Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024
Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024

Svarbu: štai kokias išimtis taikyti ūkininkams pasiūlė EK

2024/02/22


Vasario 22 d. Europos Komisija (EK) Tarybai pirmininkaujančiai Belgijai nusiuntė dokumentą, kuriame išdėstyti pirmieji galimi veiksmai, padėsiantys sumažinti ūkininkams tenkančią administracinę naštą. Dokumente, kuris vasario 26 d. bus aptartas su valstybėmis narėmis Žemės ūkio taryboje, pateikti įvairūs trumpalaikiai ir vidutinės trukmės veiksmai. Tai bus diskusijų ir bendrų veiksmų su ES šalimis pagrindas.

Dokumentas parengtas atsižvelgiant į nacionalinių vyriausybių, pagrindinių ES žemės ūkio organizacijų ir Europos Parlamento žemės ūkio komiteto nuomonę.

Komisija kovo mėnesį pradės ūkininkų internetinę apklausą siekiant išsiaiškinti, kas būtent kelia jų susirūpinimą įgyvendinant BŽŪP ir kitus žemės ūkiui keliamus reikalavimus. Ši apklausa iki vasaros atskleis aiškesnį vaizdą apie pagrindines administracines kliūtis, su kuriomis susiduria ūkininkai. Apklausos rezultatai po išsamios analizės bus paskelbti 2024 m. rudenį.

EK siūlo trumpalaikes ir vidutinės trukmės priemones, kurios šiek tiek palengvintų ne tik ūkininkams, bet ir ES paramą administruojančioms nacionalinėms institucijoms tenkančią naštą.

Siūloma supaprastinti kai kuriuos ūkininkams privalomus reikalavimus. Paaiškėjo, kad tam tikromis aplinkybėmis sunku įgyvendinti pagrindinius standartus, vadinamus GAAB (geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės) standartais, kurių privalu visiems ūkininkams tam, kad gautų BŽŪP paramą.

Komisija jau ėmėsi veiksmų ir šiems metams suteikė dalinę išimtį taisyklei dėl negamybinių plotų, vadinamojo GAAB 8.

Pirma: siūloma švelninti reikalavimą dėl daugiamečių pievų

Dabar EK siūlo pakeisti taisykles dėl pirmojo standarto (GAAB 1), kuriuo nustatomas reikalavimas nuo 2018 ataskaitinių metų išlaikyti stabilius daugiamečių pievų plotus. Pagal šį reikalavimą didelius pievų plotus turėję gyvulių augintojai, kurie dėl sutrikimų mėsos ir pieno sektoriuose buvo priversti pereiti prie lauko kultūrų auginimo, gali būti paprašyti savo ariamoje žemėje atkurti daugiametes pievas. Dėl šio įpareigojimo ūkininkai gali prarasti pajamas.

Šias taisykles siūloma iš dalies pakeisti iki kovo vidurio. Atsižvelgiant į struktūrinius pokyčius, kai gyvulių skaičius buvo sumažintas dėl pokyčių rinkoje, ūkininkai neturi būti baudžiami už savo darbą. Taip pat sumažėtų našta, nes mažiau plotų turėtų būti pertvarkyta į daugiamečius žolynus.

Taip pat EK peržiūrės, kokia žemės ūkio praktika gali būti taikoma jautriais laikotarpiais, kai pagal GAAB 6 standartus taikomas reikalavimas užtikrinti minimalią dirvožemio dangą.

Komisija taip pat ragina suinteresuotus subjektus pasidalyti savo nuomone dėl administracinės naštos, kuri gali būti susijusi su Nitratų direktyva. Tai galima padaryti per viešas konsultacijas internetu, kurios vyks iki 2024 m. kovo 8 d.

Antra: patikrų skaičių ūkiuose sumažinti perpus

Komisija siūlo supaprastinti patikrų metodiką, siekiant iki 50 proc. sumažinti nacionalinių administracijų apsilankymų ūkiuose skaičių.

Norima išsiaiškinti, kaip vertinama žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybė. Tai sistema, pagrįsta automatizuota programos „Copernicus“ palydovinių vaizdų analize, kuria siekiama sumažinti patikrinimų ūkiuose skaičių, padėti ūkininkams išvengti klaidų, taip pat palengvinti ataskaitų teikimą.

Sumažėjus patikrų, ūkininkai turės daugiau laiko skirti savo pagrindiniams darbams.

Trečia: išgryninti force majeure sąvoką

Komisija siūlo išgryninti force majeure ir išimtinių aplinkybių sąvokų taikymą.

Pagal šią teisinę koncepciją ūkininkams, kurie negali įvykdyti visų BŽŪP reikalavimų dėl ne nuo jų valios priklausančių išskirtinių ir nenumatytų aplinkybių (pvz., didelių sausrų ar potvynių atvejais), jiems netaikomos sankcijos.

Sąvokų išgryninimas leis nuostatą vienodai taikyti visoje ES, taip pat padidins tikrumą dėl BŽŪP paramos skyrimo ūkininkams, nukentėjusiems dėl nenumatytų aplinkybių.

Siūlo numatyti ir daugiau nuolaidų

EK dokumente taip pat minimos papildomos vidutinės trukmės laikotarpio priemones, kurios gali palengvinti naštą ūkiams, ypač smulkesniems.

Vienas iš siūlymų –  atsisakyti mažų iki 10 ha ūkių kontrolės dėl paramos sąlygų reikalavimų (GAAB) laikymosi. Ši išimtis labai supaprastintų kasdienį smulkiųjų ūkininkų, kurie sudaro 65 proc. BŽŪP paramos gavėjų, darbą ir kartu išlaikytų BŽŪP aplinkosaugos užmojus, nes smulkūs ūkiai užima tik 9,6 proc. vietovių, gaunančių BŽŪP paramą.

Be to, jei pagrindiniai reglamentai būtų pakeisti vidutinės trukmės laikotarpiu, siekiant dar labiau sumažinti ūkininkams tenkančią naštą, galėtų būti peržiūrėta daugiau GAAB standartų: GAAB 8 dėl negamybinių plotų, GAAB 7 dėl sėjomainos ir AAB 6 dėl dirvožemio dangos išlaikymo.

Ursula von der Leyen

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Komisija tebėra visapusiškai įsipareigojusi pateikti sprendimus, kaip sumažinti spaudimą, kurį šiuo metu jaučia mūsų sunkiai dirbančios ūkininkaujančios moterys ir vyrai. Mažiname administracinę naštą mūsų ūkininkams, kad padėtume jiems užtikrinti Europos piliečių aprūpinimą maistu. Mūsų žemės ūkio politikos supaprastinimas yra nuolatinis prioritetas tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu. Šiais įvairiais veiksmais vykdome savo ūkininkams duotą pažadą paspartinti šią diskusiją. Nekantriai laukiu mūsų valstybių narių nuomonių."

 

ŪP portalas pagal EK pranešimą

123rf nuotr. 

Dalintis
2024/04/23

Gyvulių augintojams ir pašarų gamintojams – dar vienas apynasris

Nuo kitų metų įsigaliosiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2023/1115 dėl tam tikrų su miškų naikinimu ir alinimu siejamų biržos prekių ir produktų tiekimo Europos Sąjungos (ES) rinkai bei jų eksportui iš ES, kit...
2024/04/23

Gyvulininkystės ūkiams siūloma naujovė – pavadavimo ūkyje paslaugos

Žemės ūkio ministerija pradėjo diskusiją su socialiniais parneriais dėl naujos bandomosios priemonės „Pavadavimo ūkyje paslaugos“, skirtos šalies gyvulininkystės sektoriui. Šią intervencinę priemonę, pritarus Europos Komi...
2024/04/23

Martynas Tyla. Sutvarkykime įstatymą, kad neliktų absurdiškų situacijų (papildyta Seimo pranešimu)

Šiuo metu LR Seime svarstomi Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, susiję su galimybe mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose prekiauti alkoholiniais gėrimais iki 15 laipsnių, nepaisant to, kokiu būdu jie yra pagaminti. Priimti pakeit...
2024/04/23

Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursas 2024

Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Žemės ūkio ministerija ir Turizmo rinkodaros asociacija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2024.
2024/04/23

Seimas sudarė geresnes sąlygas ginkluotės gamybai Lietuvoje

Seimas priėmė Investicijų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis nuspręsta sudaryti palankesnes sąlygas stambiems projektams, užtikrinantiems neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.
2024/04/23

Reguliuojama pieno kaina. Kodėl ne?

Ūkininkai deda nemažai vilčių į Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo, vadinamąjį Pieno, įstatymą, kurio projektą Seimas paskyrė tobulinti Ekonomikos komitetui (EK). Iškelta mintis, kad pieno sek...
2024/04/23

Sužinokite, kiek institucijų dirba, kad rinkėjai gautų patikimą informaciją apie kandidatus

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) puslapyje viešai paskelbtus kandidatų į Respublikos Prezidentus duomenis analizuojantys rinkėjai ne visada susimąsto, kiek tarnybų ir institucijų dirba, kad pagrindinio Lietuvos rinkimų organizatoriaus ...
2024/04/23

Vietos maisto produktai – mūsų stiprybė, kurią mokomės įvaldyti

(VDU ŽŪA langas) Gyvename sparčiai kintančiomis išorinės aplinkos sąlygomis. Pokyčius spartina kompleksas priežasčių, tarp kurių – klimato kaita ir neatsinaujinančių išteklių brangimas; geopolitinė aplinka, galinti transformuot...
2024/04/23

Šiandien – nacionalinių parkų ir Viešvilės rezervato gimtadieniai

Prieš 33 metus (1991 m. balandžio 23 d.) Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu įsteigti Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionaliniai ir Trakų istorinis nacionalinis parkai, o pirmajam Lietuvos nacionaliniam parkui su...