Ashburn +21,7 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 1 Spa 2023
Ashburn +21,7 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 1 Spa 2023

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui išlieka svarbi

2023/05/01


Beveik du mėnesius – nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. – šalies žemės ūkio produktų perdirbėjai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklos sričiai įgyvendinti skirta daugiau kaip 36,9 mln. Eur paramos lėšų.

Dėmesys perdirbimui

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Pagal veiklos sritį bus remiamas ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas, išskyrus augalininkystės produkcijos perdirbimą ir (arba) rinkodarą, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą. Taip pat kitų žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą. Pretenduoti į paramą ketinantys užsiimti mėsos perdirbimu ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimu, pieno perdirbimu ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimu, trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.

Pirminis perdirbimas, pirminio perdirbimo produktų rinkodara, paslaugų teikimas neremiami.

Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma, kai vykdoma kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veikla vienam projektui negali viršyti 3 mln. Eur, o kai vykdoma ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo veikla – 5 mln. Eur, įgyvendinant kolektyvines investicijas parama vienam projektui negali viršyti 6 mln. Eur. Kolektyvinėmis investicijomis laikomos pripažintų žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamos investicijos, kurių rezultatais bendrai naudojasi paramą gavusio pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai.

Numatyta, kad vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims parama pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui negali viršyti 5 mln. Eur, o vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims, kai įgyvendinamos kolektyvinės investicijos – 10 mln. Eur. Parama juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, skirtą maistui ir (arba) pašarams, ir jiems taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos, negalės viršyti 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 5 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.

Paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo. Tinkamomis pripažįstamos išlaidos projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės, iškastinio kuro nenaudojančios investicijos, išlaidos elevatorių, džiovyklų, saugyklų statybai, rekonstrukcijai ir kapitaliniam remontui, elevatorių įrangai, kai vykdoma ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo veikla ir elevatorių įranga yra ankštinių ir baltyminių augalų technologinio perdirbimo proceso viena iš sudedamųjų dalių.

Bendrosios išlaidos finansuojamos iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne daugiau kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti iki 3 000 Eur.

Pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus ir joms suteikiami balai. Nesurinkus privalomojo mažiausio – 30 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmetama.

Parama nesibaigia   

KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ buvo skirta 110 mln. Eur paramos lėšų. Iki šiol patvirtintos 134 paraiškos, o patvirtinta paramos suma siekia 93 mln. Eur.

Neseniai pranešimo, kad patvirtinta paraiška ir bus skirti 3 mln. Eur, sulaukė ir grūdų augintojų kooperatyvas „Šiaurės aruodai“, taip pat rengęs paraišką pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Jau anksčiau pasinaudojęs parama ir pasistatę modernų grūdų elevatorių, dabar kooperatyvo nariai, kurių yra 41, auginantys javus, rapsus, ankštines kultūras, ketina plėsti veiklą – imtis ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo.

Pasak kooperatyvo valdybos pirmininko Aurimo Garlausko, perdirbdami ankštines kultūras jie lengviau išgyvens galimus grūdinių kultūrų kainų svyravimus, be to, įgyvendinant Žaliąjį kursą, ankštinių kultūrų auginimas plėsis, nes reikės laikytis sėjomainos. Kartu bendrai dirbdami kooperatyvo nariai išspręs ir galimas ankštinių kultūrų derliaus realizacijos problemas. Mat, baltyminiai augalai yra svarbi pašarų gamybos sektoriaus tiekimo grandinės dalis. Ir norima šį sektorių plėsti, kad kuo daugiau baltyminių priedų būtų pagaminama Lietuvoje, iš vietinės žaliavos. Šio sektoriaus susitraukimas gali lemti visišką vietinių kombinuotųjų pašarų gamintojų priklausomybę nuo importo iš trečiųjų šalių.

Strateginio plano parama

KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritimi „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ parama žemės ūkio produktų perdirbimui nesibaigia. Spalio – lapkričio mėn. bus galima teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencines  priemones. SP priemonei „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinė priemonė)“ numatytas 10 mln. Eur finansavimas. Pagal šią priemonę žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimantys ūkio subjektai galės gauti paskolas investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui. Pagal SP priemonę „Investicijos į bioekonomikos verslus“ pareiškėjai galės gauti investicinę paramą žemės ūkio produktų perdirbimui į aukštos pridėtinės vertės produktus.

 

Išsamesnė informacija –

www.nma.lt.

 

 

 

 

Nr. 299/7

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/10/01

Ūkininkas Nikolajus Dubnikovas: „Būtinas vartotojų supratingumas ir sąmoningumas“

„Kai Lietuvoje atsirado mėsinė galvijininkystė, mes neturėjome didelės, gilios patirties ir istorijos. Tai ne itin buvo susiformavę ir prieškariniu laikotarpiu, o per sovietinį laikotarpį praktiškai nebuvo net galimybės. Tik at...
2023/10/01

Prieškario Kalvarija: Šv. Uršulės atlaidai ir didžiausias jomarkas apskrityje

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą mieste buvo įsikūrusios stambiausios apskrities įmonės. Prašmatniose kareivinėse stovėjo caro kariuomenės pulkai. Buvo milžiniškas kalėjimas, kuriame 1905 m. kalėjo sukilėliai. Tarpukaryje į didžia...
2023/10/01

Ištikus insultui tėra vienintelė auksinė valanda

„Paskaičiuota, kad per kiekvieną uždelstą minutę iki krešulio pašalinimo ar ištirpdymo žūsta 2 mln. neuronų. Tad svarbi kiekviena minutė. Mūsų Insulto gydymo centre atliekami insulto simuliacijos mokymai padeda tobulėti ...
2023/10/01

D. Tuskas: antivyriausybiniame mitinge Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių

Varšuva, spalio 1 d. (AFP-BNS). Lenkijos opozicijos lyderis Donaldas Tuskas, sekmadienį kreipdamasis į minią sostinės centre, sakė, kad į antivyriausybinį mitingą Varšuvoje susirinko šimtai tūkstančių žmonių.
2023/10/01

Kokybiškiausios jautienos receptas – ūkininkų patirtis plius mokslo inovacijos

Skanaudamas sultingą jautienos kepsnį retas šios rūšies mėsos mėgėjas susimąsto, kiek daug ne tik žmogaus darbo, bet ir mokslo žinių tuo metu yra jo lėkštėje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) veik...
2023/10/01

Šv. Juozapo globos namuose išskirtinius patiekalus ruošia žinomas virtuvės šefas

Panevėžys (JP.lt). Itališka lazanija, troškinta jautiena, kepta kalakuto filė, įvairūs padažai, bulvių košė su natūraliu pienu ir sviestu, špinatų sriuba, salotos, cepelinai, naminė gira – štai tokiais ir k...
2023/10/01

Apžiūrėkime rūsius: ar tikrai bulvės saugios?

Laukuose daugiausia liko tik šalnų nebijančios daržovės, likusios jau baigiamos krauti sandėliuose, kur ir liks žiemoti. Vis tik apsaugotos nuo šalčių ne visada daržovės ilgesnį laiką išlieka sveikos. Pavyzdžiui, bulves gali p...
2023/10/01

Vaisių, daržovių bei pieno produktų vartojimas skatinamas jau šešerius metus

Kiekvienais metais vis daugiau ugdymo įstaigų įsitraukia į Programos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ veiklas. Vis daugiau vaisių ir daržovių, pieno ir pieno produktų vaikai su...
2023/10/01

Po atnaujinimo visuomenei atidaromas Pašilių stumbrynas

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Panevėžio regioninis padalinys spalio 2 d. 12 val. visuomenę kviečia kartu atverti atnaujinto Pašilių stumbryno vartus ir išrinkti vardus dviem šiemet pasaulį išvydusiems stumbriu...