Ashburn +11,4 °C Mažai debesuota
Šeštadienis, 13 Bal 2024
Ashburn +11,4 °C Mažai debesuota
Šeštadienis, 13 Bal 2024

Gera naujiena jauniesiems ūkininkams

2014/12/05

tekstas2Vija PAKALNYTĖ

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programai (KPP) einant į pabaigą, paskelbtas paskutinis kvietimas teikti paraiškas pagal vieną populiariausių priemonių – „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Paraiškų iš jaunosios ūkininkų kartos laukiama iki šių metų gruodžio 31 d. Pretenduojantieji į paramą turėtų atkreipti dėmesį į kelias naujoves. Svarbiausia jų – trumpesnis projekto įgyvendinimo laikas.

Projektui įgyvendinti – tik 9 mėnesiai Rengdami paraiškas jaunieji ūkininkai turėtų atsiminti, kad savo projektą jie turės įgyvendinti per devynis mėnesius. Atitinkamai reikėtų planuoti projekto veiklas ir jų baigimo terminus. Vėliausiai galutinį mokėjimo prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) reikės pristatyti iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Šis galutinis terminas turės būti nurodytas ir paraiškoje. „Ketinantieji teikti paraiškas turėtų gerai apgalvoti ir įvertinti, ar suspės laiku ir tinkamai įgyvendinti projektą. Tai ypač svarbu tiems, kas ketina statyti arba rekonstruoti gamybinius statinius, naudodami statybines medžiagas, įsigytas už paramos lėšas. Pažymėtina, kad statybos darbai nėra finansuojami, o įsigytos medžiagos galės būti naudojamos tik gamybiniams pastatams, pavyzdžiui, tvartams ar gamybiniams sandėliams statyti arba atnaujinti“, – pabrėžia NMA Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Baltakartytė. NMA specialistė taip pat atkreipia dėmesį, kad jei projekte numatyti statybos ar rekonstravimo  darbai, su paraiška turi būti pateiktas statybos, rekonstravimo techninis projektas arba remonto aprašas, sąmata bei statybą leidžiantis dokumentas.

„Kruopščiai sukomplektuotos paraiškos su visais reikalingais dokumentais pagreitins paraiškų vertinimą“, – sako Rasa Baltakartytė.

Parama neseniai įsikūrusiesiems Paramos ūkiui įkurti gali kreiptis jaunesni nei 40-ies metų ūkininkai, kurių žemės ūkio valda ir ūkis buvo įregistruoti ne anksčiau kaip prieš dvejus metus. Pretenduojantieji į paramą taip pat turi turėti profesinių įgūdžių ir kompetencijos bei su paraiška pateikti vieną iš profesinį pasirengimą ūkininkauti įrodančių dokumentų. Kitas svarbus tinkamumo kriterijus – turimos žemės ūkio valdos (ŽŪN) dydis. Reikalavimai ŽŪN priklauso nuo to, kokį ūkį planuojama steigti. Ketinantieji  kurti gyvulininkystės, mišrų arba augalininkystės ūkį nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 8 ha ŽŪN plotą. Už 1 ha tokio ūkio skiriama 3 452,80 Lt (1 000 Eur). Steigiantieji daržininkystės, vaistažolininkystės ar kitokį specializuotą ūkį turi valdyti ne mažesnį kaip 4 ha ŽŪN. Išimtis – tik sodininkystės ūkį vystantys ūkininkai. Jiems turi priklausyti ne mažesnis kaip 8 ha ŽŪN plotas. Parama už 1 ha specializuoto ūkio – 6 905,60 Lt (2 000 Eur). „Jeigu pareiškėjas paramos paraiškos pateikimo dieną neturi reikalaujamo minimalaus nuosavybės teise valdomo ŽŪN ploto, jis turi pateikti dokumentus ar pasižadėjimą, patvirtinantį, kad iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos turės reikiamą nuosavybės teise naudojamų ŽŪN plotą“, – paaiškina NMA specialistė.

Iš anksto apgalvoti investicijas Tinkamomis finansuoti pri­pažįstamos išlaidos naujai žemės ūkio technikai, statybinėmis medžiagoms, technologiniams įrenginiams, kompiuterinei įrangai ir transporto priemonėms, skirtoms pagamintai produkcijai transportuoti. Taip pat remiamas žemės ūkio paskirties žemės pirkimas, daugiamečių sodinukų įsigijimas ir sodinimas. Kompensuojamos ir bendrosios bei viešinimo išlaidos. Svarbu iš anksto detaliai numatyti, kokios investicijos bus atliekamos, nes su tuo susijusius dokumentus reikia pateikti jau su paraiška. „Pavyzdžiui, planuojantieji įsigyti traktorių turi pagrįsti tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir su paramos paraiška pateikti tris tiekėjų komercinius pasiūlymus. Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma atsižvelgiant į mažiausią pasiūlytą kainą“, – sako R. Baltakartytė.

Dokumentais pasirūpinti kuo greičiau NMA specialistė pateikia dar vieną su paraiška pateikiamų dokumentų pavyzdį: „Tam, kad ūkio higienos, veterinarijos,  gyvūnų gerovės ir maisto kokybės reikalavimų atitiktis būtų įvertinta tinkamai, pareiškėjas su paraiška turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad ūkis atitikinks jau minėtus reikalavimus. Šio dokumento nereikia pateikti, jei numatytos investicijos neturi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi“, – pažymi R. Baltakartytė. Kartais tam tikrų dokumentų parengimas gali užtrukti, tad jų gavimu būsimiems pareiškėjams reikia pasirūpinti iš anksto. Visą reikiamų dokumentų sąrašą galima rasti priemonės įgyvendinimo taisyklių paraiškos formos 10 skyriuje. „Reikėtų pastebėti, kad kruopščiai sukomplektuotos paraiškos su visais reikalingais dokumentais pagreitins paraiškų vertinimą. Kuo anksčiau bus pasirašytos paramos sutartys, tuo greičiau paramos gavėjai galės pradėti vykdyti projektą. Tai itin aktualu, atsižvelgiant į trumpesnį projektų įgyvendinimo laikotarpį“, – sako NMA specialistė.

Didelė prioritetinio vertinimo galimybė Priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ populiarumas tarp jaunesnio amžiaus ūkininkų nemažėja nuo pat 2007 m. Per septynerius programos metus paramą jau gavo daugiau kaip 2,2 tūkst. 2 248 jaunųjų ūkininkų. Jiems išmokėta 299 mln. Lt (87 mln. Eur) –  tai yra 99 proc. priemonei skirtų lėšų. „Atsižvelgiant į tai, kad ši priemonė yra populiari, neatmetama galimybė, jog gautų paramos paraiškų bendra prašoma suma gali viršyti priemonei skirtą sumą. Tokiu atveju bus atliekamas projektų pirmumo vertinimas“, – sako NMA specialistė. Paraiškų vertinimas susideda iš dviejų etapų. Pirmajame įvertinamas paraiškų atitikimas keturis pirmumo kriterijus, išvardytus mažėjančio svarbumo tvarka priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Antrajame – atrinktų paraiškų tinkamumas skirti paramą.

karvesKeturi pirmumo kriterijai Prioritetinio vertinimo metu svarbiausią kriterijų atitiks ūkininkai, kuriantys mišrų ūkį – t. y. tie ūkininkai, kurie ketina vystyti kelias veiklas, tarp jų – ir gyvulininkystę. Antrą kriterijų atitiks pareiškėjai, turintys aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą. Trečią – jaunesnio amžiaus ūkininkai. Ketvirtą – tie, kas paraiškos pateikimo metu valdo didesnį ŽŪN plotą. Paramos paraiškos, atitikusios aukščiausius pirmumo kriterijus, paskiriamos tinkamumo gauti paramą vertinimui.

Ingos JUODYTĖS ir Angelės PILVELIENĖS nuotraukos

KPF_nauajs
Dalintis
2024/04/13

Vizijas ir realybę skiria praraja

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), užsakiusi veislininkystės vystymosi ir skatinimo priemonių iki 2050 m. studiją, tikina siekianti proveržio šioje srityje, o veisimo organizacijos šaukia SOS dėl gyvulininkystės sektoriaus nykimo ir akcen...
2024/04/13

Baltažiedžių plukių kilimai ir padangos

Pavasarį miškai pasipuošia ne tik žibučių ir plukių kilimais. Kai kur akis bado ir piktybiškai paliktos šiukšlės. Tai – ne vienerius metus besitęsianti problema.
2024/04/13

„Rokiškio sūris“ dividendams vėl siūlo skirti 5,25 mln. eurų

Viena didžiausių pieno perdirbimo bendrovių Lietuvoje „Rokiškio sūris“ dividendams šiemet kaip ir praėjusiais metais ketina skirti 5,25 mln. eurų – 15 centų akcijai.
2024/04/13

Apklausa paneigė stereotipus apie skirtingų kartų darbuotojus

Jauni darbuotojai drąsiau išsako lūkesčius dėl darbo sąlygų, jie labiau suinteresuoti karjera ir dažniau domisi darbo sąlygomis. Vyresni – lojalesni darbdaviui, labiau paiso vidaus tvarkos taisyklių, atidesni, lengviau susidoroja su s...
2024/04/13

NMA konferencijoje – su plotu ir gyvuliais susijusių priemonių aktualijos

Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) įvyko tradicinė konferencija „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano su plotu ir gyvuliais susijusių priemonių aktualijos“.
2024/04/13

VMVT griežčiau tikrins, ar neprekiaujama baltarusiškomis ir rusiškomis daržovėmis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) žada stiprinti vaisių ir daržovių prekybos kontrolę reaguodama į pranešimus dėl nelegalios prekybos rusiška ir baltarusiška produkcija.
2024/04/13

Atraskime kitokį vištienos skonį

Prekybininkai sako, kad pastaraisiais metais dažniausias pirkėjų mėsos pasirinkimas – vištiena, mat ji pigesnė. Mes sakome – vištieną verta rinktis dėl to, kad ji puikiai tinka ir įmantriems patiekalams. Vienas kitas įdom...
2024/04/13

Žemės ūkio technikai neįveikiamos pėsčiųjų saugumo salelės jau nebus įrenginėjamos

Penktadienį Kelmės rajono savivaldybėje „Via Lietuva“ atstovai ūkininkams pristatė naujus inžinerinius sprendimus, leisiančius išvengti pėsčiųjų eismo saugumo salelių, kurios neįveikiamos platesnei žemės ūkio technikai.
2024/04/13

Šilalės rajone iš XX a. pr. koplytstulpio dingo vertingos skulptūrėlės

Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo apsaugos vyriausiasis specialistas, vykdydamas kultūros paveldo objektų stebėseną, šių metų kovo 27 dieną nuvykęs patikrinti koplytstulpio su skulptūromis Degučių II kaime (Laukuvos sen.),...