Ashburn +15,7 °C Mažai debesuota
Trečiadienis, 29 Geg 2024
Ashburn +15,7 °C Mažai debesuota
Trečiadienis, 29 Geg 2024

Raupsuotieji

2014/09/18


Viešoji erdvė mirga marga nuo įvairiausios informacijos bei reikalavimų, kaip elgtis kiaulių augintojams, miškininkams, grybautojams ir uogautojams teritorijose, užkrėstose afrikiniu kiaulių maru (AKM). Nuo pirmojo baisaus užkrato patvirtinimo į reikalavimų ir įpareigojimų karuselę įsukti ir medžiotojai. Jiems bene pirmiesiems buvo nurodyta tuojau pat be jokių skrupulų mažinti šernų populiaciją, nes šie migruoja iš vienos vietos į kitą ir, žinoma, platina užkratą. Tačiau ne tik šernai migruoja, bet ir medžiotojai mūsų nedidelėje šalyje aktyviai svečiuojasi vieni kitų organizuojamose medžioklėse. Niekas nesiginčija, kad iš bet kokios, taip pat ir AKM, karantino zonos privalu maksimaliai riboti judėjimą, kaip ir vykti į ją. Bet dalis medžiotojų priklauso būreliams ir klubams ne pagal savo gyvenamąją vietą, o kartais net ir gerokai tolimesniuose rajonuose. Jie ir pakliuvo į situaciją, kai AKM zonoje medžioti nepriimami, nes negyvena tame rajone, o neužkrėstos AKM šalies dalies medžiotojų būreliai jų taip pat kratosi lyg raupsuotųjų.

Į Alytaus r. nepateks Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) viršininkas Romas Černius „Ūkininko patarėjui“ sakė galįs kalbėti tik apie savo regioną. „Medžiotojai Dzūkijoje – Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Alytaus rajonuose, gali medžioti šiuose rajonuose vieni kitų būreliuose. Bet jokiais būdais šių būrelių medžiotojai negali vykti medžioti į kitus rajonus, t. y. į teritorijas, laisvas nuo AKM. Ir pas mus medžiotojai iš neužkrėstų, t.y. neįtrauktų į AKM zoną, teritorijų atvykti negali. Esmė ta, kad medžiotojai šioje situacijoje yra didesnės rizikos veiksniai galimam AKM užkratui plisti. Ekstremali situacija mūsų rajone pratęsta iki 2015 m. sausio 24 d. Jeigu apribojimai bus panaikinti, baigsis jie ir medžiotojams, – sakė R. Černius. – Sulig AKM atsiradimu Lietuvoje, kai buvo paskelbta ekstremali situacija dalyje šalies rajonų, gavome ir VMVT direktoriaus įsakymą, datuotą 2014 m. vasario 17 d., kuriame, be kitų AKM stebėsenos ir kontrolės priemonių, pažymėta ir tai, kad „laikinai draudžiama užkrėstoje teritorijoje organizuojamose medžioklėse dalyvaujantiems medžiotojams dalyvauti kitose Lietuvos Respublikos vietovėse organizuojamose medžioklėse“. Iš pradžių būta tokio VMVT direktoriaus įsakymo traktavimo, jog į AKM užkrėstą zoną svečio teisėmis į vietinio medžiotojų būrelio organizuojamą medžioklę iš kitų rajonų atvykti lyg ir galima. Vadovaudamasis minėtuoju įsakymu ir turėdamas tam juridinę galią, išleidau ir savo pasirašytą įsakymą, kuriame papildomai aiškinamas šis reikalavimas. Mano aiškinamajame dokumente būtent ir parašyta: AKM zonoje vykdomos medžioklės vadovas privalo užtikrinti, kad joje nedalyvautų medžiotojai iš AKM neužkrėstų teritorijų. Visi medžiotojų klubų ir būrelių vadovai, bent jau Alytaus rajone, pasirašytinai buvo informuoti apie nustatytus reikalavimus. Su įsakymu supažindinti miškininkai, gamtos apsaugos darbuotojai. Alytaus VMVT pareigūnai tikrina kiekvieno medžiotojų klubo medžioklės lapus ir medžiotojų sąrašus, stebi, kaip laikomasi įsakymo, tad į Alytaus rajoną medžiotojas iš AKM neužkrėstos teritorijos į medžioklę tikrai nepateks“, – teigė Alytaus VMVT viršininkas.

Būrelio narys, bet medžioti negali Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus valdybos pirmininkas Evaldas Dainauskas patvirtino, kad Alytaus teritorinėje VMVT nuolat vyksta pasitarimai ir viršininko R. Černiaus iniciatyva reikalavimai vis griežtinami. Po paskutiniojo Alytaus r. medžiotojų ir VMVT atstovų susitikimo šios savaitės pradžioje E. Dainauskas „Ūkininko patarėjui“ sakė: „Alytaus VMVT viršininko įsakymu medžiotojams iš neužkrėstų AKM teritorijų atvykti medžioti į mūsų rajoną kategoriškai draudžiama. Mūsų klubų ir medžioklių vadovai, atsakingi už konkrečias medžiokles, labai griežtai įspėti ir raštu pasirašė, kad yra susipažinę su VMVT viršininko įsakymu, – sakė E. Dainauskas. – Paminėsiu konkretų pavyzdį, aptartą susirinkime. Vieno klubo vadovas sakė, kad vienas jo būrelio narys yra medžiotojas gyvenantis Kaune. Kito būrelio vadas teigė, kad yra būrelio narių, gyvenančių Vilniuje. Žodžiu, kilo klausimas, kaip elgtis, juk tų žmonių medžioklių plotai yra Alytaus r., o jie negali atvykti. Tikrai taip, vadovaujantis Alytaus VMVT viršininko įsakymu, medžiotojai, net ir priklausantys mūsų rajono būreliams, bet gyvenantys AKM neužkrėstoje šalies dalyje, ne tik atvykti į mūsų rajoną medžioti negali, bet juos būrelių ar medžioklių vadovams net kviesti draudžiama“, – patvirtino pirmininkas. E. Dainausko teigimu, jeigu medžioklės vadovas nepaklustų reikalavimams, jam gresia bauda toli gražu ne 200 Lt, o gerokai didesnė.

Nepriims Laisvoje nuo AKM šalies dalyje – Kėdainių r. Aro medžiotojų klubo pirmininkas Linas Bronius Žukauskas, paklaustas, ar įsileistų medžioti žmogų, atsidūrusį būtent tokioje padėtyje, kai gyvena Kaune, tačiau priklauso Alytaus r. medžiotojų būreliui ir ten medžioja, kategoriškai atsakė, jog ne. Pasak pirmininko, būtent priklausomybė būreliui ir lemtų tai, kad šis medžiotojas yra nepageidaujamas. „Vadovaujamės pirminiu VMVT direktoriaus įsakymu nepriimti medžiotojų iš AKM zonos. Ką daryti patekus į tokią situaciją? Užrakinti šautuvus seife ir laukti, kol padėtis šalyje pasikeis“, – į platesnius svarstymus nesileido L. B. Žukauskas. Taigi padėtis komplikuota. Medžiotojas, gyvenantis laisvoje nuo AKM šalies dalyje, bet priklausantis būreliui, pagal rajoną pakliuvusiam į AKM užkrato ir rizikos zoną, ne tik nepageidaujamas, bet ir neįsileidžiamas į jokias medžiokles.

Sankcijas gali griežtinti Situaciją komentuoja ir VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis. Pasak jo, AKM užkrėsta teritorija buvo Alytaus miestas ir rajonas, Ignalinos, Lazdijų, Utenos, Varėnos ir Šalčininkų rajonai bei Druskininkų savivaldybė, tačiau šiandien, pagal Europos Komisijos sprendimą, ji apima jau visą Alytaus apskritį, Anykščių, Rokiškio, Šalčininkų, Širvintų, Trakų, Ukmergės, Vilniaus rajonų ir Elektrėnų bei Vilniaus miesto savivaldybes, o ateityje keičiantis epizootinei AKM situacijai užkrėstos zonos ribos gali dar labiau plėstis. „Šiuo metu galioja laikinas draudimas medžiotojams, kurie medžioja užkrėstoje teritorijoje, medžioti AKM neužkrėstoje šalies dalyje, – aiškino vedėjas. – Jeigu medžiotojas iš Kėdainių ar kito rajono, nesančio užkrėstoje zonoje, atvyko medžioti į Alytaus rajoną, t.y. AKM užkrėstą zoną, vėliau jis jau nebegalės dalyvauti jokioje medžioklėje nuo AKM laisvoje šalies dalyje.“ VMVT pareigūno teigimu, AKM zonoje esančių medžiotojų būrelių vadovai, kviesdami svečius, privalo juos apie tai informuoti. „Iš esmės ir šiandien nė vienam šalies medžiotojui neatimama teisė būti pakviestam ir medžioti AKM užkrėstoje ir didesnės rizikos zonoje plotus turinčio būrelio organizuotoje medžioklėje, bet vėliau jau niekur kitus medžioti jis nebegalėtų. Tačiau būti dabartinėje AKM zonoje veikiančio būrelio nariu dar nereiškia, kad medžioklės užsiveria visoje šalyje. Jeigu medžiotojas priklauso užkrėstoje teritorijoje esančiam medžioklės būreliui, tačiau jame nemedžioja, jis gali medžioti kituose būreliuose be jokių apribojimų. Kita vertus, užkrėsta teritorija plečiasi, taigi daugėja ir rizikingų medžioklės plotų... VMVT kartu su regionų aplinkos apsaugos departamentais turi teisę tikrinti medžioklėse dalyvaujančių asmenų sąrašus ir kur pastarieji medžiojo, juk šalyje yra nemažai medžiotojų, nepriklausančių būreliams, bet kviečiamų į medžiokles kaip svečiai – sakė M. Masiulis. – Konkrečių baudžiamųjų sankcijų, jeigu bus nustatytas nusižengimas mūsų aptariamam reikalavimui, nėra. Tačiau įvertinus, kiek piktybiškai nusižengta, kartu su Aplinkos apsaugos agentūros inspektoriais imtumėmės priemonių. Nustačius piktybinį faktą inicijuotume teisės medžioti sustabdymą, nes nepaisoma veterinarinių reikalavimų medžioklės metu. Tačiau neturime tikslo gąsdinti, raginame medžiotojus būti atsakingus ir suprasti, kad jie gali tapti AKM užkrato platintojais, – kalbėjo pareigūnas. – Be to, kadangi šalyje yra paskelbta ekstremali situacija tam tikrose rajonų savivaldybėse, mūsų tarnybos teritorinių VMVT viršininkai kartu yra ir ekstremalių situacijų valstybės operacijų centrų vadovai, todėl kai kurie reikalavimai rajono savivaldybėse gali būti priimami dar griežtesni, įskaitant netgi ir pinigines sankcijas nepaklūstantiems medžiotojams“. Tad, mieli skaitytojai, žemaičiai, suvalkiečiai ir vidurio Lietuvos medžiokliai, nesusigundykite viliojančiais draugų pasiūlymais pamedžioti Dzūkijoje ar Rytų Aukštaitijoje. Ten nušautumėte galbūt tik paskutinį šerną savo gyvenime! Nei savo klube, nei visoje laisvoje nuo AKM šalies dalyje nebeturėsite teisės su šautuvu eiti į mišką. Tapsite raupsuotaisiais!

Algimanto SNARSKIO piešinys

Elena RINKEVIČIENĖ „ŪP“ korespondentė

UPPeržiūrėti visą numerį galite ČIA.

Dalintis
2024/05/29

Versliniai sodai: šiemet atsispirs nuo dugno?

Dėl nemalonių gamtos išdaigų pastaruosius kelerius metus Lietuvos verslinių sodų derlius nedžiugino nei sodininkų, nei obuolių mėgėjų. Šis pavasaris, nors ir švaistėsi šalnomis bei permainingais orais ir dar ankstoka ve...
2024/05/29

Prasideda šaltsriubių sezonas – nustebinkime šeimą naujais skoniais

„Rožinę sriubą“ jau ima atpažinti ir kavinėse jos teirautis net užsieniečiai. Mūsų vasariniame meniu tradiciniai šaltibarščiai, žinoma, yra populiariausi. Tačiau kas norėtų atsisakyti išbandyti ir ką nors naujesnio...
2024/05/29

Ūkininkai priblokšti: margarinas geriau nei sviestas?

Vengrijoje kilo nemažas skandalas, kai viena didžiausių pasaulyje margarino gamintojų pradėjo ūkininkus šokiruojančią savo produkto reklamos kampaniją. Nacionaliniai žemės ūkio rūmai ir Pieno produktų taryba paragino bendrovę...
2024/05/29

Kauno pietrytiniam aplinkkeliui ir Vandžiogalos plentui – daugiau kaip 4 mln. eurų KPPP lėšų

Šiais metais Kauno miesto savivaldybė toliau įgyvendina du valstybei svarbius vietinės reikšmės kelių projektus – tiesiamas Kauno pietrytinis aplinkkelis (Ateities plento tęsinys) ir tęsiama šiaurės vakarinėje miesto dal...
2024/05/29

Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai 24 mėn. siūlomų fiksuotos kainos planų tarifus mažino skirtingai

Per savaitę, gegužės 28-ąją palyginti su 21-ąją, 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus vienas tiekėjas mažino 1–2 proc., o kitas mažino 0,3–0,4 proc. Tuo tarpu siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai per savaitę kito skirtingai...
2024/05/28

Žaliąjį kursą sudirbo patys žalieji?

Dešimtys tūkstančių Lenkijos žemdirbių neseniai vėl sukilo protestuoti prieš Europos Sąjungos bendrąją žemės ūkio politiką ir kėlė radikalius šūkius – „Šalin žaliąjį susitarimą“, „Tegul Briuselis...
2024/05/28

Alytaus padangų gaisro byla: pažeidėjai sulaukia griežtos bausmės už žalą aplinkai

Alytaus apylinkės teismas pirmadienį priėmė nutartį Alytaus padangų gaisro byloje ir UAB „Ekologistika“ vadovui skyrė daugiau nei trejų metų laisvės atėmimo bausmę ją atidedant, taip pat priteisė per 6,6 mln. eurų žalos atlyginimo, bau...
2024/05/28

Žemaičių vyskupystės meno, istorijos ir memorialinis paveldas saugomas Varniuose

Šią savaitę Varniuose (Telšių r.) po rekonstrukcijos duris plačiajai visuomenei atveria Žemaičių vyskupystės muziejus. ŪP portalas turėjo išskirtinę galimybę čia apsilankyti dar iki tol. Varnių miestelis Žemaitijos krik&s...
2024/05/28

Baltyminiai pašarai: ES gamybos apžvalga ir šaltinių įvairinimo galimybės

Europos Komisija paskelbė naujausias prognozes dėl įvairių baltyminių pašarų šaltinių gamybos ES, prekybos ir naudojimo šalies viduje. Atsižvelgdama į tai, kad dėl baltyminių pašarų ES vis dar yra priklausoma nuo import...