Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023
Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023

Kiek sėklinių pasėlių įvertinta šiemet?

2023/11/06


Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Augalininkystės tarnyba) atliko sėklinių pasėlių vertinimą (aprobavimą) pagal 2023 metais atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų pateiktus prašymus aprobuoti sėklinius pasėlius.

Aprobavimo tikslas buvo įvertinti ir nustatyti, ar sėkliniuose pasėliuose nebuvo daugiau nei leidžiama kitų veislių ar rūšių augalų, taip pat – tuščiųjų avižų. Sėklinių pasėlių vertinimo (aprobavimo) metu įvertinti ir kiti sėkliniams pasėliams keliami reikalavimai.

Iš viso buvo įvertinta (aprobuota) 44 539,25 ha įvairių žemės ūkio augalų rūšių sėklinių pasėlių. Sėklinių bulvių pasėlių įvertinta (aprobuota) – 157,7 ha. Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų, kurie prašyme aprobuoti sėklinį pasėlį buvo nurodę „ekologinis pasėlis“, tokių pasėlių aprobuota – 16 924,31 ha. (Paskelbta 2023 metų aprobavimo ataskaita).

Daugiausiai 2023 m. aprobuota pašarinių augalų – 54 proc. nuo viso aprobuoto ploto, javų – 38 proc, aliejinių ir pluoštinių augalų – 4 proc. bei grikių – 4 proc.

2022–2023 metais įvertinti (aprobuoti) sėkliniai pasėliai pagal augalų grupes

Augalų grupė

2022 m.

2023 m.

aprobuota iš viso, ha

išbrokuota iš viso, ha

aprobuota iš viso, ha

išbrokuota iš viso, ha

tarp jų aprobuota ekologinių pasėlių, ha

išbrokuota ekologinių pasėlių, ha

Javai

18 166,86

253,3

16 923,52

294,72

2 846,03

215,77

Pašariniai augalai

21 837,15

298,07

24 023,43

505,43

12 123,25

235,67

Aliejiniai ir pluoštiniai augalai

1 305,78

45,48

1 818,19

5,43

382,57

5,43

Sėjamieji grikiai

2 184,72

13,49

1 774,11

31,75

1 572,46

31,75

Iš viso:

43 494,51

610,34

44 539,25

837,33

16 924,31

488,62

Sėklinės bulvės

176,46

0

157,7

0,98

0

0

pašarinių augalų grupės didžiausi plotai, kuriuos teko vertinti, buvo pupinių (ankštinių žolių).

 • Įvertintų raudonųjų dobilų plotas buvo 5358,43 ha. Iš viso aprobuota 15 raudonųjų dobilų veislių, iš jų didžiausi plotai buvo Bonus (2376 ha), Arimaičiai (693,3 ha), Vytis (499,68 ha) veislių.
 • Sėjamųjų žirnių iš viso aprobuotos 23 veislės, kurios augo 3348,64 ha plote. Iš visų veislių didžiausius plotus užėmė Eso (575,38 ha), Ingrid (546 ha) ir Respect (371,87 ha).

javų grupės buvo vertinti (aprobuoti) 9756,02 ha žieminių paprastųjų kviečių sėkliniai pasėliai. Tai sudaro 58 proc. nuo visų aprobuotų šios grupės augalų rūšių. Pastebime, kad kasmet dauginama vis daugiau žieminių paprastųjų kviečių veislių. Šiais metais daugintos net 45 veislės. Palyginti su visomis aprobuotomis šiais metais augalų rūšimis žieminių paprastųjų kviečių veislių buvo aprobuota daugiausiai. Didžiausius aprobuotus plotus užėmė Etana (1397,28 ha), Skagen (1026,29 ha), Euforia (951,18 ha) veislės.

Aprobuotos aliejinių ir pluoštinių augalų grupei priklausančios augalų rūšys:

 • paprastieji kmynai – veislės Gintaras aprobuotas plotas – 264,38 ha;
 • 7 baltųjų garstyčių veislės, iš viso aprobuoti 853,41 ha;
 • sėjamieji linai – veislės Batsman, Bliss, Kaolin, Rasa, – jų bendras aprobuotas plotas – 444,66 ha;
 • sėjamosios kanapės – veislės CFX-2, CRS-1 ir Henola, – iš viso aprobuota 140,04 ha.

Išbrokuoti sėkliniai pasėliai

2023 metais sėklinių pasėlių iš viso buvo išbrokuoti 837,33 ha (1,87 proc. nuo visų aprobuotų sėklinių pasėlių):

 • dėl reto (išnykusio) pasėlio ir piktžolėtumo išbrokuoti 449,41 ha,
 • dėl tuščiųjų avižų – 292,61 ha,
 • dėl apsauginio atstumo nesilaikymo – 31,75 ha,
 • dėl netinkamo priešsėlio – 27,08 ha,
 • dėl pasėliuose pridygusių kitų augalų – 11,41 ha.
 • 25,07 ha pasėlių teko išbrokuoti dėl to, kad ūkio subjektas neturėjo sėklos kokybę patvirtinančių dokumentų.

Aprobuotojai

Šių metų sėklinius pasėlius vertino (aprobavo) 35 aprobuotojai, iš jų 30 oficialūs (iš 43 patvirtintų) ir 5 (iš 6 patvirtintų) įgaliotieji aprobuotojai. Įgaliotieji aprobuotojai pradėjo vertinti (aprobuoti) sėklinius pasėlius nuo 2020 metų. Šiais metais buvo patvirtinti trijų ūkio subjektų dar 5 nauji įgaliotieji aprobuotojai, kurie iš viso aprobavo 4834,81 ha.

Augalininkystės tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad sėklinių pasėlių plotai didėja, rekomenduoja ir kitiems atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams patvirtinti įgaliotuosius aprobuotojus, kurie aprobuotų jų vardu auginamus sėklinius pasėlius. Kaip tapti įgaliotuoju aprobuotoju galima sužinoti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje skilties „DUK klausimas-atsakymas“.

Atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams, kurie patys ar pagal sudarytas dauginimo sutartis daugins tam tikros augalo rūšies veislės dauginamąją medžiagą, privalės laikytis reikalavimų, susijusių su sėklos dauginimu. Vienas jų yra licencinė sutartis dėl veislių, kurioms taikoma teisinė apsauga ir kuri turi būti užregistruota Augalininkystės tarnyboje.

Aprobuotojas prieš aprobavimą patikrina, ar licencinė sutartis (jei veislei taikoma teisinė apsauga) užregistruota Augalininkystės tarnybos licencinių sutarčių registravimo žurnale. Jei licencinė sutartis neužregistruota Licencinių sutarčių registravimo žurnale, aprobuotojas aprobavimo akto pastaboje nurodo, kad šios veislės sėkla bus sertifikuojama tik tuo atveju, kai licencinė sutartis bus užregistruota Augalininkystės tarnybos Licencinių sutarčių registravimo žurnale.

 

Augalininkystės tarnybos informacija

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/09

Milijonai įsisavinti. Išmokų meldinės nendrinukės „apsaugai“ nusipelno ne visi? (II)

Išgarsinto brangiausio Lietuvoje paukštelio meldinės nendrinukės išsaugojimas dosniai remiamas ne tik per europinę LIFE programą, bet ir iš žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skiriamos paramos. Šio reto giesmininko gl...
2023/12/09

Liūdnas koplytėlių, koplytstulpių tuštėjimo metas

XIX a.–XX a. pradžia – kryždirbystės klestėjimo laikas, apie kurį daugiausia žinoma. Kryžiai ir koplytėlės, pilnos meniškų liaudies meistrų sukurtų šventųjų skulptūrų, atitiko lietuvio dvasinės raiškos būdą, esteti...
2023/12/09

Į ūkį traukia gausybė šeimų: šeimininkas siūlo ypatingą pramogą

Artėjančios šventos Kalėdos – stebuklingas laikas, kai norisi daugiau laiko skirti jaukumui, šeimai ir namams. Snieguotas ir šaltas gruodis kviečia parnešti į namus eglę ir skubėti su šeima ją puošti.
2023/12/09

Mėsos kukuliai per Kūčias ir kiti švedų kalėdinių tradicijų išskirtinumai

Nors kalėdinis laikotarpis džiugina įvairių tautybių žmones, gyvenantiems šiaurės šalyse jis dar ypatingesnis: šaltas ir tamsias žiemas norisi praskaidrinti šventišku spindesiu ir mielais ritualais. Lietuvių bend...
2023/12/09

Paraiškas teikę bendradarbiauti norintys smulkūs ūkio subjektai – pirmumo eilėje

Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 13 d. šalies smulkieji ūkio subjektai teikė paraiškas dėl paramos tarpusavio bendradarbiavimui. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė ir šių paraiškų pirmumo eilę.
2023/12/09

Kretingos potvynio pamokos: ką prevenciškai gali padaryti savivaldybės ir patys gyventojai

Lapkričio pradžioje Kretingoje po stipraus lietaus kilęs potvynis, užpylęs gatves ir kiemus, ne tik naikino žmonių turtą, bet ir kilo taršos pavojus: teko į vandens telkinius išleisti nevalytas nuotekas. Šis įvykis atskleidė, ...
2023/12/08

Remia sveikesnį vaikų maitinimą

Iki gruodžio 31 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigos gali teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokykl...
2023/12/08

Pelkėse verda tikra pekla (II)

„Ūkininko patarėjas“ toliau plėtoja pelkininkystės temą, kurios pradžia buvo publikuota 2023 m. gruodžio 2 d. numeryje. Tęsiame žurnalistinį tyrimą, kurio esmė – sužinoti, kodėl Europos Sąjungos (ES) ir valstybės lėšos kre...
2023/12/08

Investicijų projektams trūkstant valstybės žemės diskutuojama, iš kur jos paimti

Aplinkos viceministrei pareiškus, kad Lietuvoje beveik nėra laisvos valstybinės žemės investicijų projektams, Seimo Ekonomikos komiteto nariai abejoja, ar reikia steigti tokios žemės rezervo fondą. Kai kurie jų siūlo iš ūkininkų paim...