Ashburn +31,6 °C Debesuota
Trečiadienis, 19 Bir 2024
Ashburn +31,6 °C Debesuota
Trečiadienis, 19 Bir 2024

Savivaldybės turės registruoti gyventojų turimas kompostines

2024/02/12


Aplinkos ministerija (AM) siūlo įteisinti, kad savivaldybės registruotų visas gyventojų turimas kompostines, gautas iš savivaldybių ir įsigytas jų pačių. Šie duomenys reikalingi rengiantis svarbiam pokyčiui – fiziniams asmenims, kompostuojantiems namų ūkiuose susidarančias biologines atliekas, galės būti nustatyta mažesnė rinkliava už atliekų tvarkymą.

Taip pat parengtos rekomendacijos, kaip namų ūkiuose ir urbanizuotų vietovių bendruomenių daržuose turi būti įrengiamos kompostinės, kad jos būtų saugios sveikatai ir aplinkai.

Tai numato pateikti derinimui Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo ir Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų pakeitimai. Planuojama, kad jie įsigaliotų nuo 2024 m. birželio 1 d., kad savivaldybės ir visuomenė spėtų pasiruošti.

Šiuo metu taip pat derinamas Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas, kuris leis savivaldybių taryboms priimti sprendimą atliekų turėtojams, kompostuojantiems namų ūkiuose susidarančias biologines atliekas jų susidarymo vietoje, nustatyti mažesnę rinkliavą ar kitą įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą.

Informacija apie gyventojų turimus kompostavimo įrenginius reikalinga ir Aplinkos apsaugos agentūrai, kuri teikia Europos Komisijai duomenis apie tai, kiek komunalinių atliekų perdirbta, kiek biologinių atliekų sukompostuota namų ūkiuose.

Norint paskatinti maisto atliekų kompostavimą namuose, Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiuose reikalavimuose numatoma, kad uždarose kompostinėse, iš kurių neteka skysčiai ir nesklinda kvapai, kartu su kitomis biologinėmis atliekomis leidžiama kompostuoti mėsos, žuvų, riebalų, pieno produktų atliekas.

Kompostavimui bendruomenių daržuose nustatomi tokie patys reikalavimai, kaip ir buitiniam kompostavimui namuose ar viešojo maitinimo įstaigose. Pavyzdžiui, kompostuojant atliekas kompostavimo vieta turi būti parenkama nuošalioje, kuo toliau nuo gyvenamųjų pastatų esančioje sklypo vietoje ne arčiau kaip 2 metrų atstumu nuo gretimų sklypų ribos. Taip pat įvedama bendruomenės daržo sąvoka.

Norint, kad anaerobinio raugo ir komposto tyrimai būtų geriau prieinami, siūloma nustatyti alternatyvius tyrimus, suvienodinti jiems taikomus reikalavimus ir nuotekų dumblo kompostui bei nuotekų dumblo anaerobiniam raugui taikomus reikalavimus.

Nustatoma išimtis komposto temperatūriniams režimams, kai asmenys gamina kompostą su sliekais, nes šiam procesui vykti reikalinga žemesnė temperatūra.

Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimai dėl galimų papildomų komposto, anaerobinio raugo tyrimų įsigalioja iš karto, kai bus pasirašytas aplinkos ministro įsakymas dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų pakeitimų.

Kompostinių įsigijimui šiais metais Aplinkos ministerija savivaldybėms ir regioniniams atliekų tvarkymo centrams numačiusi skirti 2 mln. eurų paramą. Kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti 2024 m. antrą ketvirtį.

 

AM informacija

Dalintis