Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +23,8 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Žemės ūkio ministerija

 

Pasėlių deklaravimas: jau kitą savaitę bus galima tikslinti pateiktų paraiškų duomenis

2023/05/18


VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, iki gegužės 18 d. jau patvirtintos 40 766 paraiškos, deklaruotas 510 117,5 ha plotas. Svarbu tai, kad jau nuo kitos savaitės, jei prireiks, bus galima tikslinti pateiktų deklaravimo paraiškų duomenis.

Kiekvieną ketvirtadienį Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) organizuojamose nuotolinėse konsultacijose ūkininkai gali sužinoti pačią naujausią informaciją apie žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą bei gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Dalyvaujantiems ekologinėse sistemose

Ūkininkai, siekiantys gauti papildomas išmokas, šiemet pirmą kartą gali rinktis ir savo veikloje pritaikyti klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei skirtas ekologines sistemas.

Dėl galimybės dalyvauti įvairiose ekologinėse sistemose ministerijos surengtose konsultacijose sulaukiama nemažai klausimų.

Į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) yra integruota automatinė skaičiuoklė, kuri, naudodama paraiškoje suvestus duomenis, pagal Veiksmingumo ir efektyvumo metodikos reikalavimus suskaičiuoja atitikimą kompleksinei ekologinei sistemai „Veiklos ariamojoje žemėje“.

Ši metodika pradedama taikyti tada, kai pareiškėjas dalyvauja ekologinėse sistemose ir pasirenka dalyvavimą gamybinėse veiklose („Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“). Pagal šią metodiką reikia pasirinkti mažiausiai tris veiklas, iš kurių bent viena turi būti negamybinė ir bent dvi veiklos – gamybinės. Ekologiškai ūkininkaujantys pareiškėjai turi pasirinkti ne daugiau kaip 2 gamybines veiklas ir negali rinktis veiklos „Sertifikuotos sėklos naudojimas“. Svarbu paminėti, kad ekologiškai ūkininkaujantys pareiškėjai, kurie pasirinko dalyvauti gamybinėse veiklose, turi rinktis ir negamybines veiklas.

Pagal metodiką pareiškėjas turi skirti ne mažiau kaip 5 proc. nuo deklaruotos ariamosios žemės iš tokių negamybinių veiklų kaip „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, iš ekologinių sistemų – „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, taip pat žaliojo pūdymo.

Veiksmingumo ir efektyvumo metodika netaikoma, kai deklaruojama iki 10 ha ariamosios žemės; daugiau kaip 75 proc. ariamosios žemės yra pievos iki 5 m., žaliasis pūdymas, ankštiniai augalai; daugiau kaip 75 proc. paramai tinkamo ploto yra pievos iki 5 m. ir daugiametės pievos.

Renkantis tik negamybines veiklas, gamybinių veiklų rinktis neprivaloma.

Konsultacijose atkreiptas dėmesys, kad tie, kuriems ši metodika netaikoma, gali dalyvauti tiek gamybinėse, tiek negamybinėse veiklose (pasirenkamų veiklų skaičius neribojamas).

Jei pareiškėjui yra taikoma Veiksmingumo ir efektyvumo metodika (kai privaloma rinktis gamybines ir negamybinę veiklas), tačiau jis pasirinks tik vieną gamybinę veiklą, nors turi rinktis bent 2 gamybines veiklas (jei pareiškėjas nėra ekologiškai ūkininkaujantis) ir bent vieną negamybinę veiklą, PPIS bus matomas įspėjimas dėl neatitikimo metodikos reikalavimams. Nereaguojant į šį pranešimą ir pateikus paraišką, bus laikoma, kad jis neatitiko šios metodikos reikalavimų ir parama už pasirinktą gamybinę veiklą nebus skiriama.

Ūkininkai domėjosi, ar vienu metu galima dalyvauti abiejose ekologinėse sistemose:

  • „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“ ir „Gyvūnų gerovė“
  • „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Gyvūnų gerovė“
  • „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ ir „Gyvūnų gerovė“

ŽŪM specialistai atsakė, kad dalyvauti abiejose ekologinėse sistemose galima, jei dalyvaus su skirtingais ūkiniais gyvūnais, kurie ganomi skirtinguose plotuose.

Reikalavimus, keliamus norintiems dalyvauti ekologinėje sistemoje „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“, galima rasti čia.

Konsultacijos – kiekvieną ketvirtadienį

Nuotolinės Žemės ūkio ministerijos konsultacijos vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 8 iki 10 val.

Kilus bet kokiems su deklaravimu susijusiems neaiškumams ar klausimams, galima kreiptis specialiu el. paštu tiesiogines@zum.lt.

Informacija teikiama ir VĮ Žemės ūkio duomenų centro bendruoju telefonu (8 5) 266 0620 arba e. paštu pagalba@zudc.lt. Dėl klausimų, susijusių su PPIS veikimu, galima kreiptis e. paštu e-ibraizymas@zudc.lt.

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyksta nuo balandžio 17 d. iki birželio 20 d. Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki birželio 30 d.

 

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis