Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024
Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024

Komisijos ataskaitose pabrėžiamas BŽŪP vaidmuo stiprinant kaimo vietoves

2024/07/07


Europos Komisija paskelbė naują tyrimą, kuriame nagrinėjamas ES finansavimo indėlis į kaimo vietovių plėtrą ir LEADER poveikio kaimo vietovėse vertinimas. Pabrėžiamas didelis bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) poveikis tenkinant kaimo vietovių poreikius. Tyrime taip pat vertinamas kitų kaimo vietovėms skirtų ES fondų (2014–2020 m.) ir nacionalinių fondų vaidmuo. Iš tyrimo matyti, kad parengusios išsamią kaimo strategiją ES šalys gali veiksmingai nukreipti BŽŪP finansavimą į kaimo vietoves ir patenkinti kaimo bendruomenių poreikius.

Komisija yra įsipareigojusi remti visas kaimo vietoves ir atokius regionus. Daugelyje ES šalių parama atokiems ir skurdesniems kaimo regionams daugiausia teikiama pagal BŽŪP.

Iš naujausio tyrimo matyti, kad 2014–2022 m. pagal BŽŪP su ūkininkavimu nesusijusiai veiklai kaimo vietovėse remti skirta 8,6 mlrd. eurų. Tai rodo BŽŪP vaidmenį ne tik remiant ūkininkus ir žemės ūkį, bet ir stiprinant kitas įmones ir bendruomenes kaimo vietovėse. BŽŪP parama gali būti investuojama, pavyzdžiui, į naujų viešųjų kelių tiesimą ir atsinaujinančiosios energijos sprendimų įgyvendinimą arba apleistų namų pavertimą bendruomenių centrais. Be to, BŽŪP padėjo sukurti erdves, kuriose kaimo bendruomenėms būtų teikiamos skaitmeninės paslaugos ir kurios suteiktų galimybių rengti mokymus, sporto renginius, pasirodymus ar vietos mokyklų susibūrimus. Vietos kaimo valdžios institucijos taip pat gauna ES finansavimą savo veiklai skaitmeninti, paslaugomis gerinti, informuotumui apie aplinką didinti ir kaime veiklą pradedančiosioms įmonėms remti kuriant novatoriškas technologijas. Kiekvienas sėkmingas projektas gerina kaimo gyvenimo sąlygas ir galimybes naudotis paslaugomis, tiesiogiai prisidėdamas prie gyvybingų vietos bendruomenių kūrimo.

Veiksmingiausia parama grindžiama vietos lygmens metodais ir nedidelio masto projektais.

Tyrime pripažįstama, kad kaimo vietovių poreikiai tampa vis sudėtingesni, o jo išvadose rekomenduojama taikyti holistinį politikos požiūrį, kad ateityje BŽŪP ir kiti ES fondai būtų dar tikslingesni kaimo vietovėse.

Vertinimas taip pat parodė LEADER metodo pridėtinę vertę. Įgyvendinant nedidelius, bet pokyčius vietovėse skatinančius projektus, sukurta beveik 60 000 darbo vietų, veikla apima daugiau kaip 2700 vietos veiklos grupių (VVG), atstovaujančių 170 milijonų kaimo gyventojų.

ES kaimo vietovės užima 83 proc. ES teritorijos. Kaimo plėtra yra bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) antrasis ramstis, kuriuo sustiprinamas pajamų rėmimo ir rinkos priemonių pirmasis ramstis didinant socialinį, aplinkos ir ekonominį kaimo vietovių tvarumą.

 

ŪP portalas su EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniu direktoratu

123rf nuotr.

Dalintis