Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 16 Bir 2024
Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 16 Bir 2024

Pasirengimas Seimo komiteto inicijuojamai Kaimo sueigai

2023/07/10


Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) spalio 20 d. rengia plačią diskusiją – Kaimo sueigą „Lietuvos kaimo ir žemės ūkio perspektyva po 2024 metų“. Seimo komitetas pasidalijo preliminariais dokumentais – renginio programa bei baigiamojo dokumento projektu.

Seimo komitetas kreipiasi į kaimo ir žemdirbių bendruomenę, žemės ūkio verslo ir ne pelno siekiančių organizacijų atstovus, žemės ūkį atstovaujančių organizacijų narius ir vadovus, su žemės ūkio veikla susijusių įmonių, įstaigų, mokslo, žiniasklaidos atstovus, žemės ūkio produkcijos gamintojus ir vartotojus. Kaimo ateitimi suinteresuoti asmenys kviečiami teikti pasiūlymus baigiamajam sueigos dokumentui – kreipimuisi į politines partijas ir asmenis, kurie rengs 2024 metų Prezidento, Europos Parlamento ir Seimo rinkimų programas. Pasiūlymus prašoma teikti iki š. m. rugsėjo 20 d. el. paštu kaimorkt@lrs.lt.

 

ŪP portalo ir KRK informacija

ŪP redakcijos archyvo nuotr. – KRK naria ir žemdirbių bendruomenės atstovai išvažiuojamojo posėdžio metu susitiko Dionizo Poškos Baublių muziejuje. 2021 m. rugsėjis

 

 

„LIETUVOS KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PERSPEKTYVA PO 2024 METŲ“

PROGRAMINIS DOKUMENTAS POLITINĖMS PARTIJOMS IR ASMENIMS, KURIE RENGS 2024 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, EUROPOS PARLAMENTO IR SEIMO RINKIMŲ PROGRAMAS

2023 m. spalio 20 d.,

Vilnius

Kaimo sueigos 2023 dalyviai,  

atsižvelgdami į geopolitines, ekonomines, ekologines, socialines sąlygas, kurias lemia Rusijos karas Ukrainoje, dėl to „šokinėjančias“ energetikos, gamybos žaliavų, maisto kainas, trūkinėjančias tiekimo grandines – tai labai blogina ir taip daug iššūkių keliančią padėtį žemės ūkio sektoriuje;

pažymėdami, kad realūs dabartiniai iššūkiai rodo, jog apsirūpinimo maistu saugumas turi būti stiprinamas, o Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų gamyba turi būti  pripažinta strateginiu sektoriumi;

vertindami ES politines Žaliojo susitarimo siekiamybes ir aplinkosauginių reikalavimų gausėjimą, pabrėžiame, kad dalis priemonių yra netaiklios siekiant „ambicingų tikslų“, tačiau gali turėti neigiamą poveikį žemės ūkio gamybai bei apsirūpinimui maistu;

primindami, kad ES tiesioginių išmokų suvienodinimas išlieka neišspręsta Lietuvos kaimo politikos aktualija, tačiau žemės ūkio apmokestinimo kontekste Valstybė randa priežasčių „pirmauti“ ES;

atsižvelgdami į žemdirbių bendruomenės reiškiamą susirūpinimą dėl poreikio tobulinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023- 2027 m. strateginio plano nuostatas;

atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021- 2030 m. užmojus;

siekdami ateities politikų ir politinių partijų ateities įsipareigojimų Lietuvos kaimui;

kreipiasi į politines partijas ir asmenis, kurie rengs 2024 metų Lietuvos Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų programas, ragindami į politinius programinius dokumentus įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Formuoti lygiavertį požiūrį ir kurti objektyviais rodikliais pagrįstą kaimo verslų ir bendruomenių įvaizdį

......................................................................................

......................................................................................

2. Mokslas ir gyventojų švietimas. Žemės ūkio  konsultavimo bei žinių ir inovacijų sistema

......................................................................................

......................................................................................

3. Reali žemės ūkio sektoriaus savivalda su naryste, pagrįsta finansiniu savarankiškumu

.......................................................................................

.......................................................................................

4. Nacionalinė žemės ūkio strategija ir klimato kaitos politika

......................................................................................

.......................................................................................

5. ES Bendroji žemės ūkio politika ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas

......................................................................................

.......................................................................................

6. Europos žaliasis kursas ir žemės ūkis

......................................................................................

.......................................................................................

7. Gyvulininkystės sektorius

......................................................................................

.......................................................................................

8. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas 

......................................................................................

.......................................................................................

9. Saugomų teritorijų ir miškų politika

......................................................................................

.......................................................................................

10. Mokesčių politika

......................................................................................

.......................................................................................

 

Pasiūlymus teikia (pasirašo dalyviai):

 

Programos projektas

seimo logo

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

KAIMO SUEIGA 2023

„LIETUVOS KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PERSPEKTYVA PO 2024 METŲ“

PROGRAMA

2023 m. spalio 20 d., 10 val.

Seimo Kovo 11-osios Akto salė, Seimo I rūmai,
Gedimino pr. 53, Vilnius

 

10.00 – 10.05 Įžanginis žodis
                       Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija ČMILYTĖ-NIELSEN

10.05 – 10.20 Vidurio ir Rytų Europos regiono žemės ūkio sektoriaus politikos ir rinkos padėtis Rusijos karo Ukrainoje kontekste
                      Europos Komisijos narys, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą Janusz WOJCIECHOWSKI (negalutiniais duomenimis)

10.20 – 10.40 Lietuvos žemės ūkio vizija
                            Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras PRANCKIETIS

                       Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. Astrida MICEIKIENĖ

10.40 – 11.00 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas ir ES Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP)

                       Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Eimantas PRANAUSKAS
                       Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas JUKNEVIČIUS

11.00 – 11.10  Suminis ES teisinio reguliavimo poveikis augalininkystei   

                       Asociacijos CropLife Lietuva direktorė Zita VARANAVIČIENĖ

11.10 – 13.10  Diskusija dėl programinio dokumento politinėms partijoms

13.10 – 13.40  Kavos pertrauka

13.40 – 14.00  Diskusijos apibendrinimas ir baigiamojo programinio dokumento politinėms partijoms paskelbimas

 

Informacija apie renginį el. paštu donata.cerniavskiene@lrs.lt, telefonu 8 5 239 6764

Dalintis
Verslas