Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024
Ashburn +27,7 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024

Konstitucinis Teismas nesvarstys, ar priimant kailinių žvėrelių verslo draudimą nenusižengta Konstitucijai

2024/07/04


Konstitucinis Teismas šios dienos sprendimu grąžino Seimo narių grupės prašymą įvertinti teisinio reguliavimo, kuriuo buvo uždrausta kailinių žvėrelių laikymo ir veisimo fermose ūkinė veikla, atitiktį Konstitucijai pagal priėmimo tvarką.

Seimo narių grupė prašė ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymai pagal priėmimo procedūrą.

Teigta, kad uždraudžiant ūkinę veiklą privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, o priimant ginčytą teisinį reguliavimą su aiškinamuoju raštu nebuvo pateikta kaip atskiras dokumentas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma. Pateikta tik itin lakoniška informacija, o atliktas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, pareiškėjos vertinimu, yra neproporcingas galimoms numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. Žemės ūkio ministerijos užsakymu atlikto kailinės žvėrininkystės uždraudimo Lietuvoje poveikio vertinimo pagrindu parengta konsultacija taip pat negali būti traktuojama kaip numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Kadangi nei Žemės ūkio ministerija, nei Seimas nesivadovavo Konsultacijos išvadomis ir naujo vertinimo neatliko, galimai buvo pažeista įstatymų leidybos procedūra.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, pasigedo teisinių argumentų, kurie pagrįstų teiginį, kad buvo pažeista įstatymų leidybos procedūra, nurodyti vien bendro pobūdžio teiginiai ir prielaidos.

Konstatavęs, kad prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo reikalavimų, Konstitucinis Teismas prašymą grąžino pareiškėjai. Tai neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

 

ŪP portalas su KT

123rf nuotr.

Dalintis