Ashburn +23,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 17 Lie 2024
Ashburn +23,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 17 Lie 2024

Periodikos prenumerata kaime didina Lietuvos pašto nuostolius

2023/08/18


Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pateikė išvadą Susisiekimo ministerijai dėl Lietuvos pašto prašymo pagrįstumo kompensuoti periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos teikimo nuostolius už 2022 m. Lietuvos paštas prašė kompensuoti 8,86 mln. Eur, tačiau RRT vertinimo metu sumą sumažino 100,3 tūkst. Eur iki 8,76 mln. Eur.

Pagrįstų nuostolių už periodiką suma 2022 m., palyginti su 2021 m., išaugo 23 proc.

RRT duomenimis, kiekvienais metais išplatinamos periodikos vienetų skaičius mažėja. 2022 m. Lietuvos paštas pristatė 10,64 mln. periodinių leidinių, tai yra 9,5 proc. mažiau nei 2021 m.ir beveik trečdaliu mažiau nei 2015 m.

„2022 m. sausio 1 d. vidutiniškai 72 proc. buvo sumažinti periodikos tarifai, dėl ko periodinio leidinio vieneto pajamos, kurias gavo Lietuvos paštas, vidutiniškai siekė 0,07 Eur už jo pristatymą, kai tuo tarpu periodikos vieneto sąnaudos buvo 0,90 Eur. Nepaisant popierinių leidinių paklausos mažėjimo, 2022 m. beveik dvigubai kritusios Lietuvos pašto pajamos, gautos už periodikos pristatymą, dar labiau padidino bendrovės patirtus nuostolius“, – aiškina Darius Kuliešius, RRT pirmininko pavaduotojas.

Į periodiką nėra įtraukiamas erotinio, smurtinio pobūdžio leidinių ir tų, kurių daugiau kaip 50 proc. teksto sudaro reklama, pristatymas. Vertindami pagal šį kriterijų, RRT ekspertai nustatė, kad Lietuvos pašto prašoma kompensuoti periodikos nuostolių suma turi būti mažesnė 100,3 tūkst. Eur.

„Nustatėme, kad dviejų periodinių leidinių – „Lazdijų reklama“ ir „Lazdijų žvaigždė“ – pristatymo nuostoliai kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams negali būti įtraukiami kaip kompensuojami“, – teigia D. Kuliešius.

Galutinį sprendimą dėl 2022 m. Lietuvos pašto patirtų periodikos teikimo nuostolių kompensavimo priims Susisiekimo ministerija, įvertinusi RRT išvadą.

Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos nuostoliai apskaičiuojami kaip pajamų ir sąnaudų, patirtų teikiant periodiką, skirtumas. Periodikos pajamas Lietuvos paštas apskaičiuoja kaip periodikos kiekio ir Vyriausybės nutarimu patvirtinto periodikos didžiausio tarifo sandaugą.

 

RRT informacija

Dalintis