Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Merai pasirašė susitarimą dėl Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos

2024/06/19


Birželio 18 d. Vilniuje septynių Vilniaus regiono savivaldybių merai pasirašė susitarimą įgyvendinti 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategiją. Savivaldybės susitarė bendradarbiauti planuojant investicijas ir kooperuojant turimus išteklius.

Vilniaus regiono funkcinę zoną sudaro Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybės.

Funkcinė zona suformuota siekiant veikti bendrai mažinant regiono vidinius ekonominius netolygumus ir teritorijų atskirtį, spręsti viešųjų paslaugų prieinamumo problemas. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijoje numatyti veiksmai, kuriais bus investuojama į viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimą ir sukūrimą, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankyti, taip pat viešųjų paslaugų kokybės smulkiajam ir vidutiniam verslui gerinimą, formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų plėtrą. Siekiant užtikrinti integruoto požiūrio įgyvendinimą, bus prisidedama prie atliekų rūšiavimo skatinimo regione, taip įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus.

Patvirtinusios strategiją savivaldybės sutarė dėl viešųjų švietimo paslaugų teikimo kaimyninių savivaldybių gyventojams, kūrybinių industrijų vystymo, bendrų turizmo rinkodaros, viešinimo veiklų. Bendra investicijų vertė – 81 mln. eurų, iš kurių 43 mln. – Europos Sąjungos fondų lėšos (37 mln. pagal Vidaus reikalų ministerijos, o 6 mln. pagal Aplinkos ministerijos regionines pažangos priemones), 26 mln. – valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos, 12 mln. – savivaldybių biudžetų lėšos. Pirmąsias finansavimo sutartis planuojama pasirašyti 2024 m. IV ketvirtį.

„Bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis galėsime didinti turizmo potencialą, švietimo paslaugų prieinamumo kokybę ir vystyti kūrybines industrijas. Tikiu, kad bendromis pastangomis stipriname Vilniaus regioną. Turime daug iššūkių ir kartu – neišnaudotų galimybių“, – sakė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.

Vienas iš svarbiausių Vilniaus rajone numatytų projektų – Europos geografinio centro komplekso steigimas, kuris taps Vilniaus rajono vizitine kortele. Čia planuojama plėsti pažintinio turizmo, formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas. Visos šios veiklos papildys vieną kitą, turėdamos vieną atspirties tašką – „Geografinis Europos centras – išmaniosios kūrybos ir ateities sprendimų kalvė“.

Kiti planuojami projektai įgyvendinant 2024-2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategiją: Maišiagalos piliakalnio ir Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu pritaikymas lankyti, Vilnojos ežero rytinės pakrantės sutvarkymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas.

Širvintų rajone pirmiausia planuojama lankymui pritaikyti Kernavės miestelio kultūros ir gamtos objektus, Širvintos upės ir kultūros objektų Širvintų mieste.

Trakų rajone numatytų įgyvendinti projektų sąrašo viršuje – Arakalnio teritorijos (vadinamo Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymas rekreacijai ir lankymui, kartu atliekant privažiavimo kelio kapitalinį remontą; Karvinės ir Bažnytėlės salų, esančių Galvės ežere, pritaikymas lankyti.

 

Pagal savivaldybių informaciją

Nuotr. Vladas Ščiavinskas

Dalintis