Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024
Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Pateiktos paraiškos investicijoms į žemės ūkio valdas

2024/06/05


Gegužės 31 d. baigėsi paraiškų dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas teikimo laikotarpis. Pateikiame gautų paraiškų statistiką.

Paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo priimamos nuo balandžio 2 d. iki gegužės 31 d. Pareiškėjai galėjo pasirinkti paramos formą ir kreiptis dėl investicinės paramos (negrąžintinos dotacijos), investicinės paramos (negrąžintinos dotacijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui, arba tik dėl lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.

Šiuo paraiškų teikimo etapu dotacijoms skirta 71,5 mln. Eur paramos lėšų, lengvatinėms paskoloms – 27 993 975 mln. Eur paramos lėšų.

Turimais duomenimis dėl dotacijų kreipėsi 226 pareiškėjai, kurių bendra prašoma paramos suma sudaro 56,63 mln. Eur. Iš jų pagal atskirus žemės ūkio sektorius (jiems numatyti atskiri biudžetai) kreipėsi:

  • 55 pieninės galvijininkystės sektoriaus atstovai, jų bendra prašoma paramos suma sudaro 15,49 mln. Eur (šiam sektoriui buvo skirta 22 293 360 Eur);
  • 43 mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektorių atstovai, jų bendra prašoma paramos suma – 10,29 mln. Eur (skirta – 10 326 571 Eur);
  • 6 kiaulininkystės ir paukštininkystės sektorių atstovai, jų bendra prašoma paramos suma – 2,14 mln. Eur (skirta – 11 671 706 Eur);
  • 22 sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorių atstovai, jų bendra prašoma paramos suma – 5,8 mln. Eur (skirta – 16 920 658 Eur);
  • 100 kitų augalininkystės sektorių atstovų, jų bendra prašoma paramos suma – 22,91 mln. Eur (skirta – 10 292 731 Eur).

Visiems sektorių atstovams paramos lėšų pakako, išskyrus kitus augalininkystės sektorius atstovaujantiems pareiškėjams – kadangi jų prašoma paramos suma daugiau nei du kartus viršija skirtą paramos sumą, kam bus skirta paramos suma lems paraiškų pirmumo eilė, sudaroma įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams.

Primintina, jog norint gauti paramą, visi paraiškas dėl dotacijos pateikę pareiškėjai privalo surinkti mažiausiai 25 projektų atrankos balus. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Atrankos kriterijai, taikomi atskirų žemės ūkio sektorių paraiškoms, išvardyti priemonės įgyvendinimo taisyklių XII skyriuje.

Tuo tarpu dėl lengvatinės paskolos į NMA kreipėsi 22 pareiškėjai. Bendra jų prašoma lengvatinių paskolų suma sudaro 3,45 mln. Eur, tad visiems jiems lengvatinėms paskoloms skirtos sumos pakanka.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai paraiškoms, pateiktoms investicinei paramai ir lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti, nepakanka investicinei paramai skirtų lėšų arba kurios nesurenka mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, pareiškėjas gali atsisakyti investicinės paramos ir gauti lengvatinę paskolą, jeigu:

  • užtenka lėšų finansuoti lengvatinę paskolą paraiškoms, pateiktoms lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti;
  • sudarytos paramos paraiškų pirmumo eilės paviešinimo dieną pakanka ir iš dalies pakanka investicinės paramos lėšų paraiškoms, pateiktoms investicinei paramai ir lengvatinei paskolai investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui gauti.

Primintina, jog norintys gauti lengvatinę paskolą pagal SP priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“, gali NMA teikti paraiškas iki metų pabaigos – 2024 m. gruodžio 31 d.

 

123rf nuotr.

Dalintis