Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 25 Geg 2024
Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 25 Geg 2024


Žemės ūkio ministerija

 

Investuoti į žemės ūkio valdas ūkininkai gali ir su projekto partneriais – iš viso paramai skirta beveik 100 mln. eurų

2024/04/25


Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, iki gegužės 31 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Reikalingos žemės ūkio technikos ar įrengimų ūkiai gali įsigyti pasinaudodami dotacijomis, lengvatine paskola, arba viena ir kita kartu.

Svarbu tai, kad šios priemonės taisyklės numato galimybę dalyvauti ir partneriams – savo vardu įregistruotų ūkių savininkams, tačiau jie gali pasinaudoti tik viena finansavimo forma – dotacija (negrąžintina parama).

Dotacijoms skirtas lėšų biudžetas yra 71,5 mln. Eur. Lėšos paskirstytos žemės ūkio sektoriams:

  • pieninės galvijininkystės sektoriui – 22,2 mln. Eur;
  • mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 10,3 mln. Eur;
  • kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams – 11,7 mln. Eur;
  • sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriams – 16,9 mln. Eur;
  • kitiems augalininkystės sektoriams – 10,3 mln. Eur.

Partnerių, kurių skaičius neribojamas, įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas paramos paraiškoje bei susijęs su vykdoma žemės ūkio veikla. Pareiškėjas ir partneris (-iai) iki paramos paraiškos pateikimo pagal taisyklėse nustatytą formą turi pasirašyti bendrą jungtinės veiklos sutartį, sudarytą laikantis pagrindinių geros partnerystės principų. Projektui teikiama viena paramos paraiška. Paramos lėšas, skirtas projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik paramos gavėjas. Partnerystė gali būti sudaroma tik tarp pagal šią intervencinę priemonę remiamą veiklą ir tik tarp pagal to paties žemės ūkio sektoriaus veiklą vykdančių ūkininkų ir (arba) juridinių asmenų.

Žemės ūkio ministerija ragina šalies žemdirbius aktyviai teikti paraiškas ir pasinaudoti nustatyta galimybe į projekto įgyvendinimą įtraukti partnerius, kad būtų efektyviau panaudojamos remiamos investicijos.

Lengvatinėms paskoloms teikti skirta 27,9 mln. Eur. Taigi iš viso šiam kvietimui teikti paraiškas skirta beveik 100 mln. Eur.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

  • projektui negali viršyti 500 tūkst. Eur, kai teikiama negrąžintina dotacija.
  • projektui negali viršyti 700 tūkst. Eur, kai teikiama negrąžintina dotacija ir lengvatinė paskola. Šioje paramos sumoje didžiausia leistina negrąžintinos dotacijos suma negali viršyti 500 tūkst. Eur, didžiausia leistina lengvatinės paskolos suma negali viršyti 200 tūkst. Eur.
  • 2023–2027 metų strateginio plano laikotarpiu negali viršyti 1,2 mln. Eur, įskaitant gautą lengvatinę paskolą.

Didžiausias paramos intensyvumas remiamuose žemės ūkio sektoriuose (gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose) negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės. Jauniesiems ūkininkams, kreipiantis paramos  penkerių metų laikotarpiu nuo jų  įsisteigimo dienos pagal šią intervencinę priemonę pirmą kartą,  intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.

Ūkiams modernizuoti jau skirta beveik 700 mln. eurų

Priemonė „Investicijos į žemės ūkio valdas“ buvo ir ankstesnio ES finansinio periodo – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje (KPP). Tai viena reikšmingiausių ir populiariausių paramų per visus jos teikimo laikotarpius.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2024 m. kovo mėnesio duomenimis, pagal 2014–2020 m. KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pateiktos 10 963 paraiškos, iš jų 6968 skirta beveik 695 mln. eurų.
 

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis
2024/05/25

Mūšis dėl Agrocheminių tyrimų laboratorijos išlikimo

Praėjusį trečiadienį įvykusiame Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje virė karštos diskusijos dėl Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) sprendimo likviduoti Agrocheminių tyrimų laboratoriją – vienintelę tokio ...
2024/05/25

Giraitės ginkluotės gamykla pernai uždirbo 3,4 mln. Eur grynojo pelno

Civiliams, kariuomenei bei teisėsaugai šovinius gaminanti valstybės valdoma įmonė Giraitės ginkluotės gamykla (GGG) praėjusių metų pardavimo pajamas augino 47 proc. – iki 22,4 mln. Eur, grynąjį pelną – 45 proc. ir uždirbo beveik...
2024/05/25

Lietuvos kaimo tinklo nariai jau gali planuoti renginius – netrukus bus priimamos paraiškos

Visą birželį Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai bus kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ ren...
2024/05/25

Mažoji musinukė – 2024 metų paukštis

Mažoji musinukė yra nykstanti rūšis. Moksliniai tyrimai patvirtino, jog Lietuvoje per pastaruosius 2 dešimtmečius šios rūšies populiacija sumažėjo beveik 20 proc. Siekiant geresnės rūšies apsaugos ir tikslesnio j...
2024/05/24

Kanapių, margainių išspaudas ūkininkas malė ir fasavo antisanitarinėmis sąlygomis

Gegužės 6 dieną Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius, gavęs informaciją iš Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, įsitraukė į tyrimą ir dalyvavo ūkininko aliejaus spaudyk...
2024/05/24

Žievėgraužiui tipografui plisti orai labai palankūs – miškų savininkai bei valdytojai kviečiami rūpintis savo eglynų sveikatingumu

2024 metų gegužės 20–23 dienomis atlikta antra žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) skraidančių vabalų apskaita. Suskaičiuoti į populiacijos stebėjimui skirtas gaudykles pakliuvę vabalai. Kenkėjo populiacija, lyginant su 2023 metų tuo...
2024/05/24

Krušos Lietuvai kerta vis stipriau

Sekmadienį ir savaitės pradžioje dalį Lietuvos užklupo kruša – įprastas karštymečio palydovas. Iš dangaus pasipylę ledo gabaliukai pakenkė kai kurių ūkininkų pasėliams, pirminėmis žiniomis, – labiausiai rapsams. Ta...
2024/05/24

„Eurobarometras“: 87 proc. lietuvių pritaria bendrai ES valstybių narių gynybos ir saugumo politikai

Naujausia standartinė „Eurobarometro“ apklausa rodo, kad europiečiai nori, jog ES būtų stipresnė ir labiau nepriklausoma, visų pirma atsižvelgiant į dabartinius pasaulinius iššūkius, tačiau į ateitį jie žvelgia vis optimi...
2024/05/24

Vaizdas miške sukrečiantis. Aplinkosauga – bejėgė!

Šiauliai („Šiaulių kraštas“). Vieną gegužės šeštadienį į prie Kviečlaukio kaimo Akmenės rajone esantį mišką pasivaikščioti užsukę šiauliečiai sutuoktiniai aptiko šoką sukėl...