Ashburn +26,9 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024
Ashburn +26,9 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 19 Bir 2024

Patvirtintos ekologinės sistemos „Gyvūnų gerovė“ veiklų, susijusių su paukščiais ir kiaulėmis, taisyklės

2023/04/07


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad žemės ūkio ministro įsakymu balandžio 4 d. patvirtintos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ bei veiklos „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ įgyvendinimo taisyklės.

Ekologinės sistemos išmokos mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams, kurie einamaisiais metais, ne vėliau kaip iki gegužės 15 d., pateikė NMA Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką, kurioje nurodė:

 • naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) pulko ir (ar) kiaulių bandos numerį;
 • unikalius numerius tvartų, kuriuose laikomi paukščiai ir (ar) kiaulės, už kuriuos prašoma skirti ekologinės sistemos išmokas, bei kiaulėms – bendrą gardų plotą m2;
 • vidutinį skaičių sutartiniais gyvuliais (SG), už kuriuos prašo skirti ekologinės sistemos išmokas ir kurių vidutinį skaičių įsipareigoja išlaikyti nuo einamųjų metų gegužės 16 d. iki kitų metų gegužės 15 d.

Pareiškėjas, siekiantis gauti ekologinės sistemos išmokas, privalo būti aktyvus ūkininkas, valdoje turėti savo ir (arba) valdos partnerio ir šeimos narių vardu Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotų paukščių ar kiaulių, laikytis žemės ūkio veiklos reikalavimų ir žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų; siekiantis gauti ekologinės sistemos išmokas pagal veiklos sritį „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą kiaulėms“ penimoms kiaulėms (nuo 30 kg iki realizavimo), turi užtikrinti 20 proc. ar didesnį plotą, nei nustato Kiaulių gerovės reikalavimai.

Ekologinės sistemos išmokų dydžiai apskaičiuojami pagal vidutinius metinius SG dydžio vienetus, kurie nustatomi taip:

 • broileris lygus 0,007 SG;
 • kalakutas lygus 0,03 SG;
 • višta dedeklė lygi 0,014 SG;
 • penima kiaulė lygi 0,3 SG.

Išmokų dydžiai už išlaikytą vidutinį SG skaičių per metus, mokant už vieną SG, yra:

 • I lygio broilerių išmoka – 100 Eur;
 • II lygio broilerių išmoka – 22,86 Eur;
 • I lygio kalakutų išmoka – 188,67 Eur;
 • II lygio kalakutų išmoka – 23,67 Eur;
 • I lygio vištų dedeklių išmoka – 181,43 Eur;
 • II lygio vištų dedeklių išmoka – 140 Eur;
 • Išmoka už penimą kiaulę – 72,67 Eur.

Pareiškėjas pagal Priemonės veiklą „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ negali prašyti pagalbos pagal abu ekologinės sistemos išmokų lygius, turi pasirinkti tik vieną iš jų.

Jei pareiškėjas prašo skirti ekologinės sistemos išmokas pagal vieną gyvūnų gerovės ekologinę sistemą, tai minimalus laikomų gyvūnų skaičius turi būti:

 • broilerių: 143 vnt. I lygio ekologinės sistemos išmokoms gauti, 626 vnt. II lygio ekologinės sistemos išmokos gauti;
 • kalakutų: 18 vnt. I lygio ekologinės sistemos išmokoms gauti, 141 vnt. II lygio ekologinės sistemos išmokoms gauti;
 • vištų dedeklių: 40 vnt. I lygio ekologinės sistemos išmokoms gauti, 52 vnt. II lygio ekologinės sistemos išmokoms gauti;
 • 5 vnt. penimų kiaulių (kurių svoris nuo 30 kg).

Ekologinės sistemos išmokos pareiškėjams bus mokamos nuo kitų metų nei pateikta paraiška gegužės 16 d. – birželio 30 d.

Nusprendęs nesilaikyti aukštesnių gyvūnų gerovės taikymo reikalavimų, pareiškėjas turi raštu per 5 dienas informuoti NMA ir valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centrą apie pasitraukimą iš ekologinės sistemos schemos, tada pareiškėjo dalyvavimas Priemonėje yra stabdomas, reikalavimas išlaikyti įsipareigotą gyvūnų skaičių nebetaikomas, o ekologinės sistemos išmoka skaičiuojama tik nuo įsipareigojimų pradžios iki nurodytos atsisakymo dalyvauti schemoje datos, papildomos sankcijos netaikomos.

 

NMA informacija

123rf nuotrauka

Dalintis