Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024
Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Dėl kompensacijų pasėlių ir augalų draudimui – nuo kovo 1 d.

2024/02/27


Nuo kovo 1 d. pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensacijų gavimo pagal Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisykles.

Pažymime, kad praėjusią savaitę buvo patvirtinti šių taisyklių pakeitimai. Paraiškos galės būti teikiamos iki birželio 30 d. savivaldybei, kurioje įregistruota pareiškėjo valda.

Pagal priemonę galimos pagalbos formos yra šios:

  • valstybės pagalba, kuomet vertinamas įmonės susietumas ir sunkumų patyrimas;
  • nereikšminga (de minimis) pagalba, kuomet nevertinamas įmonės susietumas bei sunkumai.

Pagalba skiriama patyrusiems draudimo išlaidas už meteorologinių reiškinių rizikas – krušą, audrą, liūtį, snygį, šalną, ilgalaikį lietų, ilgą lietingą laikotarpį, sausringą laikotarpį, iššalimą ir kt.

Galimi pareiškėjai

Dėl pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensacijų gali kreiptis įmonės, kurios:

  • yra fiziniai arba juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą;
  • užsiimančios pirmine žemės ūkio gamyba;
  • labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijai priklausanti įmonė (nuostata netaikoma, jei prašoma nereikšmingos (de minimis) pagalbos);
  • sunkumų nepatirianti įmonė (nuostata netaikoma, jei prašoma nereikšmingos (de minimis) pagalbos).

Parama gali būti skiriama, jei pareiškėjas:

  • užtikrina, kad prašomos kompensuoti išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš Europos Sąjungos fondų ir (ar) kitų viešųjų lėšų;
  • nėra gavęs ir negauna paramos pagal Kaimo plėtros 20042006 m. plano priemonę Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas ir (ar) Lietuvos kaimo plėtros 20072013 m. programos priemonę Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos taikoma fiziniam asmeniui ir jo sutuoktiniui;
  • nėra gavęs ir negauna valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir (ar) nesuderinama su vidaus rinka, arba yra sugrąžinęs visą neteisėtos ir (ar) nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

Labai svarbu, kad draudimo, prašoma kompensacijos, laikotarpis, būtų ne ilgesnis kaip vienas augalų vegetacijos laikotarpis. Išlaidos gali būti kompensuojamos pagal vieną draudimo objektą – augalų plotą ir (arba) pasėlių plotą ir (arba) riziką.

Atkreiptinas dėmesys, kad gali būti kompensuojamos tik išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip kitą dieną nuo paraiškos pateikimo savivaldybei dienos. Šis reikalavimas netaikomas, kai prašoma nereikšmingos (de minimis) pagalbos.

Pagalbos dydis

Pareiškėjui skiriama pagalba gali sudaryti iki 50 proc. draudimo įmokų sumos, neviršijant didžiausių galimų draudimo įmokų įkainių.

Teikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą, vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis ir laikomasi šių pagalbos dydžio reikalavimų:

1. teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba gali būti sumuojama su kita nereikšminga (de minimis) pagalba ir (ar) valstybės pagalba;

2. jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, arba viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių per einamuosius ir praėjusius dvejus finansinius metus, taikomos Reglamento 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos;

3. jei įmonė veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiant nereikšmingą (de minimis) pagalbą tenkinamos Reglamento 1 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatos;

4. bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma vienai įmonei (įskaitant ir su šia įmone Reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį negali viršyti 25 000 Eur sumos.

Svarbu paminėti, kad savivaldybė, kuriai buvo pateikta paraiška dėlnereikšmingos (de minimis) pagalbos, įvertinusi paraišką ir paskaičiavusi komensacijos sumą, patikrina, kokia paramos suma pareiškėjui gali būti skirta: jei pareiškėjui suteikus nereikšmingą (de minimis) pagalbą būtų viršytos leidžiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribos, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas Reglamentas, t. y. nebūtų viršyta 25 000 Eur pagalbos suma.

Kur ir kokiais būdais priimamos paraiškos

Paraiškos priimamos savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijoje – jų sąrašas ir adresai nurodyti kvietime tekti paraiškas.

Paraiškos turi būti teikiamos asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu arba elektroniniu paštu. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu, siunčiant elektroniniu paštu – pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

 

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis
2024/04/23

Gyvulių augintojams ir pašarų gamintojams – dar vienas apynasris

Nuo kitų metų įsigaliosiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2023/1115 dėl tam tikrų su miškų naikinimu ir alinimu siejamų biržos prekių ir produktų tiekimo Europos Sąjungos (ES) rinkai bei jų eksportui iš ES, kit...
2024/04/23

Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursas 2024

Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Žemės ūkio ministerija ir Turizmo rinkodaros asociacija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2024.
2024/04/23

Seimas sudarė geresnes sąlygas ginkluotės gamybai Lietuvoje

Seimas priėmė Investicijų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis nuspręsta sudaryti palankesnes sąlygas stambiems projektams, užtikrinantiems neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.
2024/04/23

Reguliuojama pieno kaina. Kodėl ne?

Ūkininkai deda nemažai vilčių į Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo, vadinamąjį Pieno, įstatymą, kurio projektą Seimas paskyrė tobulinti Ekonomikos komitetui (EK). Iškelta mintis, kad pieno sek...
2024/04/23

Sužinokite, kiek institucijų dirba, kad rinkėjai gautų patikimą informaciją apie kandidatus

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) puslapyje viešai paskelbtus kandidatų į Respublikos Prezidentus duomenis analizuojantys rinkėjai ne visada susimąsto, kiek tarnybų ir institucijų dirba, kad pagrindinio Lietuvos rinkimų organizatoriaus ...
2024/04/23

Vietos maisto produktai – mūsų stiprybė, kurią mokomės įvaldyti

(VDU ŽŪA langas) Gyvename sparčiai kintančiomis išorinės aplinkos sąlygomis. Pokyčius spartina kompleksas priežasčių, tarp kurių – klimato kaita ir neatsinaujinančių išteklių brangimas; geopolitinė aplinka, galinti transformuot...
2024/04/23

Šiandien – nacionalinių parkų ir Viešvilės rezervato gimtadieniai

Prieš 33 metus (1991 m. balandžio 23 d.) Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu įsteigti Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionaliniai ir Trakų istorinis nacionalinis parkai, o pirmajam Lietuvos nacionaliniam parkui su...
2024/04/23

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 8 standarto reikalavimai

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog pareiškėjai turi laikytis žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) 8 standarto („Mažiausia ariamosios žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dali...
2024/04/23

Meškinis česnakas – ir vertingas, ir... pavojingas!

Daug girdime apie organizmui labai naudingą meškinį česnaką. Šis anksti pavasarį miškuose, o kai kur ir sodybose pasirodanti žolinis augalas yra sulaukęs daug pagyrų, vadinamas vitaminų bomba. Natūralu, kad norisi skubėti jo p...