Ashburn +20,7 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 27 Geg 2024
Ashburn +20,7 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 27 Geg 2024

Lietuvos žemės ūkio taryba: „Kovojame ne iš gero gyvenimo“

2021/11/04


Lietuvos žemės ūkio taryba (LŽŪT) neketina susitaikyti, kad žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas liktų poste. Praėjusį penktadienį vykusiame LŽŪT posėdyje teigta, jog svarbu nepasiduoti ir toliau siekti, kad žaliojo kurso uždaviniai, kuriuos Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) primeta žemdirbiams, nebūtų atitrūkę nuo praktikos, ir didesni nei kitose Europos Sąjungos šalyse – nesužlugdytų kaimo.  

Susitiko su valdančiaisiais

LŽŪT posėdis vyko Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje. Jame buvo pratęsta Jono Vilionio pirmininkavimo LŽŪT kadencija, aptarti šios organizacijos tolimesni veiksmai dėl nepasitikėjimo žemės ūkio ministru ir į ją priimti nauji nariai. Posėdis vyko praėjus savaitei po LŽŪT išplėstinio posėdžio, kuriame žemės ūkio ministras K. Navickas buvo raginamas atsistatydinti.

LŽŪT pirmininkas J. Vilionis praėjusį penktadienį vykusį posėdį pradėjo pranešdamas, jog dieną prieš, spalio 28 d., jis ir dar keli LŽŪT atstovai susitiko su Seimo nariu Edmundu Pupiniu ir kitais valdančios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos nariais. „Išdėstėme, kad žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas yra nepageidaujamas tame poste. K. Navickas, prie susitikimo prisijungęs nuotoliniu būdu iš JAV, kur tuomet buvo, teisinosi, kaip visada, kartodamas tą patį – kad būtina vykdyti žaliojo kurso uždavinius, atkurti ekosistemas ir tam labiausiai priešinasi valstybės išlaikomi grūdininkai“, – susitikimo įspūdžiais dalijosi J. Vilionis.

Jis užsiminė ir apie TS-LKD prezidiumo sudarytą šios partijos frakcijos Seime narių darbo grupę, kurios tikslas – pagerinti ŽŪM ir LŽŪT santykius. Darbo grupės vadovu ketinama paskirti Seimo narį, ūkininką, buvusį žemės ūkio ministrą Kazį Starkevičių.

LŽŪT posėdyje Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas Raimundas Juknevičius pritarė, pasak jo, taikiai misijai – galimam LŽŪT ir valdančios partijos dialogui. „Mes pirmiausia sprendžiame žemdirbių, žemės ūkio politikos problemas, tačiau laikomės ir didžiosios politikos“, – sakė LŪS vadovas. Jo nuomone, valdančioji partija per šviesmetį atitrūkusi nuo žemės ūkio reikalų, vis dėlto joje turbūt vyko demokratinis procesas, jei nutarė siekti dialogo tarp ŽŪM ir LŽŪT.

Ne iš gero gyvenimo

„Konservatoriai galvoja, kad mes, žemdirbiai, nusileisime, kai jie gražiai pakalbės“, – įtariai Seimo narių darbo grupę vertino Jonavos r. Pauliukų žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) vadovas And­rejus Štombergas.

Jis, kaip ir J. Vilionis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) pirmininkas Petras Puskunigis, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) vadovas Aušrys Macijauskas, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos (LNŽNA) pirmininkė Danutė Karalevičienė, pabrėžė, jog LŽŪT sudėtyje esančios organizacijos turi būti vieningos ir nuoseklios, siekdamos bendro tikslo – atstatydinti agroverslo neišmanantį žemės ūkio ministrą.

„Ne iš gero gyvenimo tai darome. Mums nereikia žemės ūkio ministro biologo“, – neabejojo J. Vilionis. Pasak jo, jei Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė atleistų iš posto žemės ūkio ministrą, ko gero, griūtų Vyriausybė, nes visuomenė reikalautų atstatydinti ir kai kuriuos kitus ministrus. Todėl bus ilginamos žemės ūkio ministro dienos.

„Jaučiame, matome, kad žemės ūkio ministras nebus aukojamas“, – pritarė LŽŪBA vadovas P. Puskunigis, bodėdamasis tą pačią dieną, kai vyko LŽŪT posėdis, per Lietuvos nacionalinį radiją transliuota laida, kurioje, pasak jo, skleistas melas, neva labiausiai žaliojo kurso uždaviniams priešinasi ir žemės ūkio ministrą atstatydinti stengiasi grūdininkai. P. Puskunigis sakė, jog panašius per viešojo informavimo priemones skleidžiamus ir žemdirbius bei visą visuomenę priešinančius melus turėtų įvertinti atitinkama etikos komisija.

„Vyksta žaidimai „Skaldyk ir valdyk“, – pridūrė LŪS pirmininkas R. Juknevičius. Pasak jo, Lietuvos žemės ūkio rūmų vadovybės ir jiems priklausančių organizacijų lojalumo žemės ūkio ministrui tikslas aiškus – neprarasti iš ŽŪM gaunamo finansavimo.

Užkelta kartelė

LGAA vadovas A. Macijauskas, kviesdamas vykdyti tęstinę protesto akciją siekiant atstatydinti žemės ūkio ministrą, siūlė į ją įtraukti kuo daugiau žemdirbių, ypač jaunų. „Jaunimas turi daugiau puikių idėjų ir entuziazmo negu mes, – teigė jis. – Nėra ūkininkų, patenkintų šiuo ministru. Jų nuotaikos – revoliucinės, nepasitikėjimas žemės ūki minist­ru – didžiulis. Grūdų sektorius paliktas užribyje.“

„Nesame nusiteikę prieš gamtą – nuo ekoschemų nepabėgsime“, – tvirtino R. Juknevičius, piktindamasis, kad Lietuva, prisiimdama didesnius žaliojo kurso uždavinius, negu skirta pinigų jiems vykdyti, nori pirmauti žemdirbių sąskaita.

„Lietuvoje gerokai užkelta ekoschemų kartelė. Išmokos mūsų žemdirbiams mažiausios ES, o jiems keliami reikalavimai – didesni, nei numatyta šios Bendrijos reglamente. To neturi būti!“ – rėžė A. Macijauskas ir pateikė pavyzdį: reglamentas nurodo sėjomainoje kviečius ar pupas, rapsus į tą patį lauką, kur jie augo, sėti po metų, o ŽŪM – po dvejų.

LGAA vadovas skaičiavo: ūkininkas, hektare žemės ūkio naudmenų įgyvendinęs žaliojo kurso uždavinius, išleis 218 Eur, o išmoka tebus 100 Eur, vadinasi, jis patirs 118 Eur nuostolį. Pasak A. Macijausko, turėtų būti taip: kiek išleidi, atkurdamas ekosistemas ar įvykdęs kitus aplinkosauginius reikalavimus, tiek sulauki iš valstybės grąžos.

„Turime mūru stovėti, kad Lietuvos žemdirbiams keliami žaliojo kurso reikalavimai nebūtų didesni nei kitose ES šalyse. Pavyzdžiui, Lietuvoje ūkininkų išmokos dvigubai mažesnės nei Vokietijoje. Tačiau mums keliami dvigubai didesni reikalavimai negu Vokietijos ūkininkams“, – dėstė J. Vilionis.

Pratęsė kadenciją

Pagal LŽŪT įstatus, jai vadovaujama rotacijos principu. Vienerius metus tarybai vadovauja vis kitos į jos sudėtį įeinančios organizacijos pirmininkas. LNŽNA vadovė pirmininkė D. Karalevičienė posėdyje turėjo perimti vadovavimą Tarybai iš J. Vilionio, nes baigėsi jo kadencija. Tačiau posėdžio dalyviai vieningai nutarė ją laikinai pratęsti, kad, pasak jų, neatrodytų, jog LŽŪT pozicija žemės ūkio ministro atžvilgiu suminkštėjo, kai už tarybos vairo stojo moteris.

„Jonai, reikės tęsti pradėtus darbus“, – tarė P. Puskunigis, buvęs pirmasis LŽŪT vadovas. „Daryk, kaip darei“, – J. Vilionį skatino A. Štombergas. „Dar pavadovaukite tarybai, juk laikote visas jos gijas, – kadenciją baigusiojo prašė Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų (LJGGA) pirmininkas Virgilijus Urbonavičius. Pasak jo, kai ateis lengvesnis laikas, LŽŪT galės vadovauti kiti.

LŽŪT vadovas Jonas Vilionis: „Ne iš gero gyvenimo tai darome. Mums nereikia žemės ūkio ministro biologo.“

„Tegu Jonas tęsia veiklą, kad neatrodytų, jog bėga į krūmus. Jis turi vadovauti Tarybai bent iki sausio mėnesio. Tau, Jonai, bus labai sunku, nes svarbiausias valdančiųjų uždavinys – išsklaidyti Tarybą, tą paliudijo vakarykštė jų seimūnų sueiga. Šitą žemės ūkio ministrą, tikrą vykdytoją – darantį, kas jam liepiama, manau, „pastatė“ ne G. Nausėda, o V. Landsbergis“, – samprotavo D. Karalevičienė.

Įstojo dvi asociacijos

Iki posėdžio LŽŪT priklausė 10, o jam pasibaigus – jau 12 šalies žemdirbiškų organizacijų. Posėdžio dalyvių balsų dauguma į tarybą priimtos dvi asociacijos – Ekologiškų mėsinių galvijų augintojų (EMGA) bei Lietuvos uogų augintojų, perdirbėjų ir prekybininkų (LUAPA).

„Asociacija nori maksimaliai prisidėti prie tarybos darbo bei keisti visuomenės požiūrį į žemdirbystę, dabar jis – žeminantis“, – stojimo į tarybą motyvus vardijo EMGAA bei Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto Veterinarijos akademijos (VDU VA) Stambiųjų gyvulių klinikos vadovas doc. dr. Arūnas Rutkauskas. Jis džiaugėsi, kad LŽŪT nariai – žemės ūkio procesus išmanantys gamybininkai. Sakė, jog privalu auginti pamainą – stengtis, kad į tarybą ateitų daugiau jaunimo.

Dabar EMGAA yra 27 nariai, auginantys limuzinų arba aubrakų veislių mėsinius galvijus. Pasak A. Rutkausko, įstoti į šią asociaciją nori dar 53 ūkininkai. Jie laukia, kol EMGAA bus grąžinta prieš trejus metus atimta teisė vesti šių galvijų kilmės knygą, t. y. vystyti veislinį darbą.

„Mūsų asociacija vienija Šiaurės Lietuvos uogų augintojus ir perdirbėjus, joje – 80 narių. Vienas iš motyvų, kodėl stojame į Tarybą – norime, kad šalies uogų augintojai būtų išgirsti. Nėra kur dėti užaugintų uogų. Tačiau girdime melą, jog jų neužauginame, todėl šalies gyventojai ir valgo atvežtines uogas. Per ŽŪM propaguojamą trumpąją maisto tiekimo grandinę lietuviškos uogos vartotojų nepasiekia“, – apgailestavo LUAPA vadovė Audronė Ispiryan iš Kelmės r. Jos vyras Vahan Ispiryan pridūrė:

„Padėsime Tarybai kovoti, teikdami konkrečius pasiūlymus. Kovoti reikėtų ir juridiškai. Stabdyti politinę mašiną – labai sunku.“

Partijų paramos nereikia

Posėdžio dalyviai vylėsi, kad šią savaitę juos priims šalies Prezidentas Gitanas Nausėda. Jie pritarė LGAA vadovo A. Macijausko minčiai atgaivinti organizacinį protestų štabą, anksčiau surengusį akcijas, per kurias žemdirbiai laukuose statė žaliuosius kryžius ir traktoriais riedėjo per miestus. Užsiminė apie galimas protesto formas: šieno rulonų vežimą ir mėšlo gabenimą prie Seimo rūmų arba ŽŪM. „Galbūt prie ŽŪM surengsime LŽŪT atvirą susirinkimą“, – sakė J. Vilionis.

Pasak P. Puskunigio, ir toliau nereikėtų leisti, kad prie Tarybos protestų šlietųsi politinės partijos. Darbo bei Valstiečių ir žaliųjų partijų kai kurių rajonų skyrių nariai ketino dalyvauti spalio 21 d. vykusiame išplėstiniame LŽŪT posėdyje, tačiau Taryba užkirto tam kelią.

„Žemdirbiams žaliojo kurso uždaviniai – atitrūkę nuo praktikos“, – sakė LŪS pirmininkas R. Juknevičius, vildamasis, kad kitą savaitę Tarybai pavyks Dotnuvoje surengti apvalųjį stalą, kuriame žemės ūkio srities mokslininkai aptars, kaip aplinkosauginiai reikalavimai dera su žemdirbių praktika. Lietuvos arklių augintojų asociacijos (LAAA) vadovas Almutis Raila pritarė šiai idėjai, tačiau abejojo, ar rasis mokslininkų, kurie drįs prieštarauti ŽŪM vykdomai politikai. Juk prieštaraudami rizikuos netekti darbo.

„O ką ūkininkai padarė, kad turėtų savų mokslininkų? Kiek ūkininkų vaikų tapo teisininkais, ginančiais kaimo interesus? – retoriškai klausė EMGAA vadovas A. Rutkauskas. – Suteikite paramą mokslininko projektui ir jis palaikys jus.“

VDU VA Gyvūnų mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Rolandas Stankevičius papasakojo, kaip VA mokslininkai stengiasi padėti gyvulininkams prisitaikyti prie žaliojo kurso reikalavimų ir palinkėjo Tarybos nariams tvirtai siekti savo tikslų.

2021-11-04

ŪP korespondentė Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ

Autorės nuotrauka

Algimanto SNARSKIO piešinys

LŽŪT, Jonas Vilionis, Kęstutis Navickas, Danutė Karalevičienė, Jolanta Kažemėkaitytė
Dalintis
2024/05/27

Vietos maisto sistemos: dramblys kambaryje, tačiau niekas apie jį nešneka

(VDU ŽŪA langas) Vietos maisto sistema – potenciali socialinė inovacija. Ji gali tapti trumpųjų maisto tiekimo grandinių socialine infrastruktūra, smulkiojo verslo pradžia, naujai sukurtomis darbo vietomis ar vietoje užaugintos žemės ūkio pr...
2024/05/27

VDU Agroinovacijų centras – naujos galimybės aukštos kokybės mokslo tyrimams

Lietuvos agrosektorius susiduria su iššūkiais, kurie tiesiogiai atsiliepia jo efektyvumui, tvarumui ir konkurencingumui. Keliami vis aukštesni reikalavimai, nuo didesnio produktyvumo, iki minimalaus išteklių naudojimo i...
2024/05/27

Nuogąstavimai pasitvirtino: Kuršių mariose pastebėtos kritusios žuvys

Praėjusią savaitę Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) Hidrologinių tyrimų skyriaus atliktų hidrologinių matavimų duomenys parodė, kad deguonies koncentracija pasiekė vandens telkiniuose gyvenančioms žuvims, pavojingai mažą ribą.
2024/05/27

Ministras K. Navickas siekia, kad padidinti muitai būtų taikomi kuo platesniam rusiškos ir baltarusiškos žemės ūkio produkcijos sąrašui

Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje dalyvaujantis  žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas paragino Europos Komisiją (EK) kuo skubiau išplėsti iš Rusijos ir Baltarusijos į ES importuojamų žemės ūki...
2024/05/27

Sveikatos apsaugos sistemų ekspertė: kai kurie Lietuvos rodikliai – žemiausi ES

Slopstant pasaulio šalių sveikatos apsaugos sistemas sukrėtusios Covid-19 pandemijos pasekmėms, Lietuvoje neišvengiamai teks atsigręžti į ankstesnes, dar iki pandemijos vyravusias problemas.
2024/05/27

Europos Komisija: užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais – stabili

2024 m. vasarį ES prekybos žemės ūkio ir maisto produktais perteklius pasiekė 6,2 milijardo eurų, t. y. 24 proc. daugiau nei sausio mėn. Dėl gero žinomumo ir didelės gamybos ES tebėra didžiausia pasaulyje žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotoj...
2024/05/27

VMVT patikrinimas atskleidė šiurkščius pažeidimus mėsos perdirbimo įmonėje: nesaugi produkcija sunaikinta

Šių metų, gegužės 8–10 dienomis Valstybinės maisto ir veterijanijos tarnybos (VMVT) Alytaus apygardos priežiūros skyrius atliko planinį patikrinimą mėsos perdirbimo įmonėje UAB „Riamona“, esančioje Alytaus rajone. &Sc...
2024/05/27

„Gamtos kišenėje“ – daug garsų, spalvų ir įdomybių

Šiaulių r. Gruzdžių sen. Jauneikiškių k. ūkininkai Jurgita Stancikaitė ir jos gyvenimo partneris Almis Petkevičius visus kviečia atvykti į netradicinį jų ūkį „Gamtos kišenė“. Viensėdyje galima pasigrožėti ne tik na...
2024/05/27

Akcijos „Saugom lydeką“ rezultatai: 80 šiukščių žvejybos pažeidimų, padaryta žala aplinkai – daugiau nei 41 tūkst. eurų

Per šių metų vasario–balandžio mėnesiais vykusią akciją „Saugom lydeką“ Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai nustatė 278 žvejybos pažeidimus, iš jų 80 – šiurkštūs. Iš pažeidėjų ...