Ashburn +30,0 °C Debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024
Ashburn +30,0 °C Debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024

Mokslo, savivaldos, verslo sinergija augina inžinerijos eksperimentinių klasių tinklą

2022/12/13


Prie Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Inžinerijos fakulteto durų šiomis dienomis rikiavosi moksleivių autobusai iš atokių Biržų, Joniškio, Pasvalio rajonų. Šis reiškinys – įrodymas, kad geras pavyzdys nelieka kitų nepastebėtas ir neįvertintas. 2022-ųjų pradžioje Rokiškio verslo klubo iniciatyva VDU ŽŪA buvo įsteigta pirmoji šalyje Rokiškio inžinerijos eksperimentinė klasė. Neprabėgus nė metams šį pavyzdį perėmė Joniškio, Pasvalio rajonų savivaldybės, Biržų rajono verslo lyderiai, iniciavę inžinerijos eksperimentinių klasių steigimą savo jauniesiems kraštiečiams. Tikimasi, kad inžinerijos klasių veiklos motyvuos moksleivius VDU ŽŪA įgyti vietos darbo rinkoms reikalingą išsilavinimą bei grįžti kurti pridėtinę vertę savo gimtuosiuose regionuose.

Susivienijus mokslui, savivaldai, verslui – įkurtos Pasvalio, Joniškio, Biržų eksperimentinės inžinerijos klasės

VDU Žemės ūkio akademijos Sumanaus moksleivio akademijos Pasvalio, Joniškio, Biržų inžinerijos eksperimentinės klasės yra bendros idėjos vienijamų partnerių – Pasvalyje – Pasvalio rajono savivaldybės, Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ bei UAB „Kurana“, Joniškyje – Joniškio rajono savivaldybės, Joniškio žemės ūkio mokyklos, Biržuose – Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Biržų rajono verslininkų asociacijos ir Biržų „Saulės“ gimnazijos bei VDU Žemės ūkio akademijos projektas, įtvirtintas bendradarbiavimo sutartimis. Projekto tikslas – bendradarbiaujant rajonų verslininkams, savivaldybėms, bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio rengimo centrų atstovams sudaryti galimybę moksleiviams pažinti mechanikos, tvariosios inžinerijos, vandens ir žemės inžinerijos, taip pat žemės ūkio, gamtos, verslo ir viešosios vadybos krypčių   studijas, suteikti naujausių mokslo žinių apie agrosektoriaus pažangą bei motyvuoti VDU ŽŪA įgijus inžinerinį išsilavinimą tapti regionuose veikiančių inovatyvių įmonių komandų nariais, vedančiais verslus į priekį ar kurti nuosavas įmones.

Projekto veiklose – nuo bandymų laboratorijose iki verslo įmonių pažinimo

Prie projekto šiais mokslo metais prisijungę moksleiviai orientuojami į inžinerijos procesų pažinimą VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto laboratorijose ir rajonuose vystomose verslo įmonėse bei profesinio rengimo mokyklose. Projekto dalyviams taip pat bus sudarytos išskirtinės sąlygos susipažinti su pavasarį VDU ŽŪA vyksiančios didžiausios Baltijos šalyse agrosektoriaus parodos „Ką pasėsi 2023“ eksponatais bei inovacijomis. Kitais mokslo metais projekto dalyviai galės arba toliau gilinti inžinerijos žinias, arba „matuotis“ kitas paklausias VDU ŽŪA Agronomijos, Bioekonomikos plėtros, Miškų ir ekologijos fakultetuose vykdomas studijas.

Sveikinimo žodį projekto dalyviams bei iniciatoriams tarusi VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė dėkojo socialiniams partneriams už bendradarbiavimą bei paramą Lietuvoje unikaliam projektui, o Pasvalio, Joniškio, Biržų kraštų moksleiviams linkėjo įdomios, naudingos veiklos siekiant lyderystės savo karjeros skrydį pradedant inžinerijos eksperimentinėje klasėje.

VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė
VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė 

Dabartinė karta atlieka misiją ateičiai

Pasvalio verslininkų asociacijos ,,Verslo žiedas” prezidentas Antanas Kairys skaičiavo, kad jei bent dalis inžineriją „pasimatavusių“ moksleivių ateityje grįš į gimtąjį regioną su VDU ŽŪA įgytą išsilavinimą patvirtinančiais diplomais rankose, dabartinė Pasvalio verslininkų karta, remianti inžinerijos klasės veiklas, galės būti rami, kad savo misiją atliko sėkmingai.

Pasvalio verslininkų asociacijos ,,Verslo žiedas” prezidentas Antanas Kairys

Prasmingų veiklų projekto dalyviams taip pat linkėjo Pasvalio rajone įsikūrusios įmonės ,,Kurana” personalo vadovė Neringa Čergelytė, Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė.

UAB ,,Kurana” personalo vadovė Neringa Čergelytė 
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Bajoriūnaitė

Joniškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus l. e. p. vedėjos Aušros Lukšaitės Lapinskienės pastebėjimu, viena priežasčių, kodėl moksleiviai nenoriai renkasi su veikla žemės ūkyje susijusias profesijas – informacijos trūkumas apie tai, koks modernus ir kaip toli į ateitį yra nužengęs šis sektorius. Todėl inžinerijos eksperimentinė klasė, pašnekovės žodžiais, yra puikus raktas šioms žinioms atverti.

 Joniškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovė Aušra Lukšaitė-Lapinskienė  

VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto absolventas, buvęs Seimo narys, o šiuo metu Biržų rajono ūkininkas Viktoras Rinkevičius kalbėjo, kad šiame šalies regione žemės ūkis ir su juo susijusi maisto pramonė yra svarbiausi gyvybingumo garantai. Todėl šių sektorių atstovams itin rūpi, kas juos pakeis ateityje. Biržų rajono verslininkų asociacijos prezidentas Tomas Bekeris patikino, kad verslas, suinteresuotas savo jaunųjų kraštiečių ugdymu, yra nusiteikęs remti projektą, skatinantį moksleivius rinktis vietos ekonomikai aktualias studijų programas ir išsilavinimą.

VDU Žemės ūkio akademijos mecenatas (absolventas), verslo atstovas Viktoras Rinkevičius 
Biržų rajono verslininkų asociacijos prezidentas Tomas Bekeris 

Biržų „Saulės“ gimnazijos direktoriaus Mariaus Skardžiaus nuomonė taip pat buvo vienareikšmė – atsakingai profesiją besirenkančiam moksleiviui nepakanka vien perskaityti lankstinuką apie vieną ar kitą studijų programą, juolab, kad tokių lankstinukų pateikiama gausybė.  „Argumentuota motyvacija susiformuoja tuomet, kai jaunam žmogui sudaroma galimybė akivaizdžiai pamatyti aplinką, kurioje mokysis, o savo sričių geriausi profesionalai atskleidžia konkrečios specialybės specifiką“, – inžinerijos eksperimentinės klasės aktualumą komentavo M. Skardžius.

Biržų "Saulės" gimnazijos direktorius Marius Skardžius

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro direktorius Dainius Korsakas džiaugėsi į Kauną jau atlydėjęs keturis potencialius VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto studentus, nes pats pirmasis moksleivių susitikimas su į mokymo įstaigą atvykusiais VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto atstovais grupę vaikinų motyvavo įgijus profesinį išsilavinimą siekti ir inžinerijos bakalauro diplomo.

Biržų inžinerijos eksperimentinės klasės atidarymo metu VDU Žemės ūkio akademijos, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Biržų rajono verslininkų asociacijos ir Biržų „Saulės“ gimnazijos vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, įprasminančią pasiryžimą vykdyti bendras veiklas ugdant jaunąją kartą.

Reikalinga tvari ir tikslinga verslo, gimnazijų, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo integracija

VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto dekanas doc. dr. Rolandas Domeika dėkojo socialiniams partneriams už paramą projektui bei teigė tikįs, kad projektas paskatins regionų jaunimą rinktis įdomias ir perspektyvias studijas VDU Žemės ūkio akademijoje. Į inžinerijos klasės užsiėmimus moksleivius atlydėjusi Pasvalio rajono Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos vyr. mokytoja Justina Šimoliūnaitė teigė, kad jaunuoliai į universitetą atvyko rimtai nusiteikę tobulėti, įgyti naujų žinių bei patirčių.

Vieno projekto vadovų, VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto docento dr. Jono Čėsnos  teigimu, siekiant tenkinti Lietuvos regionų, kaimiškųjų savivaldybių darbo rinkos poreikius, turi būti suformuota visaapimanti ir suderinta žemės, miškų ir kaimo plėtros specialistų rengimo sistema, užtikrinanti tvarią, tikslingą, sutelktinę verslo, gimnazijų, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo integraciją. Tačiau valstybės lygmeniu šioje sistemoje tebesant rimtų spragų socialinių partnerių projektinis bendradarbiavimas įgyja dar didesnę reikšmę. „Didžiulė atrama įgyvendinant visus mūsų projektus yra buvę VDU ŽŪA absolventai. Už prisidėjimą prie Biržų inžinerinės klasių atsiradimo esame dėkingi Inžinerijos fakulteto absolventui biržiečiui Viktorui Rinkevičiui, už Pasvalio inžinerinės klasės atsiradimą – Inžinerijos fakulteto absolventui pasvaliečiui Vladui Linkevičiui“, – šalyje garsėjančiu VDU ŽŪA alumnų aktyvumu remiant savąją Alma Mater ir regionų jaunimo studijas džiaugėsi doc. dr. J. Čėsna.

 

VDU Žemės ūkio akademijos informacija

Dalintis