Ashburn +13,3 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024
Ashburn +13,3 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024

Pajamos mažėjo, tačiau VMU išlaiko optimizmą

2024/03/28


Nepaisant Lietuvos ekonomikos lėtėjimo, pramonės traukimosi, VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU) sugebėjo pasiekti prognozes viršijusius veiklos rezultatus. Neaudituotais duomenimis, pajamos už 2023 m. siekia 288,6 mln. Eur, grynasis pelnas – 66,2 mln. Eur ir 61 proc. viršija planuotą 41,1 mln. Eur rezultatą.

Didžiausią įtaką pajamų mažėjimui turėjo medienos kainos kritimas tiek tarptautinėje, tiek vidaus rinkoje. 2023 m. VMU gautos pajamos, palyginti su 2022 m., sumažėjo apie 10 proc., tačiau pagal sumokėtus mokesčius VMU tapo viena pirmaujančių Lietuvoje ir į valstybės biudžetą sumokėjo 93,5 mln. Eur dividendų už 2022 m.

2023 m. vidutiniškai 9,5 proc. padidėjo ir VMU darbuotojų darbo užmokestis. Procesų centralizavimas leido pristabdyti kitų sąnaudų augimą.

„2023 metai įmonei buvo kupini iššūkių, kuomet lėtėjančios ekonomikos kontekste krito medienos kainos, taip pat patyrėme reikšmingą gamtinių sąlygų įtaką įmonės veiklai. Jau planuodami 2023 m. įvertinome, kad rezultatai bus prastesni nei praėjusiais metais, tačiau tai, kad pasiekėme geresnių rezultatų nei planuota, rodo, kad sugebėjome prisitaikyti prie pasikeitusių rinkos bei gamtos sąlygų. 2024 m. išlaikome optimizmą, rinkoje prognozuojant, kad infliacijos augimui nuslūgus atsigaus gyventojų perkamoji galia ir vidaus paklausa. Tikime, kad įmonės veiklos modernizavimo ir efektyvinimo procesai, investicijų grąža ir toliau leis užtikrinti visų specialiųjų įpareigojimų vykdymą ir tikslų pasiekimą įmonės strateginiu lygmeniu. Šių metų pabaigoje planuojamas VMU teisinio statuso iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę keitimas, iš kurio tikimasi dar didesnio veiklos efektyvumo taikant aukščiausius korporatyvinio valdymo standartus“, – sako VMU vadovas Valdas Kaubrė.

Įmonės investicijos

Investicinių projektų įgyvendinimas – viena iš svarbiausių VMU veiklos funkcijų. 2023 metais didelis dėmesys buvo skiriamas medienos ruošos mechanizmų, transportavimo technikos atnaujinimui. Medienos ruošos technikai atnaujinti investuota 5,46 mln. Eur, tuo tarpu transportavimo technikos atnaujinimui buvo skirta 1,56 mln. Eur. Šiomis investicijomis siekiama ne tik efektyvesnio, bet ir tvaresnio ūkininkavimo miškuose. Praėjusiais metais buvo investuojama ir į naują techniką, kuri reikalinga miško atkūrimo, įveisimo bei priežiūros darbams atlikti. Jau turimą techniką papildė nauji traktoriai, žemės frezos ir kita įranga, kuri garantuos efektyvesnę ir patogesnę miškininkystės veiklą. Planuojama techniką naujinti ir 2024 metais. 2023 m. VMU investavo ir į kelių priežiūrą bei plėtrą. Tam buvo skirta net 8,8 mln. Eur. Ši investicija leido kapitališkai suremontuoti, rekonstruoti jau esamų 13,5 km kelių bei nutiesti 11,55 km naujų kelių. Taip pat investicijos buvo skirtos ir laikinosioms kelių plokštėms, greideriams bei kitai kelių priežiūrai reikalingai technikai įsigyti.

Investicijos neaplenkė ir medelynų. 2023 m. buvo tęsiamas medelynų modernizacijos projektas, kurio metu pereinama prie uždaros ir pagerintos šaknų sistemos miško sodmenų auginimo, optimizuojamas medelynų skaičius, unifikuojami sodmenų auginimo procesai. 1,9 mln. Eur buvo skirta analogų neturinčios sodmenų vaškavimo linijos eksploatacijai, papildomos medelynų įrangos ir technikos įsigijimui. 2023 metais įsigyta ir ąžuolų gilių sėjamoji, leisianti sutaupyti išsėjimo išlaidas bei padėsianti sumažinti sėjinukų savikainą. Taip pat, investuota ir į sniego gaminimo įrenginį, kuris padės apsaugoti sodmenis nuo žemų temperatūrų, ryškėjant klimato kaitai. 2024 metais planuojama investuoti į trečiojo uždaros sistemos sodmenų auginimo komplekso statybą, perspektyvius medelynus aprūpinti trūkstamais šaldytuvais, pradėti antrosios sėklų saugyklos projektą Panevėžyje. Bendra investicijoms numatyta suma sudaro apie 22 mln. Eur, dalis jos bus investuota jau 2024 metais.

Rekreacinių objektų priežiūrai ir remontui 2023 m. VMU regioniniai padaliniai išleido daugiau nei 523 tūkst. Eur be PVM. Tuo tarpu, efektyvesnei priešgaisrinei apsaugai buvo investuota 549,8 tūkst. Eur, kurie buvo skirti antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos priežiūrai bei eksploatacijai. ES struktūrinių fondų finansavimas leido atnaujinti priešgaisrinius automobilius, gaisrų gesinimo įrangą. Be to, 2023 m. 0,3 mln. Eur investicijų VMU skyrė informacinėms technologijoms. Įmonė ir toliau planuoja skaitmenizuoti veiklos procesus, todėl 2024 m. investicijose IT sprendimams numatyta 9,5 mln. Eur.

Sėkmingai įvykus architektūriniam naujo VMU biuro kūrybiniam konkursui, 2023 m. pabaigoje VMU biuro techninis darbo projektas buvo parengtas ir 2024 m. sausio mėnesį perduotas ekspertizei. Planuojama, kad pastato statybos prasidės 2024 m. pabaigoje – 2025 m. pradžioje. Administraciniame pastate, be darbo kabinetų, taip pat bus sukurtos neformaliojo bendravimo erdvės, pasitarimų salės bei dengtos terasos. Šalia esančioje teritorijoje numatyta sukurti ir viešą, lankytojams atvirą erdvę su miško pažintiniu takais bei edukaciniais elementais, lankytojų informacinį centrą, kuriame visuomenė galės artimiau susipažinti su miškininkų veikla.

VMU planuoja 2024–2028 m. periodu investicijoms skirti apie 240 mln. Eur.

2024 m. prognozės

Prognozuodama 2024 m. rezultatus, VMU pažymi, kad medienos kainos vis dar krenta, keičiasi teisinis reglamentavimas dėl miškininkavimo „Natura 2000“ teritorijose, sudarančiose 40 proc. VMU valdomų miškų, o tai gali turėti įtakos ir 2024 metų veiklos rezultatams.

„Dėl teisinės aplinkos pasikeitimų „Natura 2000“ teritorijose, VMU perplanavo savo veiklą 2024 m. ir šiuo laikotarpiu pagal galimybes veikla vykdoma kituose miškuose. Tikime, kad racionalus planavimas ir resursų valdymas leis maksimaliai eliminuoti rizikas ir pasiekti metinių tikslų įgyvendinimo“, – sako V. Kaubrė.

Tačiau viliamasi, kad artimiausiu metu rinkoje prognozuojamas infliacijos augimas sulėtės ir atsigaus gyventojų perkamoji galia bei paklausa.

2024 m. daug dėmesio bus skiriama artimai gamtai miškininkystei. Šis ūkininkavimo miškuose būdas leidžia veikti tvariau, išsaugant svarbiausias gamtines vertybes bei jas puoselėjant. Artima žemei miškininkystė leidžia ūkininkauti mažiau intensyviai, nei yra įprasta, o suformuojami medynai tampa įvairiarūšiai, palankesni biologinės įvairovės gausinimui. Šiam tikslui pasiekti, 2024 metais bus skiriamos investicijos smulkiajai medienos ruošos technikai įsigyti.

VMU atlieka valstybei svarbų vaidmenį socialiniu, ekonominiu ir ekologiniu aspektu. VMU keliami pagrindiniai tikslai – prižiūrėti ir atkurti valstybinius miškus, vykdyti specialius įpareigojimus visuomenei, generuoti stabilią grąžą valstybei, garantuoti geras darbo sąlygas įmonės darbuotojams.

 

VMU informacija

123rf nuotr.

Dalintis
2024/04/25

Buvęs miestietis žemės ūkyje – kaip žuvis vandenyje

Kėdainių r. Vermenos žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) karvės – vienos produktyviausių šalyje. Per dieną duoda vidutiniškai po 34 litrus pieno. „Karvė gali suėsti daug kokybiško pašaro, tačiau neduos daug baltyming...
2024/04/25

EP patvirtino taisykles dėl pakartotinio pakuočių naudojimo ir perdirbimo

Trečiadienį Europos Parlamentas priėmė naujas taisykles, kuriomis siekiama, kad ES rinkoje pakuotės taptų tvaresnės ir jų būtų naudojama mažiau. Taisyklėse, dėl kurių preliminariai susitarta su ES Taryba, numatytas pakuočių atliekų kiekio mažinimo...
2024/04/24

Vienas „Vičiūnų“ vadovų: verslo Rytuose pardavimo kaina nėra džiaugsminga

Kauno mero Visvaldo Matijošaičio iš dalies valdomai žuvies bei kitų maisto produktų gamybos ir prekybos „Vičiūnų grupei“ po beveik dvejus metus trukusio proceso pagaliau pardavus verslą Rusijoje, Baltarusijoje ir kitose N...
2024/04/24

Kova su nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje: EK įžvalgos

Šiandien Komisija paskelbė Direktyvos dėl nesąžiningos prekybos praktikos (NPP) įgyvendinimo maisto tiekimo grandinėje ataskaitą. 2019 m. priimta vadinamąja apsaugos nuo NPP direktyva draudžiama 16 praktikų, kurios gali turėti žalingą povei...
2024/04/24

Kuo daugiau uždaroma bankų skyrių – tuo didesni pelnai

„Vien tik auksas valdo mus, žmonės jam tarnauja!“ (J. V. Goethe, Mefistofelio sparnuota frazė dramoje „Faustas“) Lietuvos komerciniai bankai, žarstantys įspūdingus pelnus, regionuose uždaro skyrius, gyventojai lieka be...
2024/04/24

Pajamų deklaravimui liko vos savaitė: dažniausiai užduodami klausimai

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pajamas privalantiems deklaruoti gyventojams tai padaryti liko savaitė. Pajamų mokesčio deklaracijas pateikti jie turi iki gegužės 2 d. Šiuo metu pareigą atliko apie 69 proc. privalančiųjų d...
2024/04/24

VMVT kviečia diskusijai: kodėl geriausią žmogaus draugą kaustome grandinėmis?

Balandžio 24 dieną minima Šuns diena. Anot Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistų, tokios progos minėjimas skatina atkreipti dėmesį į problemas, keisti požiūrį į augintinius ir elgesį su jais. Anksčiau šuo bu...
2024/04/24

Gyventojai dažniau skundžiasi dėl keliamo triukšmo

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną, kasmet minimą balandžio paskutinį trečiadienį, atkreipia dėmesį į triukšmo žalą sveikatai ir primena, kur kreiptis, kai ramybės neduod...
2024/04/24

LSA kategoriškai nepritaria siūlymui įvesti naują savivaldybės tarybos pirmininko pareigybę

Bandymas paskubomis ir be diskusijų įvesti naują savivaldybės tarybos pirmininko pareigybę yra nepriimtinas ir diskredituoja ne tik teisinės valstybės principus, bet ir vos metus veikiantį naująjį vietos savivaldos modelį. Taip Lietuvos savivaldyb...