėjai turi laikytis žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) 8 standarto („Mažiausia ariamosios žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dali...
2024/04/23

Meškinis česnakas – ir vertingas, ir... pavojingas!

Daug girdime apie organizmui labai naudingą meškinį česnaką. Šis anksti pavasarį miškuose, o kai kur ir sodybose pasirodanti žolinis augalas yra sulaukęs daug pagyrų, vadinamas vitaminų bomba. Natūralu, kad norisi skubėti jo p...