Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 25 Geg 2024
Ashburn +19,7 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 25 Geg 2024

Kova su nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje: EK įžvalgos

2024/04/24


Šiandien Komisija paskelbė Direktyvos dėl nesąžiningos prekybos praktikos (NPP) įgyvendinimo maisto tiekimo grandinėje ataskaitą. 2019 m. priimta vadinamąja apsaugos nuo NPP direktyva draudžiama 16 praktikų, kurios gali turėti žalingą poveikį silpniausiems grandinės dalyviams, visų pirma ūkininkams ir smulkesniems tiekėjams. Ūkininkų padėties maisto tiekimo grandinėje gerinimas, jų pajamų rėmimas ir teisingo atlygio užtikrinimas yra svarbūs bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai.

Maisto tiekimo grandinei būdingas skirtingas koncentracijos laipsnis. Daugiau kaip 95 proc. maisto pramonės ir mažmeninės prekybos sektorių dalyvių yra labai mažos arba mažosios įmonės, o nedidelis skaičius didelių įmonių rinkoje veikia kaip pirkėjai. Žemės ūkio sektorius, kuriame yra 9,1 milijono ūkių, tebėra labai susiskaldęs (vidutinis ES ūkio dydis yra 17,4 hektaro).

ES priėmė keletą priemonių, kuriomis siekiama ištaisyti šią padėtį ir užtikrinti teisingą žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinę, kad ūkininkai ir kiti smulkūs tiekėjai galėtų pasinaudoti rinkos teikiamomis galimybėmis.

Pagrindinės išvados

Visos šalys narės iki 2022 m. gruodžio direktyvos nuostatas perkėlė į nacionalinę teisę. Dauguma valstybių narių nustatė aukštesnio lygio apsaugą, pasinaudodamos galimybe taikyti nacionalines taisykles, kuriomis viršijama direktyva draudžiama praktika. Nacionalinės įstatymo kontrolės institucijos 2023 m. pradėjo apie 1,5 tūkst. tyrimų, iš kurių apie 17 proc. už nustatytus pažeidimus buvo skirtos baudos.

Dažniausiai nustatyta nesąžiningos prekybos praktika buvo pavėluoti mokėjimai už greitai gendančius arba negendančius žemės ūkio ir maisto produktus (50 proc. ir 13 proc.), su konkrečiu sandoriu nesusiję mokėjimai (7 proc.), tiekėjo prašomi mokėjimai už rinkodaros veiksmus (7 proc.), taip pat už sandėliavimą, demonstravimą ir įtraukimą į sąrašus (7 proc.). Apie 41 proc. nustatytų nesąžiningų veiksmų nustatyta mažmeninės prekybos lygmeniu (47 proc. 2022 m.), 36 proc. – maisto pramonės lygmeniu (27 proc. 2022 m.) ir 22 proc. – didmeninės prekybos lygmeniu (25 proc. 2022 m.).

Įvardijo tobulintinas sritis

Ataskaitoje taip pat įvardytos tobulintinos sritys. Naujausia apklausa dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje parodė, kad informuotumas apie galiojančias ES taisykles šiuo svarbiu klausimu vis dar per mažas (38 proc. respondentų). Didelė dalis respondentų (57 proc.) nežinojo apie nacionalines vykdymo užtikrinimo institucijas.

Paklausti, kodėl nepranešė apie patirtą nesąžiningos prekybos praktiką, respondentai dažniausiai nurodė bijantys tam tikrų atsakomųjų veiksmų iš pirkėjo (30 proc.), kiti manė, jog tai įprasta praktika sektoriuje (23 proc.) arba kad viešojo vykdymo užtikrinimo institucija negalės su tuo susidoroti (17 proc.).

Siekdama padėti įgyvendinti taisykles ir keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, Europos Komisija sudarė palankesnes sąlygas sukurti apsaugos nuo NPP vykdymo užtikrinimo tinklą, kuris padeda užtikrinti bendrą požiūrį į taisyklių taikymą ir gali teikti rekomendacijas.

Siekdama sustiprinti ūkininkų padėtį maisto tiekimo grandinėje, Komisija šiais metais pasiūlys naujas taisykles dėl tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo kovojant su nesąžiningos prekybos praktika. Komisija taip pat imasi kitų veiksmų disbalansui vertės grandinėje šalinti. Steigiamas ES žemės ūkio ir maisto produktų grandinės stebėsenos centras. Taip pat bus pateiktas pasiūlymas tobulinti reglamentą numatant, kad ūkininkai galėtų veiksmingiau bendradarbiauti ir veikti kolektyviai.

ES lygmeniu draudžiama nesąžiningos prekybos praktika

Juodoji nesąžiningos prekybos praktika (draudžiama, kad ir kokios būtų aplinkybės):

 • Už greitai gendančius žemės ūkio ir maisto produktus sumokėti vėliau nei per 30 dienų
 • Už negendančius žemės ūkio maisto produktus sumokėti vėliau nei per 60 dienų
 • Likus trumpam laikui atšaukti greitai gendančius žemės ūkio maisto produktus
 • Pirkėjui vienašališki keisti sutartį
 • Įpareigoti mokėti už nesusijusias paslaugas
 • Pirkėjui perleisti atsakomybę už nuostolius ar pelno sumažėjimą
 • Nepaisant tiekėjo prašymo atsisakyti raštu patvirtinti tiekimo sutartis
 • Pirkėjui piktnaudžiavimas komercinėmis paslaptimis
 • Pirkėjui imtis komercinių atsakomųjų veiksmų
 • Tiekėjui perleisti klientų skundų nagrinėjimo išlaidas

Pilkoji nesąžiningos prekybos praktika (draudžiama tik tuo atveju, jei šalys iš anksto aiškiai ir nedviprasmiškai nesusitarė):

 • Tiekėjui grąžinti neparduotus produktus
 • Tiekėją įpareigoti mokėti už sandėliavimą, eksponavimą ir įtraukimą į prekių sąrašus
 • Tiekėjui mokėti už geresnę vietą lentynoje
 • Tiekėjui mokėti už reklamą
 • Tiekėjui mokėti už rinkodarą
 • Tiekėjui mokėti už pirkėjo personalą, patalpų įrengimą

 

EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato informacija

123rf nuotr.

Dalintis
2024/05/25

Mūšis dėl Agrocheminių tyrimų laboratorijos išlikimo

Praėjusį trečiadienį įvykusiame Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje virė karštos diskusijos dėl Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) sprendimo likviduoti Agrocheminių tyrimų laboratoriją – vienintelę tokio ...
2024/05/25

Giraitės ginkluotės gamykla pernai uždirbo 3,4 mln. Eur grynojo pelno

Civiliams, kariuomenei bei teisėsaugai šovinius gaminanti valstybės valdoma įmonė Giraitės ginkluotės gamykla (GGG) praėjusių metų pardavimo pajamas augino 47 proc. – iki 22,4 mln. Eur, grynąjį pelną – 45 proc. ir uždirbo beveik...
2024/05/25

Lietuvos kaimo tinklo nariai jau gali planuoti renginius – netrukus bus priimamos paraiškos

Visą birželį Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai bus kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ ren...
2024/05/25

Mažoji musinukė – 2024 metų paukštis

Mažoji musinukė yra nykstanti rūšis. Moksliniai tyrimai patvirtino, jog Lietuvoje per pastaruosius 2 dešimtmečius šios rūšies populiacija sumažėjo beveik 20 proc. Siekiant geresnės rūšies apsaugos ir tikslesnio j...
2024/05/24

Kanapių, margainių išspaudas ūkininkas malė ir fasavo antisanitarinėmis sąlygomis

Gegužės 6 dieną Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius, gavęs informaciją iš Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, įsitraukė į tyrimą ir dalyvavo ūkininko aliejaus spaudyk...
2024/05/24

Žievėgraužiui tipografui plisti orai labai palankūs – miškų savininkai bei valdytojai kviečiami rūpintis savo eglynų sveikatingumu

2024 metų gegužės 20–23 dienomis atlikta antra žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) skraidančių vabalų apskaita. Suskaičiuoti į populiacijos stebėjimui skirtas gaudykles pakliuvę vabalai. Kenkėjo populiacija, lyginant su 2023 metų tuo...
2024/05/24

Krušos Lietuvai kerta vis stipriau

Sekmadienį ir savaitės pradžioje dalį Lietuvos užklupo kruša – įprastas karštymečio palydovas. Iš dangaus pasipylę ledo gabaliukai pakenkė kai kurių ūkininkų pasėliams, pirminėmis žiniomis, – labiausiai rapsams. Ta...
2024/05/24

„Eurobarometras“: 87 proc. lietuvių pritaria bendrai ES valstybių narių gynybos ir saugumo politikai

Naujausia standartinė „Eurobarometro“ apklausa rodo, kad europiečiai nori, jog ES būtų stipresnė ir labiau nepriklausoma, visų pirma atsižvelgiant į dabartinius pasaulinius iššūkius, tačiau į ateitį jie žvelgia vis optimi...
2024/05/24

Vaizdas miške sukrečiantis. Aplinkosauga – bejėgė!

Šiauliai („Šiaulių kraštas“). Vieną gegužės šeštadienį į prie Kviečlaukio kaimo Akmenės rajone esantį mišką pasivaikščioti užsukę šiauliečiai sutuoktiniai aptiko šoką sukėl...