Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Gyventojai švenčia pergalę: mero potvarkis pripažintas neteisėtu

2024/06/12


Į Seimo kontrolierę Jolitą Miliuvienę kreipėsi Marijampolės savivaldybės kelių gatvių gyventojai. Atsikraustę nauji kaimynai jiems nuosavybės teise priklausančiame ūkiniame pastate pradėjo vykdyti autoserviso veiklą, dėl kurios sklinda triukšmas, teršiamas oras, trikdoma rimtis. Po kreipimosi  į Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA) kuriam laikui veikla buvo sustabdyta. Tačiau Marijampolės savivaldybei išdavus statybą leidžiantį dokumentą, ūkinio pastato paskirtis buvo pakeista į garažų paskirties ir autoserviso veikla vėl buvo atnaujinta.

Gyventojų pastebėjimu, statybą leidžiantis dokumentas negalėjo būti išduotas nepakeitus žemės naudojimo paskirties ir būdo. Savivaldybės merui priėmus potvarkį dėl žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, atsivėrė galimybės vykdyti autoserviso veiklą tarp gyvenamųjų namų, o tai turi įtakos greta gyvenančių žmonių teisėms ir teisėtiems interesams.

Seimo kontrolierė tarpininkavo sprendžiant skunde keliamas problemas ir pagal kompetenciją kreipėsi į atsakingą instituciją – Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Seimo kontrolierė Inspekcijos pareigūnų prašė pagal kompetenciją išnagrinėti pareiškėjų skundo aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti motyvuotą atsakymą: ar Savivaldybės veiksmai ir sprendimai dėl pakeistos žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo atitinka teisės aktų reikalavimus.

Inspekcija atliko Savivaldybės mero potvarkio dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) žemės naudojimo būdo pakeitimo atitikties teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams teisėtumo patikrinimą. Administracinio sprendimo atitikties teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktu konstatuota, kad Savivaldybės mero potvarkis laikytinas neteisėtu ir naikintinu, nes jis priimtas pažeidžiant teisės aktų nuostatas. Inspekcija taip pat pažymėjo, kad per Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatyme nustatytą terminą imsis veiksmų, kad nustatytas pažeidimas būtų pašalintas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pagal Seimo kontrolieriaus įstaigos informaciją

Dalintis