Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024
Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024

Ekologiniai ūkiai: kokio dydžio išmokas galima gauti

2023/06/11


Ekologiškai ūkininkaujantieji iki birželio 20 d. gali teikti paraiškas pagal ekologiniams ūkiams remti skirtas intervencines priemones. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki birželio 30 d., tačiau reikia žinoti, kad už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 proc.

Tęstinių įsipareigojimų vykdytojams – 16 kompensacinių išmokų dydžių

Ekologiškai ūkininkaujantieji tęstinius įsipareigojimus vykdys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklose: „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

KPP priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“ nustatyta 16 kompensacinių išmokų dydžių.

Tai 8 kompensacinės išmokos pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“: už javus 218 – Eur/ha; už javus pašarams – 232 Eur/ha; už javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur/ha; už daugiamečių žolių įsėlį – 59 Eur/ha; už daugiametes žoles – 176 Eur/ha; už daržoves, bulves – 525 Eur/ha; už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur/ha; už uogynus ir sodus – 518 Eur/ha.

Ir 8 kompensacinės išmokos pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“: už javus – 238 Eur/ha; už javus pašarams – 247 Eur/ha; už javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur/ha; už daugiamečių žolių įsėlį – 59 Eur/ha; už daugiametes žoles – 182 Eur/ha; už daržoves, bulves – 525 Eur/ha; už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur/ha ir už uogynus ir sodus – 534 Eur/ha.

Tais atvejais, kai pareiškėjas prašo paramos daugiau nei už 200 ha, plotas iki 200 ha, laikantis paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes, yra remiamas 100 proc., o plotas, viršijantis 200 ha, laikantis paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes, – 70 proc.

Galimybės ir įsipareigojimai

Žinotina, kad lauko plotas, už kurį gali būti mokamos išmokos pagal minėtos KPP priemonės veiklas, turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha, o bendras sertifikuotas pagal ekologinės gamybos reikalavimus tinkamas paramai naudmenų plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos, – ne mažesnis kaip 1 ha.

Įsipareigojimų laikotarpio trukmė – 2 metai. Taigi pareiškėjai 2022 m. prisiėmę įsipareigojimus privalės juos tęsti ir 2023 m.

Pareiškėjai, 2021 m. prisiėmę įsipareigojimus pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, gali nutraukti ekologinio ūkininkavimo praktiką arba vykdyti tęstinę veiklą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ arba ekologinę sistemą „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“.

Jei pareiškėjai prisiėmė įsipareigojimus po 2022 m. birželio 6 d. pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, jie privalės tęsti ekologinio ūkininkavimo veiklą pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ arba ekologinę sistemą „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“.

Užsibrėžtas ambicingas siekis

Parama, taip pat augantis visuomenės poreikis vartoti kokybišką maistą, atsižvelgti į tvarią gamybą ir švarią aplinką, skatina žemdirbius plėsti ekologinę gamybą. VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, 2022 m. pagal 2014–2020 m. KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ buvo deklaruota apie 259 251,23 ha, palyginti su 2021 m., deklaruoti plotai išaugo 11 134,04 ha.

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu ekologiniam ūkininkavimui (kartu su perėjimu prie ekologinio ūkininkavimo ir tęstiniais įsipareigojimais) skirta 318,6 mln. Eur, išmokėta – 289,6 mln. Eur.

Europos Sąjungą (ES) pagal Žaliąjį kursą yra užsibrėžusi ambicingą siekį – iki 2030 m. bent 25 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės turėtų būti skirta ekologiniam ūkininkavimui. Ir Lietuvoje tam skiriamas prioritetinis dėmesys – siekiama, kad ekologiniam ūkininkavimui (kartu su perėjimu prie ekologinio ūkininkavimo) 2027 m. būtų naudojama 13 proc., o 2030 m. – 15 proc. žemės ūkio naudmenų.

2023–2027 m. laikotarpio priemonės

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Išmokų už plotus skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Čeponienė pabrėžė, kad siekiant stiprinti ekologinį ūkininkavimą bei didinti ekologinių ūkių skaičių, 2023 m. startuoja trys intervencinės priemonės: „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“ ir „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, kuriose ekologiniams ūkiams nustatytos kompensacinės išmokos yra didesnės nei 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pažymėtina, kad lauko plotas, už kurį gali būti mokamos išmokos pagal 2023–2027 m. laikotarpio intervencines priemones, taip pat turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha, o bendras sertifikuotas pagal ekologinės gamybos reikalavimus tinkamas paramai naudmenų plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos, – ne mažesnis kaip 1 ha.

Pasak ŽŪM atstovės, 2023–2027 m. laikotarpiu lieka 6 kompensacinių išmokų dydžiai ekologiniams ūkiams. Išmokos sugrupuojamos į 3 kategorijas: už javus; daugiametes žoles; daržoves, bulves, uogynus, sodus, vaistažoles ir prieskoninius augalus.

Ekologinė sistema „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ numatyta pereinantiems nuo įprastinės prie ekologinio ūkininkavimo praktikos ir (arba) deklaruojantiems pereinančius prie ekologinės gamybos plotus pareiškėjams, auginantiems vaisius, uogas, daržoves, vaistažoles, prieskoninius augalus, javus, daugiametes žoles, daugiametes žoles sėklai.

Ekologinėje sistemoje „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ yra trys išmokų kategorijos: už daugiametes žoles – 206 Eur/ha; už daržoves, bulves, uogynus, sodus, vaistažoles ir prieskoninius augalus – 652 Eur/ha; už javus ir daugiametes žoles sėklai – 280 Eur/ha.

Įsipareigojimų trukmė 2–3 m. Jei deklaruojamame plote auginami vienmečiai žemės ūkio augalai arba daugiametės žolės, didžiausias galimas pereinamojo laikotarpio baigties terminas yra 2 m., jei deklaruojamame plote auginami daugiamečiai žemės ūkio augalai – 3 m.

Pareiškėjai, deklaruojantys ekologinės gamybos plotus, praėjusius perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį, gali dalyvauti: ekologinėje sistemoje „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“, skirtoje ekologiškus vaisius, uogas, daržoves, vaistažoles ir prieskoninius augalus auginantiems; intervencinėje priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, skirtoje deklaruojantiems javus, daugiametes žoles bei daugiametes žoles sėklai.

Ekologinėje sistemoje „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“ yra viena išmoka už daržoves, bulves, uogynus, sodus, vaistažoles ir prieskoninius augalus – 560 Eur/ha.

O intervencinėje priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ yra dvi išmokų kategorijos: už javus ir daugiametes žoles sėklai – 239 Eur/ha ir už daugiametes žoles – 198 Eur/ha.

Įsipareigojimų trukmė 5 m. Tęsiantiems ekologinio ūkininkavimo praktiką, į 5 m. įsipareigojimų laikotarpį įsiskaičiuojami ir pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, įvykdyti įsipareigojimai, tuomet įsipareigojimų laikotarpis sutrumpėja iki 3 m.

Strateginio plano intervencinei priemonei „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinti skirta 292,6 mln. Eur. O ekologinėms sistemoms: „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai) – 32,5 mln. Eur, „Perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ – 77,7 mln. Eur.

 

Žemės ūkio ministerijos/VšĮ Ekoagros informacija

123rf nuotr.

Dalintis