Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024
Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024

Namų stogus naujiname su ES parama

2018/02/09

Shutterstock nuotr.

Artėja pavasaris – pats tinkamiausias laikas senos stogų dangos keitimo darbams. Ypač tai aktualu tiems, kurių namų stogai dengti asbestine danga – ji pripažinta kancerogenine medžiaga. Vasaris – pats tinkamiausias laikas pasirūpinti tokių darbų finansavimu, nes pagal Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) įgyvendinamą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ jiems galima gauti finansavimą. Paraiškų teikimas jau prasidėjo ir tęsis iki kovo 12 d.

Renovuotas namas „prašė“ naujo stogo

Adomas Kuodys

Adomas Kuodys – vienas iš gavusių minėtąją paramą. Jis ES parama asbestinių stogų dangos keitimui pasinaudojo 2016 metais. Vyras su šeima įsikūręs Viduklės miestelyje (Raseinių r.). „Namas, kuriame gyvename, pastatytas beveik prieš trisdešimt metų. Jau reikėjo jį renovuoti.  Po namo renovacijos likęs „šiferio“ stogas visai nederėjo prie naujojo namo vaizdo. Stogui jau buvo 28 metai, be to, nerimą kėlė informacija apie asbesto žalą sveikatai. Iš žiniasklaidos žinojau, kad yra parama asbestiniams stogams keisti. Nusprendžiau ja pasinaudoti. Iš ES gavau 2 tūkst. Eur paramos, kuri padengė 25 proc. stogo keitimo išlaidų. Tokią paramą gavau pirmą kartą“, – džiaugiasi A. Kuodys. Asbestinę namo stogo dangą šeimininkai pakeitė moduline plienine čerpių danga. Sėkmingai įsisavinęs šią paramą, Adomas Kuodys rekomendavo šia priemone pasinaudoti ir kaimynams. „Šia parama tikrai verta pasinaudoti, nes tai iš dalies prisideda prie išlaidų namų savininkams, keičiasi namo estetinė išvaizda, mažėja asbesto žala sveikatai.“

Laukiama paraiškų Ponas A. Kuodys ne veltui akcentuoja asbesto žalą žmogaus sveikatai. Moksliškai įrodyta, kad tai kenksminga medžiaga, galinti sukelti asbestozę ir kitus vėžinius susirgimus, mokslininkai asbesto pavojingumą prilygina arsenui ir gyvsidabriui. Dėl šių priežasčių ne tik svarbu pasikeisti asbestinį stogą, bet ir pasirūpinti tinkamai likviduoti nuimtą dangą. Tuo pasirūpino ir A. Kuodys: nuimtą asbestinę stogo dangą jis pristatė į Zabieliškio sąvartyną (Kėdainių r). Norintieji pasekti A. Kuodžio pavyzdžiu taip pat kviečiami pasinaudoti paramos galimybe. Šiemet pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ paraiškų rinkimo etapui numatyta skirti daugiau nei 2 mln. Eur. Vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 000 Eur paramą, jam bus kompensuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Atkreipiamas dėmesys, kad paraiškos laukiamos tik iš kaime savo gyvenamąją vietą deklaravusių Lietuvos gyventojų ir tik dėl gyvenamojo namo, kuriame deklaruota jų gyvenamoji vieta  (tai gali būti vienbutyje, dvibutyje ar daugiabutyje gyvenantys gyventojai). Sodo bendrijoje ar savivaldybės centre esančio namo stogo dangai keisti parama nebus teikiama. Dar vienas svarbus paraiškų teikimo aspektas – kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti lygiaverčius ne mažiau kaip trijų skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti. Nacionalinei mokėjimų agentūrai (NMA) priėmus sprendimą skirti paramą, namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių. Taip pat privalu asbestinę dangą utilizuoti, o NMA pateikti atliekų šalinimu užsiimančios įmonės pažymą apie likviduotas asbestines atliekas. Primenama, kad tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus. Šiais metais atsiranda kelios paramos skyrimo naujovės. Siekiant supaprastinti paramos skyrimą pagal šią KPP veiklos sritį, buvo atsisakyta reikalavimo, kad pareiškėjai apdraustų turtą, kuriam sukurti buvo panaudota parama. Pareiškėjas nėra įpareigojamas apdrausti turtą, į kurį investuoja, tačiau jam išlieka prievolė pakeistos stogo dangos sunaikinimo ar sugadinimo atveju atstatyti stogo dangą savo lėšomis. Siekiant sumažinti administracinę naštą paramos gavėjams, atsisakoma užbaigto projekto bei metinių ataskaitų kontrolės laikotarpiu. Paraiškos nuo vasario 1 d iki kovo 12 d. priimamos naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val. Taip pat paraiškas bus galima teikti NMA teritoriniuose padaliniuose bei, kaip ir anksčiau, rajonų savivaldybėse pagal iš anksto numatytą grafiką.

Daugiau informacijos apie KPP priemones galima rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt).

Dalintis
2024/04/23

Gyvulių augintojams ir pašarų gamintojams – dar vienas apynasris

Nuo kitų metų įsigaliosiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2023/1115 dėl tam tikrų su miškų naikinimu ir alinimu siejamų biržos prekių ir produktų tiekimo Europos Sąjungos (ES) rinkai bei jų eksportui iš ES, kit...
2024/04/23

Gyvulininkystės ūkiams siūloma naujovė – pavadavimo ūkyje paslaugos

Žemės ūkio ministerija pradėjo diskusiją su socialiniais parneriais dėl naujos bandomosios priemonės „Pavadavimo ūkyje paslaugos“, skirtos šalies gyvulininkystės sektoriui. Šią intervencinę priemonę, pritarus Europos Komi...
2024/04/23

Martynas Tyla. Sutvarkykime įstatymą, kad neliktų absurdiškų situacijų (papildyta Seimo pranešimu)

Šiuo metu LR Seime svarstomi Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, susiję su galimybe mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose prekiauti alkoholiniais gėrimais iki 15 laipsnių, nepaisant to, kokiu būdu jie yra pagaminti. Priimti pakeit...
2024/04/23

Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursas 2024

Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Žemės ūkio ministerija ir Turizmo rinkodaros asociacija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2024.
2024/04/23

Seimas sudarė geresnes sąlygas ginkluotės gamybai Lietuvoje

Seimas priėmė Investicijų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis nuspręsta sudaryti palankesnes sąlygas stambiems projektams, užtikrinantiems neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.
2024/04/23

Reguliuojama pieno kaina. Kodėl ne?

Ūkininkai deda nemažai vilčių į Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo, vadinamąjį Pieno, įstatymą, kurio projektą Seimas paskyrė tobulinti Ekonomikos komitetui (EK). Iškelta mintis, kad pieno sek...
2024/04/23

Sužinokite, kiek institucijų dirba, kad rinkėjai gautų patikimą informaciją apie kandidatus

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) puslapyje viešai paskelbtus kandidatų į Respublikos Prezidentus duomenis analizuojantys rinkėjai ne visada susimąsto, kiek tarnybų ir institucijų dirba, kad pagrindinio Lietuvos rinkimų organizatoriaus ...
2024/04/23

Vietos maisto produktai – mūsų stiprybė, kurią mokomės įvaldyti

(VDU ŽŪA langas) Gyvename sparčiai kintančiomis išorinės aplinkos sąlygomis. Pokyčius spartina kompleksas priežasčių, tarp kurių – klimato kaita ir neatsinaujinančių išteklių brangimas; geopolitinė aplinka, galinti transformuot...
2024/04/23

Šiandien – nacionalinių parkų ir Viešvilės rezervato gimtadieniai

Prieš 33 metus (1991 m. balandžio 23 d.) Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu įsteigti Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionaliniai ir Trakų istorinis nacionalinis parkai, o pirmajam Lietuvos nacionaliniam parkui su...