Ashburn +18,3 °C Mažai debesuota
Sekmadienis, 1 Spa 2023
Ashburn +18,3 °C Mažai debesuota
Sekmadienis, 1 Spa 2023

Ką būtina žinoti tręšiamųjų produktų gamintojams, importuotojams ir platintojams?

2022/11/24


Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) primena, kad nuo 2022 m. liepos 16 d. įsigaliojo nauji 2019 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009 (toliau – Reglamentas (ES) 2019/1009), kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 bei panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 reikalavimai.

Reglamento reikalavimai taikomi tręšiamųjų produktų gamybai ir pateikimui ES rinkai, tačiau jie netaikomi ES tręšiamųjų produktų naudojimui ar jų naudojimo būdui nustatyti. Reglamente (ES) 2019/1009, kuriuo nustatyti ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai reikalavimai, nustatyta, kad gamintojai turi parengti tręšiamojo produkto etiketę, kurioje taip pat pateikiama ir naudojimo instrukcija, įskaitant naudojimo normas, laiką bei dažnumą.

Augalininkystės tarnyba, reglamentas

Minėtame Reglamente (ES) Nr. 2019/1009 taip pat nustatyta, kad ES tręšiamieji produktai gali būti tiekiami rinkai tik tuo atveju, kai:

 • atitinka produktų funkcinės kategorijos reikalavimus, nustatytus Reg­lamento (ES) Nr. 2019/1009 I priede;
 • atitinka sudedamųjų medžiagų kategorijos ar kategorijų reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 II priede, ir
 • yra paženklinti pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 III priede nustatytus ženklinimo reikalavimus.

Prieš pateikiant į rinką CE ženklu (anksčiau jis buvo „EB TRĄŠOS“) pažymėtus tręšiamuosius produktus ekonominės veiklos vykdytojai (gamintojai, importuotojai ir platintojai) privalo:

 • įsitikinti, kad tręšiamasis produktas atitinka reikalavimus nurodytus Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 I ir II prieduose;
 • gamintojai turi parengti, o įgaliotieji atstovai, importuotojai ir platintojai įsitikinti, kad gamintojas parengė visus techninius dokumentus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 IV priede;
 • gamintojai turi atlikti arba pavesti atlikti įgaliotiesiems atstovams, o importuotojai ir platintojai įsitikinti, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas atliko atitikties vertinimo procedūrą;
 • gamintojai turi parengti arba pavesti parengti įgaliotiesiems atstovams, o importuotojai ir platintojai įsitikinti, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas parengė ES atitikties deklaraciją;
 • gamintojai, jų įgaliotieji atstovai ir importuotojai turi paruošti, o platintojai įsitikinti, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas ir importuotojas parengė reikalavimus atitinkančią etiketę ir tręšiamąjį produktą paženklino CE ženklu.

Informuojame, kad importuotojams ir platintojams tenka gamintojo pareigos, kai importuotojas arba platintojas ES tręšiamąjį produktą rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekių ženklą arba pakeičia ES tręšiamąjį produktą taip, kad gali pasikeisti jo atitiktis Reglamentui (ES) 2019/1009.

Augalininkystės tarnyba vykdo ES tręšiamųjų produktų, pažymėtų CE ženklu, įvežimo iš trečiųjų šalių kontrolę. Importuotojai, įveždami ES tręšiamuosius produktus į Lietuvą, turi pateikti šiuos dokumentus:

 • ES atitikties deklaraciją;
 • pagal Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 III priede pateiktą pavyzdį parengtą etiketę ar atitinkamą lydimąjį dokumentą;
 • akredituotų laboratorijų bandymų ataskaitas, įskaitant produktų alyvos išlaikymo ir atsparumo detonacijai tikrinimų ataskaitas;
 • saugos duomenų lapus (jei saugos duomenų lapai privalomi pagal Reglamentą Nr. 1907/2006).

Gamintojai ir importuotojai, pateikiantys ir (ar) tiekiantys į rinką CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus, privalo turėti ir 5 metus saugoti visus Reglamento (ES) 2019/1009 IV priede nurodytus techninius dokumentus ir nacionalinei kompetentingai institucijai, t. y. Augalininkystės tarnybai, pateikus pagrįstą prašymą.

Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą į rinką pateikiamiems ir tiekiamiems tręšiamiesiems produktams reikalavimai išlieka tie patys ir tvarka nesikeičia.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.ltFacebook ir LinkedIn paskyrose.

           

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija

2022.11.24

Susijusios temos – skaitykite: Augalininkystės tarnyba, reglamentas

306/7
Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/09/30

Prokuratūra nesiims veiksmų dėl B. Lubio atminimo skulptūros statymo teisėtumo

Klaipėdos apygardos prokuratūroje buvo išnagrinėtas Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos pareiškimas dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo statyti skulptūrą Bronislovui...
2023/09/30

Ūkininkai Kairaičiai: neturime, kur dėtis

Marijampolė („Suvalkietis“). „Keturi mėnesiai iš eilės nei krinta, nei kyla pieno kaina. Ji stabiliai maža ir nuostolinga. Mūsų ūkiui ji tikrai nepalanki. Bet mes neturime, kur dėtis: pasistatėme melžimo aikštelę, t...
2023/09/30

Degučių sentikių protėvių takais

Bendruomenė ,,Degučių rimtis“ dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų paraiškų konkurse ir gavo paramą projektui ,,Degučių sentikių...
2023/09/30

G. Jakštas: derybas su mokytojais galime tęsti ir šiandien

Su streikuojančiais ir ilgalaikę akciją prie Vyriausybės pradėjusiais mokytojais galima nedelsiant tęsti derybas dėl jų reikalavimų, sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.
2023/09/30

Nepaisant sudėtingos ligos moteris susilaukė kūdikio – tai pirmasis toks atvejis Baltijos šalyse

Didelės daugiadalykės Santaros klinikų medikų komandos pastangos išsaugojo jaunos moters gyvybę – ir ji pati, ir jos artimieji, kartu su gydytojais atėjo iki gyvenimo stebuklo – gimusio mažylio. Tai pirmasis atvejis Baltijos &sc...
2023/09/30

„Maisto bankas“ džiaugiasi sustiprėjusia partneryste su ūkininkais

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ skelbia, jog per paskutinius aštuonis mėnesius Lietuvoje nuo iššvaistymo pavyko išsaugoti 4790 tonų maisto ir, lyginant su ankstesniais metais, tai yra rekordinis p...
2023/09/30

Skundžiasi, jog ūkininkai kaimą turgumi pavertė

Plungė („Žemaitis“). Pavasarį ir rudenį daug kur galima išvysti pakelėse įsikūrusį prekiautoją, pravažiuojantiesiems siūlantį miško, sodo ar daržo gėrybių. Pro šalį važiuojantys žmonės tokia prekyba patenkinti, nes...
2023/09/30

Sidabro švytėjimas gėlynuose

Sidabrinių atspalvių įvairovė kiekvienam gėlynui suteikia savitą koloritą: dieną pilka spalva pati neutraliausia, o naktį – švyti sidabru ar beveik baltu pilkumu. Ji sušvelnina šalia esančias ryškias spalvas, suku...
2023/09/30

Naminės legalizavimo klausimas „pakibęs“, o pilstuko ir naminės vartojimas auga

Dar vasarą buvo pristatytas Vilniaus universiteto mokslininkų atliktas alkoholio vartojimo įpročių Lietuvoje tyrimas. Jis atskleidė, kad prieš dvejus metus pradėjo formuotis pilstuko ir naminės degtinės vartojimo augimo tendencija. Oficialū...