Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 26 Vas 2024
Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 26 Vas 2024

Ekologinis ūkininkavimas: ką turi žinoti, siekiantys sulaukti paramos?

2021/04/22


Nuo š. m. balandžio 12 d. iki birželio 7 d. Lietuvos ūkininkai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius, kitus plotus bei gyvulius. Daliai ūkininkų, auginančių ekologinę produkciją, gali būti skiriama Europos Sąjungos (ES) parama pagal Lietuvos kaimo plėtros (KPP) programos 2014–2020 m. priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.

Kitoks žvilgsnis į ūkininkavimą

Kauno rajone esančiame Padaugupio kaime ūkininkaujantis Nikolajus Dubnikovas dar nuo 2007 metų aktyviai dalyvauja KPP programoje pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“.

„Vystydamas ekologišką ūkį, ieškojau papildomų galimybių, kurios padėtų jį tobulinti bei skatintų ekologiją šalyje ir maisto pramonėje. Kurti ir plėtoti tokį ūkį pasirinkau norėdamas prisidėti prie aplinkos tausojimo, sveikų produktų kūrimo ir dėl asmeninio požiūrio: siekiau užtikrinti, kad tai, ką valgau aš, mano šeima ir kiti šią produkciją vartojantys žmonės, būtų natūralu ir organiška“, – apie ekologiško ūkininkavimo naudą pasakoja N. Dubnikovas.

Ūkininkas pabrėžia, jog nereikėtų suklysti manant, kad pildyti paraiškos dokumentus gali būti sudėtinga – iš tiesų tai yra gana paprasta. Su priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ aspektais jį supažindino Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai, o Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) atstovai paaiškino, kaip teisingai užpildyti paraišką.

Grūdines kultūras ir mėsinius galvijus auginantis ūkininkas atskleidžia, jog KPP padėjo transformuoti jo ūkį: anksčiau būdavo naudojamos sintetinės trąšos, cheminės medžiagos, o dabar ūkyje laikomasi griežtų aplinkosauginių priemonių, tręšiama tik natūraliomis medžiagomis, atsisakoma bet kokios chemijos ar sintetikos.

Esminiai pokyčiai taisyklėse

NMA Žemės ūkio paramos departamento vyriausioji specialistė Sigutė Stakvilevičienė paaiškina, kad 2021 metais paramos pagal „Ekologinio ūkininkavimo“ priemonę sulaukti siekiantys ūkininkai bei juridiniai asmenys, plėtojantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą, turi laikytis specialių įsipareigojimų nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutinių įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datos.

„Šiais metais teikiantys paraiškas įsipareigojimus prisiims dvejų metų 2021–2022 m. laikotarpiui. Vienas iš svarbiausių reikalavimų ūkininkams per šį laikotarpį – nuo pirmos paraiškos pateikimo dienos nesumažinti paramos paraiškoje įvardintų plotų daugiau kaip 10 proc. Visgi, jeigu paramos sulaukęs asmuo 2022 metais nesilaikys įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių, tokių kaip jo ūkio dalyje tvarkomas valstybės turtas, ir raštu apie tai informuos NMA ne vėliau kaip 15 darbo dienų nuo žinių apie situaciją gavimo, sankcijos dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo taikomos nebus“, – nuramina S. Stakvilevičienė ir priduria, kad NMA specialistai visuomet atsakys į dėl KPP programos priemonių kylančius klausimus bei suteiks reikiamą informaciją.

Specialistė pabrėžia, kad kiekvienais kalendoriniais paramos paraiškos pateikimo metais, apžvelgiama ar bendras tinkamas paramai plotas yra ne mažesnis kaip 1 ha ir susideda iš laukų, kurių plotas ne mažesnis už 0,1 ha. Jeigu šiais metais būtų viršijamos minėtai priemonei įgyvendinti skirtos lėšos, 2021 m. pateiktos paraiškos papildomai būtų vertinamos  atliekant žemės plotų reitingavimą. Šis būdas  būtų taikomas tik naujai deklaruotiems plotams, kurie praėjusiais metais nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“. NMA atstovė patikslina, kad reitingavimas būtų vykdomas didėjimo tvarka: pirmenybė teikiama mažiausiam pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ naujai deklaruotam plotui, už kurį praėjusiais metais nebuvo prašyta paramos.

Svarbu žinoti

Nuo 2021-ųjų paraiškos pateikimo dienos iki 2022-ųjų birželio 1 d. taip pat bus vertinama, ar pareiškėjas, jei jis yra juridinis asmuo, neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir „Sodrai“, o jei paraiškos teikėjas yra fizinis asmuo – tik „Sodrai“.

„Derėtų paminėti ir tai, kad kasmet NMA paramos teikimo laikotarpiu iki vasario 28 d., paramos gavėjai, siekiantys paramos už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus, turi pateikti užpildytą ir nustatyta tvarka patvirtintą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus už ataskaitinį metų laikotarpį (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)“, – paaiškina NMA atstovė S. Stakvilevičienė.

Prašantieji kompensacinės išmokos už javus bei daugiametes žoles sėklai ir patys tiekiantys rinkai augalinę dauginamąją medžiagą, iki 2022 m. birželio 1 d. taip pat turi pateikti galutinį Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM) pagal dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus išduotą „Sėklos sertifikatą“. Iki šios datos, auginantys javus ir (arba) daugiametes žoles sėklai pagal sėklų auginimo ir supirkimo sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais ir ne patys tiekiantys rinkai sertifikuotą dauginamąją medžiagą NMA dar turi pateikti sudarytą augalinės dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartį.

Parama už įsėlį

Žemės ūkio paramos departamento vyriausioji specialistė priduria, kad 2021–2022 m. įsipareigojimų laikotarpiu auginantiems javų grupės arba javų pašarams skirtus grupės augalus, įsėlio reikalavimas, kad laukuose bent vienerius metus turi būti auginami įsėliui priskiriami augalai, nebus taikomas. Parama už javus arba javus pašarui bus mokama atsižvelgiant į tai, pagal kurią veiklos sritį vykdoma veikla, atitinkamai – „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama už tuos laukus, kuriuose auginami šiai grupei priskirti augalai, nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse, arba jame nurodytų daugiamečių žolių mišiniai. Parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai jos bus auginamos ir deklaruojamos paramai gauti.

Pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, remiamų augalų rūšių sąrašą 2021 metais papildė bolivinės balandos, rapsukai, judros, pluoštinės kanapės sėklai, sorgai, apyniai, putinų uogynai.

2021-04-22

      ekologija, žemės ūkis
Dalintis
2024/02/25

Visas pasaulio nuodėmes nurašysime ant žemės ūkio...

Karvių išskiriamas metanas, javų laukai ir trąšos kai kam asocijuojasi su itin kenksminga veikla, kuri artina pasaulio pabaigą. Tokios apokaliptinės apraiškos paaštrėjo, kai nesibaigiančių prieštaringų ar net abs...
2024/02/25

Ministerija toliau kepa žemdirbių bendruomenę erzinančius keistus pasiūlymus

Europa išgyvena žemės ūkio politikos krizę. Sprogo masiniai žemdirbių protestai. Reaguodama į tai Europos Komisija (EK) siūlo švelninti reikalavimus, tuo tarpu sektoriaus lyderiai sako: per vėlai, per mažai. Įvykiai klostosi sparčiai...
2024/02/25

Miškų savininkai turi iki pavasarinio atšilimo sutvarkyti pažeistus medžius

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) kviečia miškų savininkus apžiūrėti savo miškus ir iki pavasarinio atšilimo juose sutvarkyti žievėgraužių, vėjo ar kitų veiksnių pažeistus medžius. Pakenktus medžius su po žieve likusiais ž...
2024/02/25

Balys Dainys apie transplantacijų eros pradžią Lietuvoje: grįždavau į namus miegoti, daugiau niekam jėgų nelikdavo...

1970 metų vasario 18-oji – data, žyminti organų transplantacijų eros pradžią Lietuvos medicinos istorijoje. Tądien buvo atlikta pirmoji inksto transplantacija. Vilniaus universiteto Bendrosios chirurgijos klinikoje, tuometinėje Vilniaus mies...
2024/02/25

Skonis be ribų: kinams „Starbucks“ pasiūlė kiaulienos skonio kavą

Kitaip nei likusiame pasaulyje, vasario 10 d. pradėti skaičiuoti nauji metai Kinijoje. Ta proga vienas žinomiausių pasaulyje prekės ženklų ir kavinių tinklų „Starbucks“ kinų tinklui pristatė naują produktą – kiaulienos skonio kavą.
2024/02/25

Vilkės plėšikavimą sustabdė Skaistgirio medžiotojai

Nuo praėjusių metų pabaigos per Joniškio rajono kaimus eina garsas apie tai vienur, tai kitur gyventojų kiemuose dingusius prie grandinės pririštus šunis. Kai Vaineikių, Daunoriškės ir Bertaučių, Lankaičių kaimuose gyve...
2024/02/25

Psichologė pataria, kaip pagelbėti smurtą patiriančiam žmogui

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2022 m. dėl smurto artimoje aplinkoje buvo užregistruoti beveik 6000 nusikaltimų, o didelė dalis jų taip ir nepasiekė teisėsaugos institucijų. Statistika atskleidžia, kad 8 iš 10 smurto aplinkoje aukų...
2024/02/25

Bus tiriamas Mažeikių ligoninės vadovo sprendimų teisėtumas

Regioninės Mažeikių ligoninės dalininkai – Mažeikių rajono savivaldybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovai – vasario 22 d. priėmė sprendimus dėl šioje gydymo įstaigoje atlikto tyrimo. Bus kreiptasi į Lietuvos Resp...
2024/02/25

Socialiniuose tinkluose prekes įsigyja daugiau nei pusė lietuvių

Praėjusiais metais e. prekybos rinką drebino viena iš vis ryškėjančių tendencijų – apsipirkinėjimas socialiniuose tinkluose. Tarptautinės siuntų pristatymo grupės „Geopost“, kuriai priklauso ir „DPD Lietuva&ld...