Ashburn +17,4 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024
Ashburn +17,4 °C Dangus giedras
Ketvirtadienis, 25 Bal 2024

Poreikis standartizuoti žemės ūkio konsultavimo paslaugų kokybę

2023/11/11


Europos Komisijos rekomendacijose dėl BŽŪP strateginių planų rengimo, tiek Lietuvai, tiek kitoms ES šalims patariama stiprinti žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos efektyvumą integruojant skirtingas intervencines priemones bei įtraukiant kuo daugiau aktyvių žemės ir miškų ūkio sektoriaus dalyvių. Ypatingas dėmesys čia skiriamas žemės ūkio konsultantams, konsultavimo paslaugų įvairovei bei aukštai konsultavimo paslaugų kokybei, kuri gali užtikrinti sklandų žemės ūkio žinių ir inovacijų perdavimą. Tokiu būdu prisidedant prie BŽŪP tikslų, ES biologinės įvairovės, strategijos „Nuo lauko iki stalo“ ir kitų Žaliojo kurso strategijose numatytų siekių ir priemonių įgyvendinimo.

Stiprėjantis žemės ūkio konsultantų vaidmuo ir didėjantis dėmesys nepriklausomų konsultantų į(si)traukimui galimai sukurs konsultavimo paslaugų ir konsultantų konkurenciją rinkoje, o tai savaime kels reikalavimus ne tik konsultavimo paslaugų įvairovei, kainai, bet ir kokybei. Būtent kokybiškos ir aukštą pridėtinę vertę kuriančios konsultavimo paslaugos yra laikomos sėkmės veiksniais padedančias pasiekti BŽŪP strateginius siekius.

Remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-72 „Dėl nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2023 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-655 redakcija), Lietuvoje buvo sudarytas nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašas ir Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tvarkos aprašas, kuris apibrėžia konsultantų įsipareigojimus, konsultantų pašalinimo sąlygas, suteiktų paslaugų kokybės vertinimo tvarką, siekiant gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones ir (ar) nacionalinę paramą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamų programų, jei toks reikalavimas yra nustatytas.

Lietuvoje žemės ūkio konsultavimo paslaugų kokybės vertinimas yra patikėtas Litfood.lt. Konsultanto paslaugos kokybę numatyta vertinti pildant grįžtamojo ryšio anketą. Tačiau skirtingos sąvokų interpretacijos, lūkesčiai dėl konsultavimo turinio ir konsultantų gebėjimų yra pakankamai subjektyvūs vertinamieji vienetai, todėl yra būtina susitarti dėl tam tikrų kriterijų ir konsultavimo paslaugų standarto.

Praktikoje neretai taikomi įvairių agentūrų siūlomi konsultavimą apibūdinantys standartai, tačiau jie nėra susiję su BŽŪP ir kitų strateginių siekių įgyvendinimu. Todėl siekiant išvengti subjektyvumo vertinant žemės ūkio konsultavimo paslaugų kokybę ir atsižvelgiant į šalies BŽŪP kontekstą bei strateginius siekius, tikslinga parengti žemės ūkio konsultavimo paslaugų kokybės standartą. Naudojant šį standartą, būtų galima į(si)vertinti konsultantų teikiamų paslaugų kokybę, tai skatintų konkurenciją ir pažangą sektoriuje. Standartas turėtų būti po tam tikro laiko atnaujinamas ir padėtų palaikyti aukštą konsultavimo paslaugų kokybės lygį ir ženkliai prisidėti prie BŽŪP įgyvendinimo efektyvumo.

VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkų komanda atliko tyrimą bendradarbiaujant su žemės ūkio konsultantais ir konsultavimo paslaugų gavėjais/ūkininkais. Tikslas buvo ištirti konsultavimo paslaugų kokybę apibūdinančius požymius. Tyrimas atskleidė su žemės ūkio konsultavimo paslaugų įvairove ir kokybe susijusias spragas. Standartas apibrėžia žemės ūkio konsultavimo paslaugų kokybinius parametrus ir nusako reikiamas kompetencijas paslaugų kokybei užtikrinti, taip pat nusako reikalavimus aukštą konsultavimo paslaugų sistemą palaikančiai aplinkai.

Standarto praktinis taikymas skirtas LR Žemės ūkio ministerijai, konsultavimo paslaugas teikiančioms, akreditavimą vykdančioms institucijoms, taip pat ūkininkų ir konsultantų mokymo programas ir modulius rengiančioms bei įgyvendinančioms institucijoms.

Siūloma Žemės ūkio konsultavimo paslaugų standarto (toliau – Standarto) struktūra yra pagrįsta šio tyrimo rezultatais, taip pat atitinka bendruosius standartams keliamus struktūrinius reikalavimus. Standartas gali būti išreiškiamas standartizacijos dokumento forma, kuri nustato normas, taisykles ir reikalavimus, keliamus procesams, sistemoms, metodams, sąvokoms, simboliams arba kitiems objektams, taip pat tipiniu produktu, atitinkančiu tam tikrus kokybės reikalavimus (kriterijus). Šio atveju, Žemės ūkio ministerijai yra pasiūlyta standarto struktūra ir reikalavimai žemės ūkio konsultavimo paslaugų standartui parengti.

Tyrimas parengtas pagal 2022 m. spalio 28 d. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2022 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto vykdymo sutartį Nr. MT-22-11, pasirašytą tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Vytauto Didžiojo Universiteto.

logo

 

Partnerio turinys

Dalintis
2024/04/24

Vienas „Vičiūnų“ vadovų: verslo Rytuose pardavimo kaina nėra džiaugsminga

Kauno mero Visvaldo Matijošaičio iš dalies valdomai žuvies bei kitų maisto produktų gamybos ir prekybos „Vičiūnų grupei“ po beveik dvejus metus trukusio proceso pagaliau pardavus verslą Rusijoje, Baltarusijoje ir kitose N...
2024/04/24

Kova su nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje: EK įžvalgos

Šiandien Komisija paskelbė Direktyvos dėl nesąžiningos prekybos praktikos (NPP) įgyvendinimo maisto tiekimo grandinėje ataskaitą. 2019 m. priimta vadinamąja apsaugos nuo NPP direktyva draudžiama 16 praktikų, kurios gali turėti žalingą povei...
2024/04/24

Kuo daugiau uždaroma bankų skyrių – tuo didesni pelnai

„Vien tik auksas valdo mus, žmonės jam tarnauja!“ (J. V. Goethe, Mefistofelio sparnuota frazė dramoje „Faustas“) Lietuvos komerciniai bankai, žarstantys įspūdingus pelnus, regionuose uždaro skyrius, gyventojai lieka be...
2024/04/24

Pajamų deklaravimui liko vos savaitė: dažniausiai užduodami klausimai

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pajamas privalantiems deklaruoti gyventojams tai padaryti liko savaitė. Pajamų mokesčio deklaracijas pateikti jie turi iki gegužės 2 d. Šiuo metu pareigą atliko apie 69 proc. privalančiųjų d...
2024/04/24

VMVT kviečia diskusijai: kodėl geriausią žmogaus draugą kaustome grandinėmis?

Balandžio 24 dieną minima Šuns diena. Anot Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistų, tokios progos minėjimas skatina atkreipti dėmesį į problemas, keisti požiūrį į augintinius ir elgesį su jais. Anksčiau šuo bu...
2024/04/24

Gyventojai dažniau skundžiasi dėl keliamo triukšmo

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną, kasmet minimą balandžio paskutinį trečiadienį, atkreipia dėmesį į triukšmo žalą sveikatai ir primena, kur kreiptis, kai ramybės neduod...
2024/04/24

LSA kategoriškai nepritaria siūlymui įvesti naują savivaldybės tarybos pirmininko pareigybę

Bandymas paskubomis ir be diskusijų įvesti naują savivaldybės tarybos pirmininko pareigybę yra nepriimtinas ir diskredituoja ne tik teisinės valstybės principus, bet ir vos metus veikiantį naująjį vietos savivaldos modelį. Taip Lietuvos savivaldyb...
2024/04/24

Finansinę pagalbą jauniesiems ūkininkams teiks kredito unijos

INVEGA pasirašė sutartį su LKU grupe, į kurią jau galima kreiptis dėl paskolų pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Šia finansine pagalba, su kuria didesnei daliai paskolos taikomos nulinės palūkanos, gali pasinau...
2024/04/24

Dar vienas civilinis ieškinys dėl tūkstantinės sumos priteisimo iš Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario

Šiandien Plungės apylinkės teisme gautas civilinis ieškinys dėl 10 156,42 Eur priteisimo iš Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario Vytauto Ročio. Prokurorų duomenimis, minėtas asmuo 2019-2023 metų savivaldybės tarybos kad...