Ashburn +17,0 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023
Ashburn +17,0 °C Debesuota
Šeštadienis, 1 Bal 2023

Nuo kalbų pereita prie darbų

2023/02/02


Diskusija dėl melioracijos fondo reikalingumo ir steigimo vyksta jau ne vieną dešimtmetį. Jo poreikį matė tiek ankstesnė, tiek dabartinė Vyriausybė. Džiugu, kad galop nuo kalbų pereita prie darbų: atlikta ir pateikta situacijos analizė, galimi fondo steigimo, valdymo ir panaudojimo modeliai. Sausio 25 d. žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis Kauno rajono ūkininkų sąjungos (KRŪS) nariams pristatė Melioracijos fondo steigimo ir naudojimo principus bei perspektyvas. Pasak D. Dudučio, koncepcija dar tobulinama, bet šio proceso nenorima ištempti iki begalybės, jis už poros mėnesių turėtų pasiekti finišą. „Tai – darbinė, ne į akmenį įkalta versija, ji tikslinama, atsižvelgiant į susitikimų metu gaunamas pastabas ir pasiūlymus“, – pabrėžė pranešėjas.

Lėšos turi likti rajone

Susipažinę su penkiomis galimomis alternatyvomis, nors keletą jų net Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) vadina nepriimtinomis, nes jos – Finansų ministerijos svajonė, Kauno rajono žemdirbiai po konstruktyvių diskusijų ir racionalių pasiūlymų, į kuriuos žadėta atsižvelgti, nusprendė, kad pritartų savivaldybės lygmens fondui.

Ūkininkų sąjungos atstovai kartu su Kauno rajono savivaldybe, vadovaudamiesi ŽŪM rekomendacijomis, parengtų fondo naudojimo tvarką: lėšos būtų skiriamos melioracijos sistemų rekonstrukcijai, remontui, priežiūrai ir galbūt numatomos net galimoms avarijoms likviduoti. Svarbiausia, žemdirbių nuomone, kad visos iš Kauno rajone esančių žemės savininkų per žemės mokestį surinktos lėšos liktų Kauno rajone.

Ūkininkas Tomas Dirmeikis pabrėžė, kad išsaugoti melioracijos įrenginius, juos rekonstruoti turi būti ne tik žemdirbių, bet ir visos Lietuvos prioritetas. „Į bendras melioracijos sistemas yra sujungti visi namų ūkiai gyvenvietėse, kaimuose, miesteliuose, taip pat – kelių, geležinkelio infrastruktūros, privačių ir valstybinių įmonių teritorijos, miškų melioracinės sistemos“, – savo siūlymą pagrindė jaunasis ūkininkas iš Garliavos apylinkių seniūnijos.

Ūkininkas Tomas Dirmeikis pabrėžė, kad išsaugoti melioracijos įrenginius, juos rekonstruoti turi būti ne tik žemdirbių, bet ir visos Lietuvos rūpestis.

Ūkininkų nuomonės

Babtų seniūnijos ūkininko Ričardo Maldučio nuomone, būtų teisingiausia, jei valstybė sutvarkytų per 30 metų pačios apleistus ir nugyventus melioracijos inžinerinius statinius ir tuomet juos perduotų prižiūrėti ūkininkams.

Pasak D. Dudučio, tai visiška utopija, tiek lėšų vienai sričiai skirti neįmanoma. Lėšų poreikis valstybei nuosavybės teise priklausančių tik blogos būklės melioracijos inžineriniams statiniams rekonstruoti – 1 001 347 Eur (per 20 metų kasmet rekonstruojant apie 2 proc. blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių). Beje, minėta suma gauta remiantis 2020 m. kainomis, kurios, kaip žinia, yra gerokai išaugusios ir artimiausiu metu nežada sustoti.

Žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis liko patenkintas racionaliais pakaunės ūkininkų pasiūlymais.

Buvo girdėti ir aštresnių replikų, tokių kaip: fondas – pinigų rinkimas skylėms kaišioti. Babtų seniūnijos ūkininko Romo Majausko nuomone, nedaryti nieko – negalima, į melioraciją būtina investuoti. „Ūkininkai, turintys galimybių, tai daro jau dabar. Fondas leistų pajudėti iš mirties taško ir galbūt pajustume, kad kažkas gerėja“, – neabejojo Kauno rajono savivaldybės ir KRŪS narys.

Ūkininkas tvirtino: savo valdose, ten, kur telkšo bala, atsikasa ir tvarko. „Bėda ta, kad sovietiniai popieriniai žemėlapiai ir esantys elektroninėje erdvėje skiriasi, paklaida, kur eina vamzdis, būna iki 10 metrų arba atrandi tokią painiavą, kad sunku suvokti. Tačiau profesionalų praktiškai nėra, o esančiųjų paslaugos žvėriškai brangios“, – problemomis dalijosi R. Majauskas. Jis siūlė žiūrėti plačiau, galvoti apie melioracijos specialistų rengimą, techniką, nes Lietuvoje tėra du drenažo klotuvai.

„Pirmiausia reikėtų numatyti teisinį reguliavimą, rasti visiems priimtiną apmokestinimo variantą. Sprendimas tai daryti per žemės mokestį yra tinkamas, nes žemės turėtojai prisidėtų prie žemės gerinimo. Būtų gerai ir valstybei, nes jai tektų mažesnė finansinė našta, ir žemdirbiams, nes gautume didesnį derlių. Būtų geriausia mokėti nuo turimo žemės ploto ir gauti paslaugą. Didžioji dalis – apie 95 proc. – per mokesčius surinktų lėšų turėtų ateiti į rajoną ir vietoje komisija ar taryba patvirtintų panaudojimo taisykles bei spręstų, kuriame baseine jas panaudoti“, – įžvalgomis dalijosi R. Majauskas.

Nuošalyje neliktų ir savivaldybė

Tokiam modeliui pritarė ir Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis. „Ne tik iš ūkininkų, bet ir iš kitų žemės savininkų mokesčių surinktos lėšos eitų į savivaldybės sąskaitą, o valstybė, kaip ir yra numačiusi, pridėtų savo dalį. Žiūrint į ateitį, būtų idealu, jei, siekdama motyvuoti savininkus, finansiškai prisidėtų ir savivaldybė“, – sakė T. Didžiulis. Kol kas numatoma, kad fondo lėšos būtų formuojamos iš dviejų šaltinių: ŽŪM ir žemės savininkų.

Pasak Kauno rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo Tomo Didžiulio, žiūrint į ateitį, būtų idealu, jei, sekdama motyvuoti savininkus, finansiškai prisidėtų ir savivaldybė.

Pasak KRŪS pirmininko Mindaugo Maciulevičiaus, toks modelis suteiktų daugiau papildomų galimybių pasinaudoti ES parama, o ateityje – ir ambicingesniais plėtros fondų finansavimo šaltiniais. Kai paraiškas teiktų asociacijos, fondo lėšų būtų galima skirti projektams bendrafinansuoti. „Kai ES lėšomis finansuojamų rekonstrukcijos projektų paramos intensyvumas sumažėjo iki 35 proc., sumažėjo ir norinčiųjų ja pasinaudoti. Gali nutikti taip, kad tie ES naujajame strateginiame plane numatyti 40 mln. eurų taip ir liks nepanaudoti“, – M. Maciulevičiaus teiginį patikslino ir būgštavimais pasidalijo Andrius Marinas, naujasis Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas.

Savivaldybės lygmens fondas, Mindaugo Maciulevičiaus žodžiais, suteiktų daugiau papildomų galimybių pasinaudoti ES parama, o ateityje – ir ambicingesniais plėtros fondų finansavimo šaltiniais.

Racionaliais pakaunės ūkininkų pasiūlymais ir įžvalgomis liko patenkintas ir viceministras. „Noriu nuoširdžiai pasidžiaugti aktyviais ir besigilinančiais Kauno rajono ūkininkais, juk neretai žmonės naujoves atmeta, prieštarauja joms vien tam, kad prieštarautų. Su kai kuriomis korekcijomis ir racionaliais siūlymais KRŪS nariai idėjai pritarė. Pristatytoje Melioracijos fondo steigimo ir naudojimo principų koncepcijoje pokyčius dar labiau paryškinsime“, – patikino D. Dudutis. Jo žodžiais, ŽŪM pritaria nuostatai, kad savivaldybės lygmens sprendimai dėl jos teritorijoje surinktų pinigų turėtų būti dominuojantys.

Viceministras negailėjo komplimentų vietos valdžiai, kuri stipriai stengiasi ir skiria daug dėmesio šiai sričiai. Tai liudija ir baigiama rengti Kauno rajono savivaldybės melioracijos strategija, kuri, panašu, bus pirmoji Lietuvoje. „Baigiama rengti Kauno rajono savivaldybės melioracijos strategija – sveikintina iniciatyva, šį pavyzdį teiksime kitoms savivaldybėms ir skatinsime juo sekti“, – pabrėžė D. Dudutis.

Kauno rajono savivaldybė pagal užimamą plotą šalyje yra aštunta. Tai – žemdirbių kraštas su giliomis tradicijomis, taip pat – sparčiai urbanizuojama vietovė. Melioracijos įrenginių inžineriniai statiniai ir jų būklė tampa svarbiais ne tik ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms, bet ir naujai susiformavusių kvartalų gyventojams dėl lietaus vandens surinkimo ir kanalizavimo.

Melioracijos grioviai, kurių Kauno rajone yra apie 1 tūkst. km, prižiūrimi ir valomi. Per metus savivaldybė su ŽŪM skiriamu finansavimu sutvarko iki 20 km. Faktas, kad to yra per mažai, reikėtų ieškoti papildomų lėšų, žiūrėti globaliau. Prieš 50–60 metų įrengtų melioracijos inžinerinių statinių būklė, kaip ir visoje Lietuvoje, yra kritinė, nusidėvėjimas 74,4 proc. ir kasmet didėja. Dėl to pakaunės žemdirbiai gauna 15–30 proc. mažesnį derlių, o kai kurių vietovių gyventojai patiria problemų dėl potvynių ir užmirkusių teritorijų.

„Iš 2,5 mln. ha šalyje nusausintų žemių ūkio naudmenų, 2 mln. ha drenažo yra kritinės būklės. Darant prielaidą, kad trūkstant finansavimo melioracijos sistema veiks ne visu pajėgumu, priklausomai nuo klimato sąlygų ir žemės ūkio produkcijos kainų, per artimiausius 20 metų praradimai Lietuvoje sudarytų nuo 4,3 iki 8,4 mlrd. Eur už negautą žemės ūkio produkciją“, – teigė žemės ūkio viceministras.

 

Augustė TEIBERYTĖ

Redakcijos ir Augustės TEIBERYTĖS nuotraukos

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis

2023/04/01

Bronis Ropė: „Valdžia negirdi ūkininkų, kuriuos užklupo pieno krizė“

Pieno supirkimo kainos krenta rekordiškai – šių metų sausio mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo net 12 proc. mažesnė palyginus su praėjusiu mėnesiu ir sudarė 443,75 eurų sumą už toną. Sausio ir kovo mėnesiais ...
2023/04/01

„Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ finalas: dėmesys etnografijai, ekologijai ir finalistų apdovanojimai

LR Seime įvyko Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Miškų ir ekologijos fakulteto organizuojamo kasmetinio nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai” finalas. Visi renginio dalyviai i...
2023/04/01

Aplinkosaugininkai pradeda akciją, ji truks du mėnesius

Balandžio 1 d. Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) pradeda akciją „Saugom ungurį“, kuri truks iki gegužės 31-osios. Šios akcijos tikslas – europinių ungurių apsauga ir jų išteklių gausinimas.
2023/04/01

Kokius agurkus į stiklainius dėsite šiemet?

Daugeliui agurkų augintojų – profesionalų ir mėgėjų – kiekvieną sezoną kyla klausimas, kokias agurkų veisles rinktis, kokios naujos jų veislės galėtų sudominti ir papildyti laukiamą derlių. Tad apžvelgiame  konservuoti ir kitaip p...
2023/04/01

Kovą didėjo prezidento, Seimo pirmininkės ir Kauno mero reitingai

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Prezidento Gitano Nausėdos, Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen ir Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio reitingas kovą kilo labiausiai, rodo „Lietuvos ryto“ šeštadienį pa...
2023/04/01

Aplinkosaugininkai akyliau stebės neleistinose vietose važinėjančius keturratininkus

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Miškų kontrolės departamento pareigūnai visus miško lankytojus skatina saugoti ir neniokoti miško paklotės. Todėl per akciją „Saugom mišką“, trunkančią iki gegužės 15-osi...
2023/04/01

Traukiasi dar vienas nepriklausomas elektros tiekėjas

Penktadienį BNS, remdamasis LRT naujienų portalu, paskelbė, kad „Birštono elektra“ nuo gegužės 1-osios nutraukia elektros energijos nepriklausomo tiekimo veiklą.
2023/04/01

Modernizuojant laivybos kelią Nemunu pradedamas finišo etapas

Modernizuojant laivybos kelią didžiausia Lietuvos upe – Nemunu pradedamas baigiamasis darbų etapas, kurio metu upės vagoje Pagėgių ir Šilutės rajonuose bus įrengtos upės tėkmę reguliuojančios bunos, leisiančios užtikrinti reikiamą lai...
2023/04/01

Karikatūristų bendruomenės šventė

ŪP portalo redaktorė Irma DUBOVIČIENĖ. – Balandžio pirmoji Lietuvos dailininkams karikatūristams yra šventė. Tą dieną jie tradiciškai mini susitikdami savo darbų parodose. Tradicija nelaužoma ir šiemet, nors paroda suren...