Ashburn +35,0 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024
Ashburn +35,0 °C Dangus giedras
Antradienis, 16 Lie 2024

Konstitucinis Teismas: visuomenės poreikiams paimant žemę su statiniais sudaryta galimybė teisingai atlyginti visus nuostolius

2024/07/03


Konstitucinis Teismas šios dienos nutarimu pripažino, kad Žemės įstatymo 47 straipsnis, pagal kurį turėjo būti teisingai atlyginami visi dėl visuomenės poreikiams paimame žemės sklype esančių statinių praradimo savininko patirti nuostoliai, neprieštarauja Konstitucijai.

Savininkas: turi būti atlyginta neturtinė žala

Šią bylą Konstitucinis Teismas nagrinėjo pagal individualų konstitucinį skundą.

Pareiškėjo nuomone, pagal Konstituciją, turi būti sudarytos prielaidos, paimant turtą visuomenės poreikiams, atlyginti ne tik kartu su žemės sklypu paimamų statinių rinkos vertę, bet ir kitus neturtinio pobūdžio praradimus, nes visuomenės poreikiams paimamas gyvenamasis būstas. Teisinis reguliavimas, kuris nenumato atlyginti tokius nuostolius, pareiškėjo nuomone, šiuo aspektu prieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai („Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama“).

Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp viešojo ir privataus interesų

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pabrėžė, kad Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalies nuostata, jog atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą nuosavybę turi būti teisingas, reikia, kad nustatant tokį atlyginimą turi būti įvertinamos visos šiame kontekste reikšmingos su visuomenės poreikiams paimamu turtu susijusios aplinkybės. Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp viešojo ir privataus interesų, priimant individualų sprendimą dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą turtą, gali egzistuoti būtinybė atsižvelgti, be kita ko, ir į išskirtinę visuomenės poreikiams paimamo turto reikšmę jo savininkui.

Įstatymų leidėjui kyla pareiga nustatyti tokį atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą nuosavybę teisinį reguliavimą, kuriuo būtų sudarytos prielaidos individualiai nustatant atlyginimo už paimamą turtą dydį, visuomenės poreikiams paimamo turto savininkui atlyginti ir kitus, tarp jų ir neturtinio pobūdžio, praradimus, atsiradusius dėl išskirtinės visuomenės poreikiams paimamo turto reikšmės jo savininkui. Tačiau, pagal Konstituciją, negali būti nustatytas toks atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą nuosavybę teisinis reguliavimas, kuriuo būtų sudarytos prielaidos visuomenės poreikiams paimamos nuosavybės savininkui piktnaudžiauti savo teise gauti atlyginimą, reikalauti atlyginti dėl visuomenės poreikiams paimamo turto patiriamus neturtinio pobūdžio praradimus.

Nesutinkant su siūlomu atlyginimu – ginčą turi spręsti teismas

Ginčytame Žemės įstatymo 47 straipsnyje įtvirtintas atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę teisinis reguliavimas, taip pat nustatyta, kokie nuostoliai atlyginami žemės savininkui. Nustatyta, kad atlyginama tiek už žemės sklype esančius statinius pagal rinkos vertę, tiek visi kiti su žemės sklypo paėmimu visuomenės poreikiams susiję nuostoliai, patirti, be kita ko, dėl žemės sklype esančių statinių paėmimo visuomenės poreikiams.

Konstitucinis Teismas nutarime pažymėjo, kad žemės sklypo savininkui nesutinkant su siūlomu atlyginimu, teisingą atlyginimą už visuomenės poreikiams paimamą turtą, visus atlygintinus dėl kartu su žemės sklypu visuomenės poreikiams paimamų statinių praradimo savininko patirtus nuostolius turėjo nustatyti teismas, spręsdamas ginčą iš esmės. Tiek žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija, tiek teismas, nustatydamas kitų su žemės sklypo paėmimu visuomenės poreikiams susijusių nuostolių, patirtų ir dėl žemės sklype esančių statinių paėmimo visuomenės poreikiams, dydį, turėjo vadovautis bendruoju principu, kad už visuomenės poreikiams paimamą žemę turi būti teisingai atlyginama, taip pat nuostata, kad atlyginami visi dėl kartu su žemės sklypu visuomenės poreikiams paimamų statinių praradimo savininko patirti nuostoliai.

Sudarytos prielaidos kiekvienu atveju priimti individualų sprendimą dėl teisingo atlyginimo

Remiantis Žemės įstatymo 47 straipsnyje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, teisingas atlyginimas už visuomenės poreikiams kartu su žemės sklypu paimamus jame esančius statinius apėmė atlyginimą už tokį turtą pagal rinkos vertę, taip pat visų kitų dėl kartu su žemės sklypu visuomenės poreikiams paimamų statinių praradimo savininko patirtų nuostolių (jeigu jų kilo) atlyginimą.

Vadinasi, įtvirtintu teisiniu reguliavimu atlyginimą už kartu su žemės sklypu visuomenės poreikiams paimamus statinius nustatantiems subjektams buvo sudarytos prielaidos kiekvienu atveju priimti individualų sprendimą dėl teisingo atlyginimo – atlyginti už statinius pagal tokio turto rinkos vertę ir atlyginti visus kitus dėl kartu su žemės sklypu visuomenės poreikiams paimamų statinių praradimo savininko patirtus nuostolius, taip pat ir neturtinio pobūdžio praradimus, atsiradusius dėl išskirtinės visuomenės poreikiams paimamų statinių reikšmės jų savininkui.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad tokiu teisiniu reguliavimu laikytasi konstitucinio teisingo atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą nuosavybę principo suponuojamų reikalavimų, paisyta reikalavimo išlaikyti pusiausvyrą tarp visuomenės ir asmens, kuriam priklausantys statiniai kartu su žemės sklypu paimami visuomenės poreikiams, interesų.

Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad tik taip sistemiškai aiškinant Žemės įstatymo 47 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, jis vertintinas kaip nepažeidžiantis iš konstitucinio teisingo atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą nuosavybę principo kylančių reikalavimų.

 

ŪP portalas su KT

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis