Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 16 Bir 2024
Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 16 Bir 2024

Vida TAVORIENĖ
ŪP korespondentė
 

Gresia „minkštoji“ žemės nacionalizacija?

2023/09/18


Praėjusį trečiadienį Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje buvo raginama pristabdyti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos parengtų natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų žemėlapių tvirtinimo procesą. Juos įteisinus nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir žemių savininkams įvedami ribojimai, apie kuriuos žmonės bus informuojami jau post factum. „Tai panašu į nacionalizaciją“, „kaip sovietmečiu iš viršaus nuleidžiami reikalavimai nuosavybei“ – tokios ir panašios frazės skambėjo posėdyje, kur nuspręsta prie šio klausimo svarstymo grįžti dar kartą.

Viešino internete

„Ūkininko patarėjas“ jau rašė apie žemdirbių pasipiktinimą įžiebusius Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) prie Aplinkos ministerijos parengtus natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų žemėlapius, kurie bus tvirtinami VSTT direktoriaus įsakymais.

Patvirtinus žemėlapį ar jo dalį, erdviniai duomenys per 5 darbo dienas bus perduodami Nekilnojamojo turto registro valdytojui. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos bus taikomos iškart nuo natūralių pievų ir ganyklų bei pelkių ir šaltinynų teritorijų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos. O žemės savininkai apie tai registruotu laišku bus informuojami per 15 darbo dienų nuo žemėlapių patvirtinimo dienos – jau post factum. Ne mažiau stebina ir tai, kad sudarydama žemėlapius VSTT vadovavosi skaitmeniniais duomenų šaltiniais – vadinasi, kur yra natūralios pievos ar pelkės, nustatė nuotoliniu būdu.

ŪP kalbinti ūkininkai tai pavadino didžiausiu absurdu ir neatmetė galimybės kreiptis į teismą, jeigu kur nors jų valdose netikėtai bus įpaišyta tokia teritorija.

VSTT direktorė Agnė Jasinavičiūtė, KRK pristatydama parengtus minėtus žemėlapius, pabrėžė, kad tai atlikta Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pagrindu, vadovaujantis aplinkos ir žemės ūkio ministrų patvirtintu tvarkos aprašu. Žemėlapius planuojama patvirtinti šį rugsėjį. Ji taip pat akcentavo, kad tai nėra visiškai nauji sluoksniai, jie galiojo ir anksčiau, didžioji dalis jų buvo įrašyta į Nekilnojamojo turto registro dokumentus kaip specialiosios sąlygos pagal tuo metu galiojančius įstatymus. „Remiantis iš Registrų centro gauta informacija, iki šiol pagal senuosius teisės aktus apie 60 tūkst. sklypų yra įrašyta informacija apie tas dvi specialiąsias žemės naudojimo sąlygas“, – aiškino A. Jasinavičiūtė. Pasak VSTT vadovės, natūralių pievų ir ganyklų buvo išskirta 75,8 tūkst. ha ploto, iš kurio apie pusė – 38 tūkst. ha – jau šiuo metu patenka į saugomas teritorijas. Kita dalis išskirta nesaugomose teritorijose. Pelkės ir šaltinynai buvo užfiksuoti 116,5 tūkst. ha, iš kurių į šiuo metu saugomas teritorijas patenka apie 61,4 tūkst. ha.

Nustačius natūralias pievas ir ganyklas, tokių plotų negalima arti, sausinti, keisti žolynų sudėties, užsodinti kitais želdynais ar įveisti mišką. O pelkėse ir šaltinynuose draudžiama vykdyti sausinimo darbus, keisti hidrologinį režimą, arti ir kt.

A. Jasinavičiūtė teigė, kad, remiantis teisės aktų nustatyta tvarka, žemėlapiai viešinti internetinėje erdvėje ir kai kuriuose spaudos leidiniuose. „Žmonės tikrai reagavo, teikė pasiūlymus, į kuriuos didžiąja dalimi – apie 70 proc. – buvo atsižvelgta ir informacija buvo tikslinama“, – tvirtino VSTT vadovė, pridūrusi, kad jeigu savininkas nesutinka su patvirtintomis teritorijomis, jis gali siųsti argumentus VSTT ir bus priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. Be to, ji patikino, kad ir patvirtinus žemėlapius, išlieka galimybė kažką keisti. „Tai bus gyvas procesas“, – žadėjo A. Jasinavičiūtė.

Reikia ar ne atsiklausti savininko?

KRK pirmininkas Viktoras Pranckietis nusistebėjo, kad minėtos teritorijos ir specialiosios sąlygos nustatytos daugiausia nuotoliniu būdu, o tai žmogus galės apskųsti tik jau po patvirtinimo. „Manau, kad tai nėra teisinga ir neatitinka Konstitucijos, kai uždedami apribojimai, apie kuriuos savininkas sužino vėliau. Turėtų būti priešingai: prieš 15 d. turite informuoti žmogų, kad pas jį gali būti nustatomi kokie nors ribojimai, atsiklausti, ar jis sutinka. Juk tai šventa nuosavybės teisė, kurią saugo Konstitucija“, – į pagrindinį įstatymą apeliavo parlamentinio komiteto pirmininkas.

VSTT vadovė atkirto, kad vadovautasi teisės aktais – įstatymu ir ministrų patvirtintu tvarkos aprašu.

Aplinkos ministerijos (AM) Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnioji patarėja Justina Čunderova pridūrė, kad Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta, kad viešojo intereso teritorijoms, kuriomis yra pripažįstamos pelkės ir pievos, nėra reikalingas žemės savininko sutikimas. „Visas įstatymas buvo taip konstruotas, tuo metu priimti tokie sprendimai, kad sutikimo nereikia. Dėl to viešinimas vykdomas taip, kad savininkas informuojamas jau patvirtinus žemėlapius“, – AM atstovė paaiškino, kokia tvarka įteisinta Lietuvoje.

Dar įdomiau tapo, kai į diskusiją įsitraukė žemės ūkiui svarbius įstatymus kaip riešutus gliaudantis Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) prezidentas Eimantas Pranauskas. Paaiškėjo, kad natūralių pievų nustatymas dėl viešojo intereso gali būti interpretuojamas kitaip. „Įstatyme apie viešąjį interesą kalbama ne bet kokioje pievoje ir ganykloje, o tik toje, kuri yra apsauginėse paviršinių vandenų juostose. Taigi, mūsų manymu, formuluotė apie viešąjį interesą bet kokiose natūraliose pievose yra neteisinga ir prieštarauja dabartinio įstatymo formuluotei“, – itin svarbią detalę atskleidė LŽŪBA atstovas.

Asmens teisės – irgi konstitucinės vertybės

Nuostabos neslėpė ir KRK narys Juozas Baublys: „Jeigu yra liečiama nuosavybė, tai visų pirma savininkas turi būti apie tai informuotas ir jam pasiūlyta kompensacija. Tai turi būti dvišalis susitarimas. Ne pirmas kartas, kai norima įvesti apribojimus žmogaus nuosavybėje, tad norisi iš esmės kelti tokį klausimą. Nemažai žemės savininkų yra garbingo amžiaus, jie nesužino ar nesupranta. Nesinori to sakyti, bet tai vos ne nacionalizacija, nes jeigu žmogus nieko negalės daryti toje žemėje, tai kam ji jam, tik žemės mokesčius reikės mokėti.“

Kitas KRK narys, Jonas Gudauskas, domėjosi, ar žemėlapiai buvo suderinti su melioracijos tinklų žemėlapiu, nes jeigu natūralios pievos nustatytos ten, kur yra drenažo sistemos, tuomet kentės ir aplinkinių žemių savininkai. Jis taip pat teiravosi, kaip bus kompensuojama už apribojimus.

A. Jasinavičiūtė tvirtino, kad melioracijos duomenys įvertinti, o apie kompensacijas savininkams bus kartu pranešta laiškuose, siunčiamuose per 15 darbo dienų nuo žemėlapių patvirtinimo. Kompensacijos skaičiuojamos pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką ir gali būti vienkartinės arba periodinės.

Savo ruožtu V. Pranckietis priminė, kad Konstitucinis Teismas (KT) yra pasisakęs dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų: „Buvo pasakyta, kad pirmiausia turi būti susitarta su savininku ir kompensavimo tvarka nustatyta įstatymu, o ne kitais teisės aktais. Dar KT yra išaiškinęs, kad viešasis interesas turi būti derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės.“

Jaučia sovietmečio dvelksmą

LŽŪBA generalinis direktorius Jonas Sviderskis teigė jaučiantis sovietmečio dvelksmą, kai iš viršaus nuleidžiami reikalavimai asmens privačiai nuosavybei. „Jau pradedu tikėti, kad, jeigu bus ir toliau taip valdoma, tai ateis į butą ir sakys, kad mes čia viename kambaryje pagyvensime, o paskui gal užims ir kitą. „Iš kosmoso“ nuleidžia savo matymą, uždeda reikalavimus, o paskui jau įrodinėk, kad esi ne dramblys. Taip negali būti, tai turi būti sustabdyta“, – į privačiai nuosavybei kylančias grėsmes pabaksnojo žemės ūkio bendrovių organizacijos atstovas.

Neseniai žemdirbių organizacijų atstovai buvo susitikę su aplinkos ministru Simonu Gentvilu, kuris, pasak J. Sviderskio, pažadėjo šį klausimą peržiūrėti ir svarstyti. LŽŪBA generalinis direktorius klausė, ar taip ir bus, nes kitu atveju bus prašoma Seimo narių kreiptis į KT dėl veiksmų teisėtumo. Bet atsakymo sulaukė tik dar kartą to pasiteiravus. Aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus sakė, kad žemėlapių tvirtinimas nebus forsuojamas, kaip planuota, rugsėjį jų nepasirašys, į situaciją bus žiūrima giliau. Jis taip pat pripažino, kad žemėlapiuose aptikta nemažai klaidų.

Pažadėjo, bet netesėjo

Visą straipsnį skaitykite „Ūkininko patarėjo“ elektroninėje arba popierinėje leidinio versijoje,

„Ūkininko patarėjas” Nr. 104, 2023 m. rugsėjo16 d.

Laikraštis „Ūkininko patarėjas” parduodamas visuose didžiuosiuoe prekybos centruose, Lietuvos pašto skyriuose.

Taip pat laikraštį galite prenumeruoti „Ūkininko patarėjo” redakcijoje el. paštu: platinimas@up.lt, tel. +370 603 75 963 arba

https://ukininkopatarejas.lt//katalogas/popieriniu-leidiniu-prenumerata/, www.prenumerata.lt, www.prenumeruoti.lt, www.prenumeruok.lt bei Perlo terminaluose.

 

Algimanto SNARSKIO piešinys

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis
Verslas