Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 16 Bir 2024
Ashburn +24,3 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 16 Bir 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Prasidėjo kasmetinis pasėlių deklaravimas

2023/05/04


Nuo balandžio 17 d. žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykus į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Parama skiriama ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) kaimo plėtros intervencines priemones bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones.

Deklaruoti žemdirbiai gali nuo balandžio 17 d. iki birželio 20 d. Pavėluotai paraiškos priimamos 10 kalendorinių dienų, t. y. iki birželio 30 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.

Tiesioginę išmoką gali sudaryti bazinė tiesioginė išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka, susietoji parama už plotą arba ūkinius gyvūnus bei klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos (ekologinės sistemos) išmoka.

Pareiškėjams parama už plotus skiriama pagal Strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“, „Nykstančių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ bei pagal KPP priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“,  „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.

Taip pat ūkininkai turi deklaruoti įveistus miško ar apželdintus miško plotus, įgyvendindami KPP priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Kviečiame pareiškėjus pasirinkti informavimo būdą el. paštu ar SMS žinute, kad operatyviau pasiektų aktuali informacija. Tais atvejais, kai pareiškėjas negalės patvirtinti el. pašto teikdamas paraišką savivaldybėje ar seniūnijoje, jis tai galės padaryti vėliau, kai paraiška bus patvirtinta. Prisijungęs prie PPIS per Elektroninius valdžios vartus, pareiškėjas galės savarankiškai pakeisti informavimo būdą.

Primename, jog nuo 2023 m. nebus mokamos žalinimo išmokos, o parama už javų auginimą iš sertifikuotos sėklos nuo 2023 m. tampa ekologinių sistemų išmoka (anksčiau buvo susietoji parama), kurią pareiškėjai gali gauti dalyvaudami kompleksinėje ekologinėje sistemoje „Veiklos ariamojoje žemėje“.

Atkreipiame dėmesį, kad deklaravimo metu bus prieinami NMA įsigyti „Sentinel“ 1 metro mastelio visos Lietuvos vaizdai, kurie suteiks galimybę tiksliau įbraižyti deklaruojamus laukus ir išvengti sankcijų už neteisingą deklaravimą bei netikslų laukų įbraižymą.

Naudinga informacija:

 

 

Nr. 208/7

Dalintis
Verslas