Ashburn +26,6 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024
Ashburn +26,6 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 23 Bir 2024

Jauniesiems ūkininkams – dotacijos ir lengvatinės paskolos

2023/04/20


Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. bus priimamos paramos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Šiame kvietimo etape dotacijoms skirta 15 mln. Eur, o lengvatinėms paskoloms – 19,94 mln. Eur paramos lėšų.

Amžiaus cenzas

Parama teikiama jaunajam ūkininkui (fiziniam ar juridiniam asmeniui), kuris pirmą kartą steigiasi ūkyje ar žemės ūkio valdoje kaip jų valdytojas. Iš į paramą pretenduojančio fizinio asmens bus reikalaujama, kad jis būtų ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 40 metų, pretendento vardu turi būti registruotas ūkininko ūkis ir žemės ūkio valda ir jis turi priimti sprendimus dėl ūkio valdymo, vykdyti ilgalaikę ūkio kontrolę, būti finansiškai atsakingam bei prisiimti su ūkio veikla susijusias rizikas. Kadangi visi teikiantys paraiškas fiziniai asmenys turi būti įregistravę ūkininko ūkį, laikoma, kad jie atitinka kompetencijos reikalavimus.

Juridinis asmuo, kuris pretenduos į paramą pagal SP intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, privalės turėti savo vardu registruotą žemės ūkio valdą, visi juridinio asmens dalyviai (akcininkai, pajininkai, kt.), taip pat vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai privalės būti ne vyresni nei 40 metų fiziniai asmenys, o kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti, turės turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.). Kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti, pagrindžia: įgytas žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (šį kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai);  kompetencija, įgyta išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus;  ne trumpesnė kaip 1 metų praktinė ūkininkavimo patirtis; savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotas ūkis.

Ir dotacija, ir paskola

Pareiškėjas galės teikti paramos paraišką ir gauti tik dotaciją (vienkartinę išmoką), dotaciją ir lengvatinę paskolą arba tik lengvatinę paskolą.

Parama skiriama verslo planui įgyvendinti. Didžiausias dotacijos dydis – 60 tūkst. Eur. Parama bus išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

Bendra dotacijos ir lengvatinės paskolos suma taip pat negalės viršyti 100 tūkst. Eur. Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui taip pat negalės viršyti 100 tūkst. Eur. Beje, lengvatinės paskolos bus teikiamos palankesnėmis sąlygomis nei siūloma komercinėje paskolų rinkoje. Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo.

Pagal šią priemonę bus remiama žemės ūkio produktų pirminė gamyba, taip pat žemės ūkio valdoje pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą. Projektų atrankos metu pirmenybė bus teikiama kuriantiems ekologinius ūkius, ketinantiems vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos reikalavimus, perdirbantiems savo ūkyje užaugintą produkciją, prisidedantiems prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, aplinkos taršos mažinimo, investuojantiems į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių, taip pat į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas ir kt.

Daugiau nei pasiteisino

SP intervencinė priemonė „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra tęsinys iki šių metų gyvavusios ir labai pasiteisinusios paramos jauniesiems ūkininkams įsikurti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP). Pasak Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Rutkauskaitės, nuo 2014 m. iki 2022 m. (nes KPP programa buvo pratęsta dvejiems metams), jaunųjų ūkininkų įsikūrimui visos skirtos lėšos – 103 mln. Eur buvo tikslingai išnaudotos, o paraiškose prašoma paramos suma (197 mln. Eur) vos ne dvigubai viršijo skirtą sumą.

„Per 2014–2022 m. buvo patvirtintos 2 704 jaunųjų ūkininkų paramos paraiškos, o pateikta buvo daugiau nei 4 600 paraiškų. Šios paramos populiarumas ypač išaugo supaprastinus paramos teikimo sąlygas, kai parama pradėta mokėti kaip išmoka, nenustatant tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijų. Patrauklios paramos gavimo sąlygos, manome, paskatins jaunuosius ūkininkus kurtis pasinaudojant parama ir naujuoju 2023–2027 m. finansiniu laikotarpiu“, – tvirtino D. Rutkauskaitė.

Naudojosi kartu su broliu

Kaišiadorių r. Plaskūnų kaime ūkininkaujantis 22 metų Povilas Subačius paraišką paramai pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ teikė 2019 metais. Pienininkystės ūkį kuriantis vaikinas už paramos lėšas planavo įsigyti traktorių. Tiek gauta parama pagal KPP – 36 tūkst. Eur, tiek iš Kredito unijos gautas kreditas padėjo išsipildyti svajonei – Povilo ūkyje netrukus į darbus buvo įkinkytas už 80 tūkst. Eur įsigytas modernus traktorius.

P. Subačiaus pienininkystės ūkis veiklą pradėjo turėdamas 18 melžiamų karvių, o dabar jau yra ir apie 30 vienetų prieauglio. Ūkininko turimos žemės plotai siekia per 100 ha. Ambicingas vaikinas tikina, kad nepaisant visų niuansų pienininkystės sektoriuje, jis matąs savo veiklos perspektyvas ir tikisi bandą didinti iki 200 melžiamų karvių, o žemės plotus – iki 500 ha. Pora metų vyresnis brolis Justinas taip pat kuria savo ūkį ir dalyvavo KPP paramos programoje jauniesiems ūkininkams įsikurti, o už gautas paramos bei paskolos lėšas (40 tūkst. Eur) pirko presą ir skutiką.

Skatina nesustoti

Anot Povilo, abu su broliu pasirinko pienininkystės kryptį, nes nuo vaikystės puikiai žino, kas yra pieno ūkis, mat tėvai laikė tiek pieninius, tiek mėsinius galvijus ir iš to neblogai vertėsi. Povilas ir Justinas net nesvarstė kitų ateities perspektyvų – jiems vienintelis, teisingiausias pasirinkimas atrodė ūkininkavimas. Abu nedvejodami ėmėsi ūkininkavimo ir pasinaudojo galimybe kreiptis KPP paramos, skirtos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui.

Liepą baigiasi Povilo įsipareigojimai pagal šią paramos programą, kuriuos jis įgyvendino „su kaupu“. Jaunasis ūkininkas buvo įsipareigojęs nuo 2020 m. iki šių metų turėti 18 karvių bandą ir 30 ha žemės. Be 18 karvių yra jau ir prieauglio, o žemės –
kone tris kartus daugiau. Povilas jau kreipėsi paramos ir ūkiui modernizuoti bei įsipareigojo bandą padidinti iki 50 melžiamų karvių, o už paramos lėšas planuoja įsigyti šienapjovę ir mėšlo kratytuvą. Brolis Justinas už paramos lėšas ūkiui modernizuoti pirks traktorių. Povilas tiki savo ir brolio kuriamų ūkių perspektyva ir neabejoja, kad visos gautos paramos lėšos bus panaudotos labai tikslingai ir naudingai.

Jaunasis ūkininkas tikina, kad Kaišiadorių rajone jiems su broliu stiprinti ir didinti savo ūkius yra puikios perspektyvos ir stengsis išnaudoti visas galimybes. Be to, tiek Povilas, tiek Justinas yra už tai, kad jų ūkiai būtų ne tik našūs, bet ir ekologiški, tad jų ateities planuose šis tikslas taip pat yra vienas iš prioritetinių. 

Išsamesnė informacija – www.nma.lt

 

 

 

123rf nuotrauka

Nr. 299/7

Dalintis