Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 26 Vas 2024
Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 26 Vas 2024

Legendinis klebonas M. Krupavičius – Kalvarijos šventovės dekanas

2023/12/02


Legendinis klebonas ir dekanas Mykolas Krupavičius buvo ne tik geras dvasininkas, bet ir puikus oratorius bei patriotas. Septynerius metus klebonavo Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje. Turėjo ne tik klebono, bet ir dekano titulus. Puošnioji bažnyčią juosianti tvora, pagrindiniai vartai į šventorių ir religinės statulos – M. Krupavičiaus nuopelnas.

Senoje spaudoje dažnai buvo įvardinamas aktyviu visuomenininku. Tarpukario šaltiniuose minimas prisidėjęs prie klebonijos ir Kalvarijos šventovės remonto.

Anot senosios tarpukario žinutės spaudoje, „Krupavičius Kalvarijoje ištinkavo klebonijos pastatą, išlygino šventorių, nutiesė plačius, cementinius takus. Iš miesto savivaldybės išgavo naują sklypą. Jo klebonavimo laikotarpiu buvo pastatyta cementinė tvora. Šventorius buvo aptvertas aklinu mūru. Buvo pastatyti aukšti, puošnūs vartai. Vartų viršuje užkelta didelė Kristaus valdovo statula. Taip pat sutaisyti vargonai ir atnaujinti du šoniniai altoriai.

Kadangi Kalvarijos bažnyčia ir klebonija yra miesto centre, šie patobulinimai padabino miesto širdį.

Pasidžiaugti Mykolo Krupavičiaus nuveiktas darbais iš Vilkaviškio į Kalvariją atvyko vyskupas Mečislovas Reinys. Buvo pasakytas įspūdingas pamokslas. Visa parapija buvo paaukota Švenčiausio Jėzaus širdžiai.“

Kraštotyrininkas, istorikas Jonas Reitelaitis savo knygoje rašo, kad per septynerius M. Krupavičiaus klebonavimo Kalvarijoje metus „ėjo dideli remontai ir statybos.

kalvarija

Bažnyčios tarnautojams pastatydino dviejų aukštų mūrinius namus su dviem salėmis. Viena buvo skirta bažnytiniam chorui repetuoti. O prie zakristijono, kita salė – žmonėms užeiti, pasilikti savo drabužiams ir sušilti. O kas norėjo, galėjo išgerti arbatos stiklą, kurį pagamindavo zakristijono žmona.

Krupavičius kapus aptvėrė aukšta mūrine tvora. Kapų gatvę, kuri pavasarį ir rudenį buvo neišbrendama, išgrindė akmenimis.

Nuo neatmenamų laikų neremontuotą Kalvarijos bažnyčią Krupavičius ištinkavo, išbalino, išgrąžino. Rengėsi dekoruoti, bet užgriuvusios Lietuvą nelaimės visus jo darbus nutraukė. Dekanas 1940 m. rusų buvo pasmerktas mirti. Viso to išvengė tik vietinio skardininko dėka. Jo įspėtas nakčia pasišalino ir slapstėsi ligi vokiečių atėjimo.

Vokiečių okupacijos metu, Mykolas gynė skriaudžiamus lietuvius. Vyriausiam okupantų komisarui įteikė Kaune du memorandumus. Už visa tai, 1942 m. vokiečiai jį areštavo ir išvežė į Vokietiją. Ten jis kurį laiką sėdėjo Eitkūnų ir Tilžės kalėjime.

Vėliau bolševikai antrą kartą užėmė Lietuvą ir Krupavičius į Kalvariją negrįžo. Pasiliko vakaruose,“ – pasakojimą apie Krupavičių užbaigia Jonas Reitelaitis. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui M. Krupavičius per Atlanto vandenyną patraukė į JAV. Ten, 1970 m. Čikagoje mirė.

 

Tomas Sušinskas / SŪDUVOS GIDAS

Dalintis
2024/02/25

Visas pasaulio nuodėmes nurašysime ant žemės ūkio...

Karvių išskiriamas metanas, javų laukai ir trąšos kai kam asocijuojasi su itin kenksminga veikla, kuri artina pasaulio pabaigą. Tokios apokaliptinės apraiškos paaštrėjo, kai nesibaigiančių prieštaringų ar net abs...
2024/02/25

Ministerija toliau kepa žemdirbių bendruomenę erzinančius keistus pasiūlymus

Europa išgyvena žemės ūkio politikos krizę. Sprogo masiniai žemdirbių protestai. Reaguodama į tai Europos Komisija (EK) siūlo švelninti reikalavimus, tuo tarpu sektoriaus lyderiai sako: per vėlai, per mažai. Įvykiai klostosi sparčiai...
2024/02/25

Miškų savininkai turi iki pavasarinio atšilimo sutvarkyti pažeistus medžius

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) kviečia miškų savininkus apžiūrėti savo miškus ir iki pavasarinio atšilimo juose sutvarkyti žievėgraužių, vėjo ar kitų veiksnių pažeistus medžius. Pakenktus medžius su po žieve likusiais ž...
2024/02/25

Balys Dainys apie transplantacijų eros pradžią Lietuvoje: grįždavau į namus miegoti, daugiau niekam jėgų nelikdavo...

1970 metų vasario 18-oji – data, žyminti organų transplantacijų eros pradžią Lietuvos medicinos istorijoje. Tądien buvo atlikta pirmoji inksto transplantacija. Vilniaus universiteto Bendrosios chirurgijos klinikoje, tuometinėje Vilniaus mies...
2024/02/25

Skonis be ribų: kinams „Starbucks“ pasiūlė kiaulienos skonio kavą

Kitaip nei likusiame pasaulyje, vasario 10 d. pradėti skaičiuoti nauji metai Kinijoje. Ta proga vienas žinomiausių pasaulyje prekės ženklų ir kavinių tinklų „Starbucks“ kinų tinklui pristatė naują produktą – kiaulienos skonio kavą.
2024/02/25

Vilkės plėšikavimą sustabdė Skaistgirio medžiotojai

Nuo praėjusių metų pabaigos per Joniškio rajono kaimus eina garsas apie tai vienur, tai kitur gyventojų kiemuose dingusius prie grandinės pririštus šunis. Kai Vaineikių, Daunoriškės ir Bertaučių, Lankaičių kaimuose gyve...
2024/02/25

Psichologė pataria, kaip pagelbėti smurtą patiriančiam žmogui

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2022 m. dėl smurto artimoje aplinkoje buvo užregistruoti beveik 6000 nusikaltimų, o didelė dalis jų taip ir nepasiekė teisėsaugos institucijų. Statistika atskleidžia, kad 8 iš 10 smurto aplinkoje aukų...
2024/02/25

Bus tiriamas Mažeikių ligoninės vadovo sprendimų teisėtumas

Regioninės Mažeikių ligoninės dalininkai – Mažeikių rajono savivaldybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovai – vasario 22 d. priėmė sprendimus dėl šioje gydymo įstaigoje atlikto tyrimo. Bus kreiptasi į Lietuvos Resp...
2024/02/25

Socialiniuose tinkluose prekes įsigyja daugiau nei pusė lietuvių

Praėjusiais metais e. prekybos rinką drebino viena iš vis ryškėjančių tendencijų – apsipirkinėjimas socialiniuose tinkluose. Tarptautinės siuntų pristatymo grupės „Geopost“, kuriai priklauso ir „DPD Lietuva&ld...