Ashburn +13,3 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024
Ashburn +13,3 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024

Kaip sekasi įgyvendinti ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją

2024/03/28


Europos Komisija paskelbė ataskaitą, kurioje apžvelgiama iki šiol padaryta pažanga įgyvendinant ES ilgalaikę kaimo viziją, akcentuojami nuo 2021 m. pasiekti teigiami rezultatai ir pristatomos būsimo darbo idėjos.

Ataskaitoje apžvelgiama pažanga, padaryta įgyvendinant „Ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją“, kuria siekiama remti stipresnes, labiau sujungtas, atsparesnes ir klestinčias kaimo vietoves bei bendruomenes. Numatyta iš viso 30 veiksmų įvairiose politikos srityse, iš kurių devyni jau užbaigti.

Pagrindiniai ligšioliniai ilgalaikės vizijos laimėjimai:

  • Sukurta kaimo vietovių, kuriose susiduriama su demografiniais ir ekonominiais iššūkiais, gaivinimo platforma;
  • Pradėta 60 kaimo mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, kurių biudžetas – 253 mln. EUR ir kuriais tiesiogiai prisidedama prie kaimo vietovių;
  • Remiant LEADER apie 150 bendruomenių kuria sumaniuosius kaimus;
  • Skirta 23,5 mlrd. EUR dotacijų ir paskolų nutolusioms vietovėms, taip pat atnaujintos valstybės pagalbos taisyklės junglumui kaimo vietovėse gerinti;
  • Judumui kaimo vietovėse ir turizmo planavimui gerinti sukurtas specialus Europos judumo kaimo vietovėse tinklas;
  • Su Kaimo energetikos bendruomenės konsultavimo centro parama sukurtos 27 kaimo energetikos bendruomenės;
  • Socialinei ekonomikai kaimo vietovėse vystyti remiami keturi specialūs projektai;
  • Padidintas kaimo vietovėms skirtų duomenų rinkinių skaičius ir prieiga per ES kaimo observatoriją, parengtas naujas internetinis leidinys „Europos kaimo vietovės“;
  • Parengtas kaimui skirtų priemonių rinkinys, kuris leis lengviau gauti ES finansavimą ir optimaliai jį pasirinkti.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad norint pasiekti gerų rezultatų labai svarbu aktyviai bendradarbiauti valstybių narių, regionų ir vietos lygmenimis. Šiuo atžvilgiu 2021 m. buvo labai svarbu pradėti įgyvendinti Kaimo paktą, kuriame veikia specialus valdymo organas, bendradarbiavimo platforma ir paramos biuras, sudarantys palankesnes sąlygas bendrauti ir kurti žinias kaimo bendruomenėms.

Laikydamasi savo įsipareigojimo plėtoti ES kaimo vietoves ir bendruomenes, Komisija šioje ataskaitoje nurodo ES kaimo veiksmų plane numatytus veiksmus, kuriais reikia papildomų pastangų, o kitais atvejais, kai reikalingas tęstinumas, – kad būtų pasiekti bendri tikslai.

Joje taip pat žvelgiama į ateitį: apžvelgdama, kaip 2023–2027 m. BŽŪP ir sanglaudos politika prisidėjo prie kaimo vizijos, joje pateikiamos idėjos ir klausimai svarstymams, kaip ateityje būtų galima sustiprinti ES politiką ir paramą.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Kaimo vietovės yra Europos ekonomikos ir kultūrų įvairovės sudedamoji dalis. Tai yra namai šimtų milijonų europiečių, kurie didžiuojasi ten gyvendami ir dirbdami. Mes palaikome vieni kitus ir norime, kad Europos kaimo vietovės klestėtų. Europa investuoja į kaimo vietoves, nes jų perspektyvos yra Europos ateitis.“

Pagrindiniai faktai

ES kaimo vietovės užima 83 proc. ES teritorijos ir beveik 1 iš 3 europiečių gyvena kaimo vietovėse.

2021 m. birželio mėn., po išsamių konsultacijų, Europos Komisija nustatė ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją iki 2040 m. 2019 m. Pirmininkė Ursula von der Leyen pradėjo šią iniciatyvą pripažindama, kad kaimo vietovės yra pagrindinė Europos tapatybės ir ekonominio potencialo dalis ir kad turime jas išsaugoti ir investuoti į jų ateitį.

Ilgalaikėje vizijoje nustatyta 10 bendrų tikslų ir 4 veiksmų sritys, kuriose iki 2040 m. kaimo vietovės taptų stipresnės, sujungtos, atsparios ir klestinčios. Kad pasiektų šiuos tikslus, Komisija įsipareigojo parengti kaimo paktą, kuriuo valdžios institucijos ir suinteresuotieji subjektai būtų sutelkti į kaimo gyventojų poreikius ir siekius. Juo taip pat nustatytas ES kaimo veiksmų planas, pagal kurį Komisija turi įgyvendinti 30 veiksmų įvairiose ES politikos srityse.

Tai yra pirmoji kaimo vizijos įgyvendinimo ataskaita, kurioje pateikiama pirmųjų įžvalgų apie iki šiol padarytą pažangą ir apmąstymų dėl ateities krypčių.

 

EK informacija

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis
2024/04/25

Buvęs miestietis žemės ūkyje – kaip žuvis vandenyje

Kėdainių r. Vermenos žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) karvės – vienos produktyviausių šalyje. Per dieną duoda vidutiniškai po 34 litrus pieno. „Karvė gali suėsti daug kokybiško pašaro, tačiau neduos daug baltyming...
2024/04/25

Pamaryje siuvami gaminiai pasiekia ir Ukrainos karius

Monikos Dobrovolskytės karjera galbūt galėjo prasidėti vienoje iš sostinės veterinarijos klinikų, bet ji pasuko pamario link. Mergina nėrė į turizmo verslą Ventėje, kur daugiau nei 10 metų siūlo iškylas laivais ir apgyvendinimo pasla...
2024/04/25

EP patvirtino taisykles dėl pakartotinio pakuočių naudojimo ir perdirbimo

Trečiadienį Europos Parlamentas priėmė naujas taisykles, kuriomis siekiama, kad ES rinkoje pakuotės taptų tvaresnės ir jų būtų naudojama mažiau. Taisyklėse, dėl kurių preliminariai susitarta su ES Taryba, numatytas pakuočių atliekų kiekio mažinimo...
2024/04/24

Vienas „Vičiūnų“ vadovų: verslo Rytuose pardavimo kaina nėra džiaugsminga

Kauno mero Visvaldo Matijošaičio iš dalies valdomai žuvies bei kitų maisto produktų gamybos ir prekybos „Vičiūnų grupei“ po beveik dvejus metus trukusio proceso pagaliau pardavus verslą Rusijoje, Baltarusijoje ir kitose N...
2024/04/24

Kova su nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje: EK įžvalgos

Šiandien Komisija paskelbė Direktyvos dėl nesąžiningos prekybos praktikos (NPP) įgyvendinimo maisto tiekimo grandinėje ataskaitą. 2019 m. priimta vadinamąja apsaugos nuo NPP direktyva draudžiama 16 praktikų, kurios gali turėti žalingą povei...
2024/04/24

Kuo daugiau uždaroma bankų skyrių – tuo didesni pelnai

„Vien tik auksas valdo mus, žmonės jam tarnauja!“ (J. V. Goethe, Mefistofelio sparnuota frazė dramoje „Faustas“) Lietuvos komerciniai bankai, žarstantys įspūdingus pelnus, regionuose uždaro skyrius, gyventojai lieka be...
2024/04/24

Pajamų deklaravimui liko vos savaitė: dažniausiai užduodami klausimai

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pajamas privalantiems deklaruoti gyventojams tai padaryti liko savaitė. Pajamų mokesčio deklaracijas pateikti jie turi iki gegužės 2 d. Šiuo metu pareigą atliko apie 69 proc. privalančiųjų d...
2024/04/24

VMVT kviečia diskusijai: kodėl geriausią žmogaus draugą kaustome grandinėmis?

Balandžio 24 dieną minima Šuns diena. Anot Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistų, tokios progos minėjimas skatina atkreipti dėmesį į problemas, keisti požiūrį į augintinius ir elgesį su jais. Anksčiau šuo bu...
2024/04/24

Gyventojai dažniau skundžiasi dėl keliamo triukšmo

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną, kasmet minimą balandžio paskutinį trečiadienį, atkreipia dėmesį į triukšmo žalą sveikatai ir primena, kur kreiptis, kai ramybės neduod...