Ashburn +6,0 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 4 Grd 2023
Ashburn +6,0 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 4 Grd 2023

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijai – šimtas metų

2023/10/15


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos (LSMU VA) muziejus surengė virtualią parodą, skirtą Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos šimtmečiui.

Pirmajame Lietuvos veterinarijos gydytojų suvažiavime Vilniuje 1918 m. gruodžio mėn., kurį sukvietė Veterinarijos departamento prie Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos vadovas Elijošius Nonevičius, buvo svarstomas ir Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos (LVGS) įkūrimo klausimas. Asmenybės, prisidėjusios prie Sąjungos įsteigimo – Lietuvos šviesuoliai, aktyviai įsitraukę į Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimą.

nonevicius
Magistras veterinarijos gydytojas Elijošius Nonevičius – pirmasis Veterinarijos departamento vadovas, aktyvus visuomenės ir kultūros veikėjas, knygnešys, Lietuvos universiteto profesorius, bakteriologas, fondo jauniesiems mokslininkams remti įkūrėjas.

Po metų, 1919 m. rugsėjo 7–8 dienomis, veterinarijos gydytojas Jonas Jurgis Bulota Kaune sukvietė Antrąjį veterinarijos gydytojų suvažiavimą, kuriame buvo nutarta kiek įmanoma greičiau steigti valstybinę veterinarinės bakteriologijos laboratoriją, nes grėsmingai plito užkrečiamosios gyvūnų ligos.

Ketvirtasis veterinarijos gydytojų suvažiavimas, vykęs 1922 m. liepos 3–6 dienomis, savo nutarime pabrėžė Sąjungos steigimo būtinybę. 1923 metų birželio 17–18 dienomis LVGS buvo įsteigta, registruoti 43 nariai. Priimti įstatai, išrinkta Sąjungos valdyba ir revizijos komisija, aptarti svarbiausi Lietuvos veterinarijos reikalai, nutarta turėti savo leidinį. Stojamasis mokestis buvo 5 Lt, metinis – 36 Lt.

suvaziavimas
IV suvažiavimo dalyviai, priėmę nutarimą steigti LVGS, 1922 m. Pirmoje eilėje ketvirtas iš dešinės – J. J. Bulota, antras iš kairės – E. Nonevičius.

Visi šios profesinės nepolitinės organizacijos nariai: Veterinarijos departamento darbuotojai, Lietuvos universiteto ir įkurtos Veterinarijos akademijos dėstytojai bei mokslininkai, privatūs gydytojai, vieningai siekė kelti veterinarijos lygį, populiarino mokslines ir praktines veterinarijos žinias visuomenėje, dalyvavo įstatymų ir teisės aktų rengimo procesuose, rūpinosi veterinarijos gydytojų rengimu aukštosiose mokyklose, sprendė jų darbo ir gyvenimo sąlygų klausimus, rengė suvažiavimus, parodas, skaitė paskaitas, teikė stipendijas ir pašalpas. Jų sprendimai, siūlymai, teikiami Departamentui ir Žemės ūkio ministerijai bei Vyriausybei, buvo svarbūs, nes visos problemos buvo aptariamos Sąjungos suvažiavimuose

Svarbus Sąjungos indėlis į Lietuvos veterinarijos istoriją – veterinarinės medicinos ir gyvulininkystės mokslo ir praktikos reikalams skirtas laikraštis „Veterinarija ir zootechnija“, kuris buvo leidžiamas 1924–1940 metais Kaune, A. Juozapavičiaus prospekte, Šančiuose. Laikraštis buvo kaip knygelė, nereguliarus, nuo 4 iki 12 numerių per metus, leidžiamas apie 200 egzempliorių tiražu, spausdinamas Marijampolės spaustuvėje. Į laikraštį rašė veterinarijos gydytojai mokslo ir praktikos klausimais, apie veterinarijos gydytojų kongresus, parodas, naujienas užsienyje, to meto aktualijas.

Redakcinės komisijos pirmininkais buvo žymūs, nusipelnę Lietuvos veterinarijai ir mokslui veterinarijos gydytojai, užsienio šalių aukštųjų mokyklų absolventai. Pirmuosius metus redaktoriumi dirbo Jonas Bielkevičius, Vincas Ambrazevičius, vėliau – Ksaveras Mašanauskas, Kostas Kanauka, Julius Savickis. Tik dėl didelio veterinarijos gydytojų entuziazmo šis laikraštis gyvavo ir buvo nepriklausomas.

Sąjungos pasiekimai: tarpukariu Sąjunga iškovojo atstovo vietą Žemės ūkio rūmų taryboje. 1936 metais išsireikalavo, kad Sąjungos atstovas būtų kviečiamas į Veterinarijos departamento posėdžius, rūpinosi gyvulininkystės reikalais, švietimu, įstatymų rengimu. Sąjungos nariai atstovavo Lietuvai tarptautiniuose veterinarijos gydytojų suvažiavimuose ir kongresuose: 1930-aisiais – Londone, 1932 m. – Rygoje, 1935-aisiais – Paryžiuje, 1938 m. – Ciuriche, 1939-aisiais – Ženevoje. Sąjungos iniciatyva buvo pradėta rinkti liaudies veterinarijos medžiaga. Sąjunga turėjo savo biblioteką. Įvyko šešiolika Sąjungos suvažiavimų, kuriuose buvo pateikiamos ataskaitos, sprendžiami organizaciniai klausimai, skaitomi moksliniai pranešimai, dalijamasi žiniomis apie naujus gydymo būdus, demonstruojami nauji įrankiai bei prietaisai.

1937 metais Lietuvoje buvo 134 veterinarijos gydytojai, iš jų – 100 Sąjungos narių. Tarpukariu Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga padėjo spręsti svarbius Lietuvos veterinarijai klausimus, kėlė veterinarijos gydytojų autoritetą visuomenėje, buvo susitelkę bendram tikslui – siekti valstybės gerovės, nuėjo ilgą kelią – nuo sunkumų iki puikių pasiekimų.

Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos pirmininkai buvo ne tik patyrę veterinarijos specialistai, mokslininkai, visuomenininkai, bet ir kovų dalyviai, turėję aukštus karinius laipsnius, mokslus baigę užsienio aukštosiose veterinarijos mokyklose. Tai Feliksas Mikšys, Petras Mironas, Stasys Jankauskas, Konradas Aleksa, Kostas Kanauka, Juozas Mykolas Užupis. Daugelis iš jų už nuopelnus Lietuvai apdovanoti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinais. Tarp aktyviausiųjų LVGS narių – Justinas Kancleris Drapas, Kostas Jašinskas, Motiejus (Matė) Veitas, Laurynas Lopas, Vincas Katelė, Andrius Brundza ir kt.

 

Iš virtualios LSMU VA muziejaus parodos

Titulinėje nuotr. – VA muziejus

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/04

Pelkėse verda tikra pekla (I)

Lietuvių tautosakoje pelkė apibūdinama kaip klampi vieta su stovinčiu vandeniu, kurioje knibždėte knibžda įvairiausių mistinių padarų. Todėl ji savo paslaptingumu nuo seno baidė ir domino žmones. Ši vieta ir dabar nepraranda susidomėjimo, n...
2023/12/04

Dekoratyvus, veržlus, skanus – kas?

Nedaug rastume augalų, tinkamų tiek želdynams, tiek gyvatvorėms, tiek nepageidaujamiems vabzdžiams atbaidyti, ir gydomųjų savybių turinčiomis uogomis. Jeigu užsimintume, kad iš jo pagaminta burtų lazdelė buvo pati galingiausia Hogvartse, ti...
2023/12/04

Svarbu tinkamai vykdyti įsipareigojimus – nekurti dirbtinių sąlygų gauti paramą

Siekiantys gauti paramą investiciniams projektams pareiškėjai turi užtikrinti, kad dirbtinai nekurs sąlygų gauti paramą. Svarbu žinoti, kad, jei skiriama parama, paramos gavėjai įpareigojami šios nuostatos laikytis visą projekto įgyv...
2023/12/04

Pradėta platinti nauja Vyriausybės taupymo lakštų emisija

Šiandien pradėta platinti nauja vienerių metų trukmės Vyriausybės taupymo lakštų (VTL) emisija, už kurią bus mokama 3,8 proc. metinių palūkanų. Taupymo lakštų emisija bus platinama gruodžio 4–18 d., o išperkama 20...
2023/12/04

Vyndarystės verslas: labiausiai norimas – rabarbarų vynas

Pakruojo rajone Klovainiuose gyvenantis Dainius Jurgaitis su gyvenimo drauge ir verslo partnere Aušra Šimkute prieš keletą metų kaime nusprendė auginti avietes, vėliau – iš uogų virti uogienes, džemus, dar vėliau ...
2023/12/04

Pagailo šaltyje paliktų jautukų

Plungė („Žemaitis“). Vos iškritus pirmajam sniegui ir paspaudus šaltukui, visi skubame kuo šilčiau apsirengti ir užtikrinti palankias gyvenimo sąlygas savo augintiniams. Deja, bet yra ir tokių, kurie į pastarąjį re...
2023/12/04

Apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai

Metų sandūroje Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros surengtoje metinėje konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ apdovanoti sėkmingiausiai &sca...
2023/12/04

Prapliupusios liūtys ir kruša atėmė viltį nuimti derlių laiku

Kaip kasmet Australijos žemdirbiai derlių iš laukų į saugyklas suvežti planavo iki Kalėdų. Tačiau šalies pietryčiuose prasidėjusios neregėtos liūtys ne tik sustabdė darbus, bet ir pakenkė derliaus kokybei. Spėjama, kad apie 1 mln. t ...
2023/12/04

Neskubėkime išmesti bulvių lupenų – jos dar gali praversti

Kodėl patyrę daržininkai pataria neišmesti bulvių lupenų? Pasirodo, jos gali praversti lysvėse. Ir ne tik. Patarimais dalijasi daržininkė mėgėja Daiva L.