Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024
Ashburn +24,4 °C Dangus giedras
Sekmadienis, 21 Lie 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Skirta parama kaimo bendruomenėms

2024/06/04


Jau įvertintos šių metų vasario 5 d. – kovo 5 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktos paraiškos dėl nacionalinės paramos skyrimo kaimo bendruomenėms vykdyti savo veiklas ir priimti sprendimai dėl paramos skyrimo.

Paraiškos pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles galėjo būti teikiamos pagal tris veiklos sritis:

  • kaimo bendruomenės materialinės bazės kūrimas ir stiprinimas,
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių, statinių, pritaikant juos kaimo gyventojų poreikiams, tvarkymas ir priežiūra, taip pat bendruomeninės veiklos skatinimas;
  • renginių (mokomųjų renginių arba vizitų, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti) organizavimas.

Atsižvelgiant į veiklų sričių reikšmingumą, buvo priimtas sprendimas finansuoti visus teigiamai įvertintus I ir II veiklos sričių projektus – iš viso 167 projektus: 18 projektų, pateiktų pagal I-ąją veiklos sritį, surinkusių 75–25 balus, ir 149 projektus, pateiktus pagal II-ąją veiklos sritį, surinkusius 100–35 balus.

Parama taip pat skirta 126 projektams, pateiktiems įgyvendinti III-ią veiklos sritį, t. y. organizuoti renginius, surinkusiems ne mažiau kaip 70 balų.

Iš viso kaimo bendruomenių projektams bus išskirstyta 1 220 440 Eur:

  • I veiklos srities projektams finansuoti 53,98 tūkst. Eur;
  • II veiklos srities – 776,74 tūkst. Eur;
  • III veiklos srities – 389,72 tūkst. Eur.

Paramos skyrimo kaimo bendruomenėms rezultatai jau paskelbti NMA Informaciniame portale.

Primintina, jog kaimo bendruomenių veikloms finansuoti 2024 metams buvo skirta 1,1 mln. Eur. Pritrūkus paramos projektams finansuoti, ŽŪM sprendimu jiems buvo skirta papildomai nacionalinės paramos lėšų.

Dėl paramos buvo kviečiamos kreiptis kaimo bendruomenės ir bendruomeninės organizacijos, turinčios bent 30 narių. Bendruomeninė organizacija – tai asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Pagal trečiąją veiklos sritį tinkamas pareiškėjas yra ir rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos) bei Nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.).

 

Nuotraukoje – Guostagalio kaimo bendruomenės pastatas (Pakruojo r.)

Dalintis