Ashburn +23,1 °C Debesuota
Pirmadienis, 27 Geg 2024
Ashburn +23,1 °C Debesuota
Pirmadienis, 27 Geg 2024

Diržų veržimo galo nematyti

2020/12/01


Eimantas Pranauskas.

Europos Sąjungos (ES) ambicijos klimato srityje nuolat auga. Nespėjo atvėsti emocijos dėl siekio sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį bent 40 proc., Europos Komisija (EK) pristatė naują planą, kaip iki 2030 m. ES išmetamą ŠESD kiekį sumažinti bent 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Lietuva faktiškai tokį lygį pasiekusi, bet...

Naujausios 2020 m. Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos duomenimis, 2018 m. Lietuvoje, palyginti su 1990 m., išmetamas ŠESD kiekis sumažėjo apie 58 proc., neįskaitant žemės naudojimo, paskirties keitimo ir miškininkystės (ŽNPKM) sektoriaus poveikio, o įskaitant ŽNPKM sektorių – 61 proc. Atrodo, kad ir nauji ŠESD mažinimo tikslai Lietuvoje jau yra pasiekti.

Griežtesnė ES emisijų politika galėtų būti palanki žinia ir šalies žemdirbiams, nelygiomis sąlygomis (vienos mažiausių ES tiesioginės išmokos, 30 proc. mažesnė žalinimo išmoka už absoliučiai tapačių visoje ES klimatui ir aplinkai naudingų praktikų taikymą ir t. t.) konkuruojantiems bendroje ES rinkoje. Lietuvos žemės ūkis pagal ŠESD sumažinimo tempą taip pat yra tarp pirmūnų, nors labai džiaugtis nėra ko, nes daugiausia tai dėl iki kritinės ribos susitraukusios gyvulininkystės.

Naujausios 2020 m. Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos duomenimis, emisijos iš žemės ūkio sektoriaus sumažėjo nuo 8 853,4 kt. CO2 ekv. 1990 m. iki 4 280,7 kt. CO2 ekv. 2018 m., tai reiškia sumažėjo 52 proc.

Taigi, Lietuvos, Latvijos ir Slovakijos žemės ūkio sektorius būtų galima priskirti ES ŠESD mažinimo aukščiausiai lygai, kurios dalyvės galėtų ramiai vystyti savo ekonomikas, stebėdamos, kaip kelis kartus mažesnį progresą pasiekusios šalys deda pastangas, ribodamos savo taršių sektorių veiklą ar nukreipdamos investicijas į dažniausiai nepelningas, taršą mažinančias priemones.

Deja, taip nėra. Gruodžio pabaigoje sukaks lygiai metai, kai buvo patvirtintas Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 (NECP), kurio pagrindinė rengėja buvo Energetikos ministerija. Galbūt kaip tik dėl šios priežasties žemės ūkio sektoriui planuojamos priemonės nebuvo išsamiai aptartos su socialiniais partneriais. Tačiau EK tvirtinti pateiktame dokumente numatomi suvaržymai šalies žemės ūkiui, tokie kaip mineralinių trąšų naudojimo sumažinimas 15 proc. (kyla klausimas, kuo tręšime, jeigu gyvulių tankumas jau nebesiekia 0,2 SG/ha), mėšlo naudojimo sugriežtinimas (tarytum būtų didžiulis perteklius), akcizo lengvatų žemės ūkyje naudojamam dyzelinui atsisakymas (nors lengvatas numato ES teisės aktai) ir kt.

Ypač keistai atrodo EK rekomendacijos atsisakyti iškastiniam kurui taikomų lengvatų. Įvertinant tai, kad iki šiol galioja 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, kurios 8 straipsnis teikia galimybę taikyti minimalų degalų, naudojamų žemės ūkyje, apmokestinimo lygį, pagrįstai kyla klausimas, ar tokie veiksmai negali būti laikomi ne visai teisėtu spaudimu, kuriam turėtų būti duotas principingas atkirtis, kaip tai padarė kaimyninė Estija, principingai atmetusi EK rekomendacijas ir savo NECP nurodydama: „Estija neplanuoja keisti šių dviejų priemonių, nes mažesnė dyzelinio kuro akcizo norma palaiko žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą...“

Atrodo, kad Lietuvoje formuojamas kitoks požiūris.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai paskutinę praėjusių metų dieną pateikus pastabas ir pasiūlymus Nacionalinio energetikos ir klimato srities plano žemės ūkio sektoriaus priemonėms, šių metų pirmąjį pusmetį įvyko karštų, bet produktyvių žemdirbių savivaldos susitikimų su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų specialistais. Jų metu buvo pasiekta kompromisinių sprendimų, pavyzdžiui, žymėtojo dyzelino mokestinės lengvatos taikymą susieti su minėtos direktyvos galiojimo terminais. Taip pat sutarta, kad pakeitimai bus išsiųsti ir padaryti EK pateiktame NECP plane.

Tačiau planas kol kas taip nepakeistas, yra EK svetainėje. Su jame esančia, savivaldos pastebėta, tačiau iki šiol neištaisyta klaida, neigiamai keičiančia bendrą žemės ūkio ŠESD emisijų / sekvestracijos balansą, padaryta, nepakankamai įvertinus neariminėmis technologijomis pasiekiamą ŠESD mažinimo efektą (priemonė L14). Nepakeistos plane ir nuostatos dėl akcizų lengvatų žemės ūkyje naudojamam dyzelinui tolesnio taikymo.

Todėl Lietuvos žemės ūkio taryba kreipėsi į būsimą Vyriausybę, prašydama išlaikyti lengvatą žymėtajam dyzelinui ir kitiems degalams Lietuvoje tol, kol tokios apmokestinimo lengvatos yra taikomos kitose valstybėse narėse ir jų kitaip nereglamentuoja ES teisė, o visi pokyčiai ir valstybės intervencijos, susiję su ES žaliosiomis strategijomis, būtų numatomi ir daromi ne aklai, o tik atlikus išsamų poveikio vertinimą ūkio ir valstybės mastu.

Eimantas PRANAUSKAS

Apžvalgininkas

  2020-12-01
Dalintis
2024/05/27

Vietos maisto sistemos: dramblys kambaryje, tačiau niekas apie jį nešneka

(VDU ŽŪA langas) Vietos maisto sistema – potenciali socialinė inovacija. Ji gali tapti trumpųjų maisto tiekimo grandinių socialine infrastruktūra, smulkiojo verslo pradžia, naujai sukurtomis darbo vietomis ar vietoje užaugintos žemės ūkio pr...
2024/05/27

Pieno gamintojai Briuselyje reikalavo sąžiningų kainų

Šiandien Europos pieno taryba (EMB) Briuselyje surengė taikią demonstraciją, reikalaudama teisingumo žemės ūkio sektoriuje ir deramų pajamų ūkininkams.
2024/05/27

Biokuras Lietuvoje ir vėl tapo pigiausias Baltijos šalyse

Pastarąją savaitę dyzelinas Lietuvoje atpigo 0,9 proc., benzinas 0,3 proc. Tuo tarpu nežymiai didėjo kitų energijos išteklių kainos: biokuro kainos Lietuvoje per savaitę padidėjo 1,3 proc., TTF gamtinių dujų vidurkis pakilo 1,4 proc., o did...
2024/05/27

VDU Agroinovacijų centras – naujos galimybės aukštos kokybės mokslo tyrimams

Lietuvos agrosektorius susiduria su iššūkiais, kurie tiesiogiai atsiliepia jo efektyvumui, tvarumui ir konkurencingumui. Keliami vis aukštesni reikalavimai, nuo didesnio produktyvumo, iki minimalaus išteklių naudojimo i...
2024/05/27

VMVT patikrinimas atskleidė šiurkščius pažeidimus mėsos perdirbimo įmonėje: nesaugi produkcija sunaikinta

Šių metų, gegužės 8–10 dienomis Valstybinės maisto ir veterijanijos tarnybos (VMVT) Alytaus apygardos priežiūros skyrius atliko planinį patikrinimą mėsos perdirbimo įmonėje UAB „Riamona“, esančioje Alytaus rajone. &Sc...
2024/05/27

Nuogąstavimai pasitvirtino: Kuršių mariose pastebėtos kritusios žuvys

Praėjusią savaitę Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) Hidrologinių tyrimų skyriaus atliktų hidrologinių matavimų duomenys parodė, kad deguonies koncentracija pasiekė vandens telkiniuose gyvenančioms žuvims, pavojingai mažą ribą.
2024/05/27

Ministras K. Navickas siekia, kad padidinti muitai būtų taikomi kuo platesniam rusiškos ir baltarusiškos žemės ūkio produkcijos sąrašui

Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje dalyvaujantis  žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas paragino Europos Komisiją (EK) kuo skubiau išplėsti iš Rusijos ir Baltarusijos į ES importuojamų žemės ūki...
2024/05/27

Sveikatos apsaugos sistemų ekspertė: kai kurie Lietuvos rodikliai – žemiausi ES

Slopstant pasaulio šalių sveikatos apsaugos sistemas sukrėtusios Covid-19 pandemijos pasekmėms, Lietuvoje neišvengiamai teks atsigręžti į ankstesnes, dar iki pandemijos vyravusias problemas.
2024/05/27

Europos Komisija: užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais – stabili

2024 m. vasarį ES prekybos žemės ūkio ir maisto produktais perteklius pasiekė 6,2 milijardo eurų, t. y. 24 proc. daugiau nei sausio mėn. Dėl gero žinomumo ir didelės gamybos ES tebėra didžiausia pasaulyje žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotoj...