Ashburn +14,6 °C Rūkas
Šeštadienis, 23 Rgs 2023
Ashburn +14,6 °C Rūkas
Šeštadienis, 23 Rgs 2023

„Linas Agro Group”: pajamos augo, pelnas traukėsi

2023/05/31


AB „Linas Agro Group“ ir jos valdomų įmonių (Grupės) 2022–2023 finansinių metų devynių mėnesių konsoliduotos pajamos viršijo 1,5 mlrd. Eur ir buvo 11 % didesnės, lyginant su ankstesniais metais (1,3 mlrd. Eur).

Grupė pardavė beveik 2,7 mln. tonų įvairios produkcijos, arba 7 % mažiau nei ankstesniais metais per tą patį laikotarpį (2,9 mln. tonų).

Konsoliduotas devynių mėnesių pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) viršijo 61 mln. Eur ir buvo 7 % mažesnis nei ankstesniais metais (66 mln. Eur). Grynasis pelnas sumažėjo 5 % iki 25 mln. Eur.

Trečiojo ketvirčio konsoliduotos pajamos siekė 366 mln. Eur ir traukėsi 26 %, o grynieji nuostoliai siekė beveik 20 mln. Eur, palyginus su 11 mln. Eur grynuoju pelnu, gautu per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.

„Pastarasis finansinių metų ketvirtis buvo labai sudėtingas dėl pasaulinių kainų tendencijų neapibrėžtumo. Energijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo pradėję kristi, visgi dar išliko aukštos. Daug gamybai reikalingų produktų, pavyzdžiui, pašarų komponentus, taip pat energetinius resursus buvome įsigiję anksčiau, aukštomis infliacinėmis kainomis, nes tiekimas gamybai turi savo ciklus, turi būti užtikrintas ir yra planuojamas iš anksto. Trąšų, kurių buvome įsigiję anksčiau, kainų nuosmukis, nukritus energetinių resursų kainoms, buvo staigesnis nei prognozavome,“ – sakė AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Per 9 mėnesius Grupė pardavė 1,5 mln. tonų grūdų bei aliejinių sėklų, arba 8 % mažiau nei per ankstesnių metų ataskaitinį laikotarpį. Kombinuotų pašarų, premiksų bei žaliavų pašarams parduota 627 tūkst. tonų, arba 92 % daugiau. Bendros Grūdų, aliejinių sėklų ir pašarų segmento pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 8,5 % iki 927 mln. Eur, o veiklos pelnas didėjo 116 % iki 24 mln. Eur.

„Kaip ir ankstesniais ketvirčiais, ir toliau teko prekiauti prastokos kokybės 2022 metų derliaus grūdais nuolat besikeičiančioje rinkoje. Geri derliai Australijoje, Brazilijoje, Rusijoje 2023 metais mažino grūdų ir aliejinių sėklų kainas, kurios 2022 pavasarį ir dar finansinių metų pradžioje, liepą buvo neįprastai aukštos, o vėliau svyruodamos krito. Nuo ketvirčio pradžios iki pabaigos kviečių ir rapsų kainos biržose krito atitinkamai 15 % ir 20 %. Prekyba aliejais triko dėl sunkiai prognozuojamo tiekimo iš Ukrainos, o kritusi naftos kaina numušė augalinio aliejaus rinkos kainą – pastaroji vasarį pasiekė trejų metų žemumas ir krito toliau iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos,“ – sakė M. Šileika.

Grupės prekių ir paslaugų žemdirbiams verslo pajamos augo 13 % iki 296 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 72 % mažesnis ir siekė 10 mln. Eur. Tame skaičiuje prekyba sėklomis, augalų priežiūros produktais, trąšomis augo 12 % beveik iki 221 mln. Eur. Pajamos iš žemės ūkio technikos pardavimų ir nuomos, atsarginių dalių tiekimo bei serviso paslaugų išaugo 20 % iki 71 mln. Eur. Grūdų saugyklų bei fermų įrengimo projektų pajamos traukėsi 42 % iki 3,6 mln. Eur.

„Šį pavasarį prekių žemdirbiams prekyba buvo ne tokia sėkminga kaip praėjusį pavasarį, kai dėl prasidėjusio karo Ukrainoje atsiradęs trąšų ir kitų prekių trūkumas padidino veiklos pelningumą. Visgi parduotų prekių kiekiai traukėsi nedaug – 3 %, nes mažėjo tik parduotų sėklų ir trąšų kiekis. Mikroelementų ir augalų priežiūros priemonių pardavimai augo beveik 9 %, lyginant su ankstesniais metais. Žemės ūkio technikos bei įrangos ūkiams prekių grupėje labiausiai, 49 %, sumažėjo pajamos iš grūdų elevatorių įrangos, o labiausiai augę pardavimai buvo naujos žemės ūkio technikos prekių grupėje, jie pakilo 32 %.

Ūkininkai daugelį sėjai ir tolesniam auginimui reikalingų produktų buvo įsigiję dar 2022 metų rudenį, stengdamiesi išvengti infliacijos. Todėl konkurencija pavasarį buvo labai aštri; veiklos maržos traukėsi, stipriai sumažindamos šio segmento pelną. Santykiniai bendrojo pelningumo rodikliai buvo geresni nei ankstesniais finansiniais metais tik augalų priežiūros priemonių, naujos ir naudotos žemės ūkio technikos bei atsarginių dalių, taip pat fermų įrangos prekių grupėse,“ – sakė M. Šileika.

Grupės žemės ūkio bendrovių pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 37,5 % ir siekė 44 mln. Eur. Veiklos pelnas sudarė 2,8 mln. Eur, palyginus su 0,1 mln. Eur veiklos nuostoliu ankstesniais metais.

„Augalinės produkcijos pardavėme 97 tūkst. tonų arba 21 % daugiau nei pernai. Pajamos iš augalininkystės augo 27 %, tačiau reikšmingesnis augimas buvo pirmaisiais ataskaitinio laikotarpio mėnesiais, kai laikėsi aukštesnės grūdų kainos. Žemės ūkio bendrovės visuomet išskaido riziką ir produkciją pardavinėja dalimis, todėl dalis produkcijos pavasarį buvo parduota jau kur kas žemesnėmis kainomis. Visgi bendras augalininkystės pelningumas buvo geresnis nei ankstesniais finansiniais metais, jos bendrasis pelnas buvo 1,77 mln. Eur.

Pieno supirkimo kainos buvo palankios tik finansinių metų pradžioje, vėliau mažėjo viso ataskaitinio laikotarpio metu. Pieno gamybos savikaina buvo aukšta ir nekoreliavo su krentančiomis pieno supirkimo kainomis, mat pašarų komponentai buvo įsigyti dar esant aukštoms jų kainoms. Pardavėme 9 % daugiau pieno, už pieną gavome 26 % daugiau pajamų, nes gauname priedus už ypatingai gerą pieno kokybę. Tai leido veiklai išlikti pelningai,“ – sakė M. Šileika.

Maisto produktų segmento, kuris apima paukštininkystės ir miltų produktų verslus, pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 28 % iki 311 mln. Eur. Veiklos pelnas buvo 1,6 mln. Eur lyginant su 7,4 mln. Eur nuostoliu tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu pernai.

„Paukštienos gamyba sumažėjo 6 % , lyginant su pernykščiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes pernai pavasarį uždarėme paukščių skerdyklą Kaišiadoryse. Paukštienos produkcijos pardavimo kainos išaugo daugiau kaip 25 %, dėl to ir šio verslo pajamos išaugo 20 %. Rezultatus pagerino ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėję energetinių resursų kainos, ir mūsų pačių sprendimas pradėti naudoti gamyboje naftos dujas vietoje gamtinių“, – pažymi M. Šileika.

Miltų produktų kategorijoje pardavimai toliau auga: miltų ir jų mišinių, greitai paruošiamų produktų bei džiūvėsėlių mišinių pardavimo pajamos augo 49 % iki 96 mln. Eur. „Labiausiai augo greitai paruošiamų produktų pardavimai: parduotų vienetų skaičius augo 42 %, pardavimo pajamos 64 %, o bendrasis pelnas 156 %. Tikimės išplėsti makaronų gamybą 2024 metais ir kasmet papildomai pagaminti po 240 mln. vienetų produkcijos per metus. Norime didinti maisto produktų segmento svorį mūsų veikloje“, – situaciją maisto produktų segmente komentavo M. Šileika.

Kitos Grupės veiklos apima kenkėjų kontrolės ir higienos prekių bei paslaugų teikimą, naminių gyvūnų ėdalo gamybą ir prekybą, veterinarinės farmacijos paslaugų teikimą ir didmeninę bei mažmeninę prekybą veterinariniais preparatais bei kitas kitiems segmentams nepriskirtas veiklas. Šio segmento bendros pajamos susitraukė 42 % iki 16 mln. Eur, uždirbta 1,6 mln. Eur veiklos pelno, arba 323 % daugiau.

„Nors segmento pajamos susitraukė, jo veiklos pelningumas didėja, nes naminių gyvūnų ėdalo versle strategiškai mažinome ekonominės klasės ir didinome aukščiausios klasės produktų gamybą“, – sakė M. Šileika.

Pasak M. Šileikos, visgi didelis bendras segmento veiklos pelno augimas labiausiai susijęs su smulkių ir niekur kitur nepriskirtinų veiklų perskirstymu tarp segmentų. Jis šiek tiek kinta, nes su „Kauno grūdais“ į Grupę atėjo daug naujų veiklų, kurių priskyrimas vienam ar kitam segmentui kasmet yra diskusijų objektas. Nuo kitų finansinių metų pradžios veiklų skirstymas tarp segmentų turėtų būti baigtas ir nebekisti.

AB „Linas Agro Group” valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba beveik 4,9 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams.

 

„Linas Agro Group“ informacija

Nuotr. – AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/09/23

Litų banknotai – architektūros istorijos pasakotojai

Paprastai manoma, kad istorijos geriausiai mokytis iš knygų, vadovėlių ir pasakojimų. Kartais visai nepagalvojama, kad moneta ar banknotas taip pat yra puikus istorijos šaltinis, vaizduojantis ne tik valdovų kaitą, bet ir valstybės a...
2023/09/23

Gerą eksporto startą pristabdė draudimas

Mėnesio pradžioje lenkų mėsos gamintojai džiūgavo atsivėrusiomis net kelioms didelėms pasaulio rinkoms. Bet štai mėnesiui einant į pabaigą sulaukė nemalonios žinios iš Kazachstano.
2023/09/23

Gydytoja neurologė Kristina Ryliškienė: negydoma migrena kainuoja brangiau

„Vienas populiariausių migrenos mitų – kad esama stebuklingos tabletės, kuri viską išgydys. Kitas, prieš keletą metų sugriautas amerikiečių mokslininkų, – kad migrena prisidengiama norint išvengti darbinės, v...
2023/09/23

Nelegaliai medžius Klaipėdoje kirtę pažeidėjai slėpė ir įkalčius – kelmus

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Klaipėdos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai šių metų gegužę ir rugsėjį atliko patikrinimus, inventorizavo želdinius ir nustatė, kad prestižinėje Klaipėdos miesto dalyje, Giruliuose, neteisėtai pa&...
2023/09/23

Rugsėjo 23-oji – ES ekologijos diena

Nuo 2021-ųjų metų Europos Sąjungoje rugsėjo 23-oji yra paskelbta ES ekologijos diena. Bendro ekologinės gamybos plėtros veiksmų plano tikslas – iš esmės paskatinti ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą, siekiant prisidėti pri...
2023/09/23

Antra žievėgraužio tipografo generacija trečdaliu gausesnė nei pernai

Valstybinės miškų tarnybos (VMT) specialistai rugsėjo antrą dekadą užbaigė pavojingiausio medžių liemenų kenkėjo, žievėgraužio tipografo antros generacijos gausos stebėjimą. Nors rugsėjis kol kas buvo rekordiškai šiltas, pasku...
2023/09/23

Tik nesakykite: „Gražu, bet nepraktiška“

Vaisių pasaulyje ne dažnai išorės spalva sutampa su vidumi. Matyt, dėl to kartais vis dar nustebina obuoliai raudonu minkštimu. Jei rojaus obelaitės jau iškovojo savo vietą soduose, tai ne pro šalį daugiau sužinoti ir a...
2023/09/23

Parama – ir melioracijos sistemoms atnaujinti, ir inovacijoms

Viena populiariausių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonių buvo „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Remti melioracijos sistemų atnaujinimą numatyta ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m....
2023/09/23

Europos komisija – Lenkijos ir Ukrainos ginče

Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministrui pareiškus, kad jis nežino, kiek yra lyčių, mat nėra ekspertas, atrodė, kad teks eilinį kartą polemizuoti su Vyriausybėje, o kartu ir Lietuvoje, vis giliau šaknis įleidžiančiomis le...