Ashburn +32,0 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 21 Bir 2024
Ashburn +32,0 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 21 Bir 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Netrukus tautinio paveldo produktų kūrėjai galės teikti paraiškas

2024/03/02


Nuo kovo 12 d. tautinio paveldo produktų kūrėjai kviečiami teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, populiarinti ir realizuoti. Paraiškos bus priimamos pagal naujai patvirtintas Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles iki kovo 31 d.

Tautinio paveldo veiklos finansavimo tikslas – populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, skatinti jų saugojimą ir realizavimą, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje vykdant šias finansavimo taisyklėse nurodytas veiklas:

 • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktų demonstravimas, realizavimas ir (arba) tradicinių amatų demonstravimas Lietuvoje ir (arba) užsienyje;
 • tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimas Lietuvoje.

Dėl pagalbos vykdant pirmąją nurodytą veiklą kviečiami kreiptis tautinio paveldo produktų kūrėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kuriantys ir (arba) gaminantys, ir demonstruojantys ir (ar) realizuojantys sertifikuotus A arba B kategorijos tautinio paveldo produktus.

Dėl pagalbos vykdant antrąją – tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimo Lietuvoje – veiklą kviečiami kreiptis A kategorijos tradicinių amatų meistrai.

Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką nurodytoms veikloms finansuoti.

Paramos suma ir finansuojamos išlaidos

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti bus skiriama – 147 000 Eur. Didžiausia galima pagalbos suma, skiriama vienam pareiškėjui vieniems metams – 5 000 Eur.

Pagal abi veiklas finansuojamos pareiškėjo ar pagalbos gavėjo (1 asmens) patirtos / planuojamos patirti išlaidos.

Vykdant A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktų demonstravimo, realizavimo ir (arba) tradicinių amatų demonstravimo Lietuvoje ir (arba) užsienyje veiklą gali būti finansuojamos šios išlaidos:

 • pagalbos gavėjo (1 asmens) kelionės išlaidos, vykstant į parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kitus viešuosius renginius Lietuvoje ir užsienyje;
 • tautinio paveldo produktų transportavimo paslaugų, vykstant į užsienio valstybėse organizuojamas parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą, išlaidos;
 • nakvynės išlaidos, vykstant į parodas, muges (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kitus viešuosius renginius Lietuvoje ir užsienyje;
 • dalyvavimo parodose, mugėse (išskyrus organizuojamas prekybos centruose) ir (arba) kituose viešuosiuose renginiuose išlaidos (dalyvio arba registracijos mokestis, ploto nuoma (tautinio paveldo produktų kūrėjui vienam renginiui kompensuojama ne daugiau kaip už vieną renginio organizatoriaus dalyviui numatytą vietą), vietos įrengimas, kai perkama paslauga);
 • įrangos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose įsigijimo, įrengimo, nuomos išlaidos (tos pačios rūšies įrangos įsigijimo atveju kompensuojama vieną kartą per 5 metus);
 • tautinio paveldo produktų ženklinimo išlaidos (produktų etiketės su tautinio paveldo produktų ženklu, tautinio paveldo produktų ženklų gamyba, pakuočių su tautinio paveldo produkto ženklu maketavimas ir gamyba).

tautinio paveldo produktai audiniai

Pagalbos intensyvumas:

 • 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems realizuoti / demonstruoti teikiama paraiška);
 • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;
 • 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems realizuoti / demonstruoti teikiama paraiška;

Vykdant tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimo Lietuvoje veiklą finansuojamos A kategorijos tradicinių amatų meistrų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų organizavimo Lietuvoje išlaidos.

Pagalbos intensyvumas – 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (už vieną edukaciją kompensuojama ne daugiau kaip viena einamųjų metų bazinė socialinė išmoka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“).

Kartu su paraiška Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi būti pateikti šie dokumentai:

1. tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikato kopija ir (arba) tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopija (jei prašoma pagalbos edukaciniams užsiėmimams organizuoti);

2. kvietimas į renginį ir (arba) renginio programa, kurioje nurodoma renginio vieta ir laikas (jei vykstama į parodas, muges ir (arba) kitus viešuosius renginius užsienyje);

3. komercinis (-iai) pasiūlymas (-ai) ir (arba) viešai prekių ar paslaugų teikėjų, kuriems tai yra įprastinė komercinė veikla, pateikta atspausdinta informacija, jei išlaidos dar neatliktos, ir (arba) pirkimo / apmokėjimo dokumentų kopijos, jei išlaidos jau atliktos (jei perkama įranga, tautinio paveldo produkto ženklinimo prekės, lėktuvo, traukinio, kelto ar autobuso bilietai, transportavimo, nakvynės, vietos įrengimo paslaugos).

 

ŪP redakcijos nuotraukos

Dalintis
Gintaras Gliebus. Pavasariškas vaizdelis Dzūkijos miškuose.
2024 03 12 Telšių rajono ūkininkai rengiasi į protesto akciją
Vilkas kieme užpuolė stirną
Vasario 1 d. Briuselyje, Liuksemburgo aikštėje
Protestuotojai sveikino Vilnių su 701 gimtadieniu grodami, mirgėdami. 2024 01 25 Vilnius