Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024
Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024

Europarlamentaras Juozas Olekas – apie veiklą EP ir indėlį į Lietuvos žemės ūkio sritį

2024/06/07


Birželio 9-ąją šalies rinkėjai keliaus prie balsadėžių atiduoti balsą Europos Parlamento (EP) rinkimuose. Darbai gynybos, ekonomikos ir žemės ūkio srityse – vienos pagrindinių rinkėjus dominančių temų. Apie penkerių metų kadencijos darbus, įgyvendintus projektus ir indėlį į žemės ūkio sritį pasakoja europarlamentaras Juozas Olekas.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovas Juozas Olekas Europos Parlamente didžiausią dėmesį skyrė žemės ūkio, sveikatos apsaugos ir gynybos klausimams.

„Dirbau keturiuose Europos Parlamento komitetuose, įvairiose darbo grupėse ir delegacijose. Siekiau užtikrinti, kad Europos Sąjunga būtų geriau pasirengusi reaguoti į galimas sveikatos, ekonomikos ir ekologijos krizes bei turėtų tam reikalingus įrankius. Būdamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komiteto pagrindiniu nariu, ypatingą dėmesį skyriau ekonomiškai ir kultūriškai mūsų šaliai svarbiam žemės ūkio sektoriui“, – pasakoja J. Olekas.

Juozas Olekas Raimundas Juknevičius
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius ir Europos Parlamento narys Juozas Olekas konkurso „Metų ūkis 2024" metu.

Pagrindiniai darbai žemės ūkio srityje

Vieni pagrindinių europarlamentaro tikslų – užtikrinti tvarų maisto grandinės veikimą, stiprinti Europos aprūpinimo maistu saugumą ir suverenumą, taip pat padėti smulkiems, vidutiniams ir jauniesiems ūkininkams išlaikyti jų ūkius ekonomiškai gyvybingus. J. Olekas pasakoja, kokiomis priemonėmis stengėsi šiuos tikslus įgyvendinti: 

Tiesioginių išmokų suvienodinimas. Nuolat pabrėžiau tiesioginių išmokų suvienodinimo svarbą, įtraukiau įsipareigojimus dėl išmokų vidurkio į EP dokumentus – AGRI komiteto nuomones dėl biudžeto ir dėl daugiametės finansinės perspektyvos.

Gyvūnų vežimas. 2020 metų birželį EP įsteigė tyrimo komitetą, skirtą transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimams spręsti. Stengėmės išlaikyti galimybę Lietuvos ūkininkams eksportuoti galvijus į kitas šalis. EP priėmė rekomendacijas atnaujinti pasenusias ES taisykles ir suteikti šiam klausimui daugiau dėmesio.

Ilgamečių žolynų atkūrimo problemos. Aktyviai dirbau, kad būtų priimtas deleguotas aktas, kuris padėtų Lietuvai dėl daugiamečių žolynų atkūrimo problemos.

Pažangių mokslo technologijų naudojimas. Europos Parlamente pritarėme pozicijai dėl naujais genominiais veisimo metodais gautų augalų ir iš jų gaminamo maisto bei pašarų, dėl kurio buvau S&D grupės derybininkas AGRI komitete. Šis sprendimas gali atverti galimybes žemės ūkyje naudoti naujus augalų veisimo metodus, kurie palengvins mokslininkų ir ūkininkų padėtį.

Sveiko, saugaus ir įperkamo maisto užtikrinimas. Pakeitę Medaus direktyvą užtikrinome reikalavimus, kad vartotojai turėtų daugiau informacijos dėl medaus kilmės ir kad rinkoje nepasirodytų padirbtas importinis medus.

Gamtos atkūrimo įstatymas. Stengėmės Gamtos atkūrimo įstatyme suderinti ūkininkų ir gamtos interesus – pasiekėme, kad valstybės narės turėtų didesnes lankstumo galimybes. Taip pat buvo sumažinti pelkių ir durpynų atkūrimo tikslai. Pasiekėme, kad šių programų kaštai nebūtų dengiami iš Bendrosios žemės ūkio politikos biudžeto – Europos Komisija turės rasti kitus finansavimo šaltinius.

Juozas Olekas bitininkauja
Juozas Olekas ne tik pats bitininkauja, bet yra ir Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas.

J. Olekas priduria, kad svarbu bendrų ES tikslų siekti įsiklausius į ūkininkų poreikius ir galimybes. „Esu įsipareigojęs padėti mūsų ūkininkams tvariai pasiekti Žaliojo kurso, „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategijų tikslus. Turime užtikrinti, kad bitės ir kiti apdulkintojai būtų apsaugoti nuo kenksmingų pesticidų bei cheminių medžiagų, kad liktų pakankamai žemės biologinei įvairovei ir ekosistemų gerinimui, kad mūsų piliečių vartojamas maistas būtų saugus, sveikas ir įperkamas.“, – sako europarlamentaras.

 

Viršelio nuotraukoje Europos Parlamento narys Juozas Olekas.

Politinė reklama bus apmokėta iš LSDP PK sąskaitos.

Užs. Nr. 185/7

Dalintis