Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023
Ashburn +2,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023

Sugrįžtantys dvarai: atgyjantis Vilkėno dvaras nepalieka abejingų

2023/10/21


Dar visai nesenai Vilkėno dvaro sodyba Šilutės rajone buvo apleista ir vandalų niokojama. Nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektas, susidedantis iš aštuonių kompleksinių dalių, atrodė, buvo pasmerktas pražūčiai. Architektūriniu, dailės, inžineriniu, istoriniu, kraštovaizdžio, želdynų vertingųjų savybių pobūdžiu reikšmingas objektas atgimti ir suklestėti gali tik turėdamas šeimininkus.

Esminis posūkis dvaro istorijoje įvyko 2022 metais, kai dvaro sodybą įsigijo naujieji valdytojai. Tai, kas suspėta padaryti per vienus metus, nepalieka abejingų. Įsigiję avarinės būklės pastatus naujieji šeimininkai – verslininkas Aidas Guzauskas ir menotyrininkė Olga Prokofieva – pradėjo juos restauruoti nestokojami optimizmo ir entuziazmo.

Jų vizijoje – išlaikant XIX a. tradicijas atkurta dvaro sodyba turėtų tapti patraukliu kultūros centru. Sutuoktinius įkvepia ir gražūs sutapimai. Kaip naujieji šeimininkai prisipažino portalui klaipedasutavim.lt, kažkada šiame dvare viešėdavo Aido prosenelė, o jo giminės didikų Urbanavičių herbas labai panašus į Švėkšnos dvaro valdytojų (Vilkėno dvaras iki 1820 m. priklausė Švėkšnos dvarui). Taip pat gražus sutapimas, kad rūmų statytojas grafas Aleksandras Konstantinas Michailas Broel Pliateris, vedęs Mariją Ciechanovską, savo dukrai suteikė Olgos Marijos vardą. Tokį vardą Aidas ir Olga davė ir savo Londone gimusiai dukrai.

Priklausė garsiai Pliaterų giminei

Vilkėno dvaras priklausė plačios, turtingos Lietuvos bajorų magnatų, grafų Pliaterių giminės atstovams. Pirmą kartą jis paminėtas 1695 m. Švėkšnos dvaro inventoriuje, o dvaro pavadinimas kildinamas nuo daugybės vilkų, kurie kitados čia klaidžiojo.

Dvaras iki 1820 m. priklausė Švėkšnos dvarui. 1820 m. mirus grafui Jurgiui Pliateriui, jam priklausiusi Švėkšnos valda buvo padalyta keturiems jo sūnums: Jurgiui, Pranciškui, Kazimierui ir Steponui. Vilkėnuose įsikūrė Jurgio sūnus Pranciškus (1798–1867), kurio iniciatyva 1843 m. buvo patvenkta Švėkšnalės upė, pastatytas iki šių dienų išlikęs vandens malūnas.

Beje, Pranciškaus brolis Jurgis Pliateris(1810–1836) yra vienas iš žymiausių XIX a. Lietuvos istorijos, kalbos ir kultūros tyrinėtojų, kurio darbai dažnai vardijami kartu su Simono Daukanto, Simono Stanevičiaus, Dionizo Poškos, Jurgio Pabrėžos nuopelnais Lietuvos kultūrai ir švietimui. Šis senųjų knygų žinovas ir kolekcininkas (dalis išlikusių jo knygų saugomos M. Mažvydo bibliotekoje), daug dirbęs kartu su S. Stanevičium, gyveno Gedminaičių dvare netoli Švėkšnos.

Neorenesanso stiliaus Vilkėno dvaro sodybos rūmus 1897 metais pastatė Pranciškaus sūnus Aleksandras Pliateris (1845–1922) (Aleksandras Konstantinas Michailas Broel Pliateris). Iškilo dviejų aukštų su rūsiu ir neįrengta palėpe pastatas. Vakarinėje pusėje įkomponuotas apžvalgos bokštelis. Interjero likučiai puikiai atspindi Pliaterių giminės turtingumą ir skonį. Aleksandro valdymo metais užveistas didelis angliško stiliaus parkas.

A.Pliateris taip pat fundavo naujosios Švėkšnos bažnyčios statybą, žmona Marija garsėjo visuomenine ir labdaringa veikla. Pirmojo pasaulinio karo metais grafai pasitraukė į Rusijos imperijos gilumą. 1918 m. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, po žemės reformos dvarui palikta 80 ha.

20 metų rūmai stovėjo be stogo!

Karo metai dvaro sodybai buvo sunkūs. 1944 m. dvaro rūmuose buvo įrengta karo ligoninė, 1945 m. dvare įkurti Švėkšnos vaikų namai.

1958 m. buvęs dvaro arklidės pastatas rekonstruotas ir pritaikytas mokyklai. 1959 m. Švėkšnos vaikų namai perorganizuoti į internatinę mokyklą, 1967 m. – į sanatorinę mokyklą-internatą.

Nuo 1979 m., sodybos teritorijoje pastačius naują mokyklos pastatą, dvaro rūmai liko tušti. Kol veikė vaikų namai, dvaras ir jo teritorija buvo toliau tvarkoma ir puoselėjama.

Situacija pasikeitė 1980 m., kai dvaras atiteko Šilutės hidraulinių pavarų gamyklai. Rūmai buvo stipriai apgadinti. Gamyklos vadovybė nusprendus čia įrengti poilsio bazę. Buvo nuplėštas stogas, bet dėl kažkokių priežasčių darbai nebaigti. Pastatas apie 20 (!) metų prastovėjo be stogo.

Įdomi ir šalia rūmų stovėjusios skulptūros „Rebeka“ istorija. Skulptūra 1981 m. buvo išvežta į Vilnių restauruoti, tačiau po atnaujinimo nebegrąžinta – pastatyta prie Palangos grafo Tiškevičiaus rūmų. Ant palikto pjedestalo prie Vilkėno rūmų pastatyta gipsinė jos kopija. Kas šios mitinės vandens nešėjos Rebekos skulptūros autorius? Vieni šaltiniai kažkodėl nurodo prancūzų skulptorių Hubertą Louis Noelį, nors postamente įrėžta šio skulptoriaus patėvio J. Dechin pavardė.

Grįžo į paveldėtojų rankas

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1993 m. dvaro rūmus ir parką susigrąžino paveldėtoja, grafienė Felicija Laimė Broel-Pliaterienė (1921–2015). Jos iniciatyva buvo uždengtas stogas ir 2007 metais restauruota rūmų išorė. Viduje išlikęs dekoras konservuotas, tačiau daugiau darbų, nors ir turėdama didelių norų, grafienė atlikti nespėjo.

Felicija Laimė Broel-Pliaterienė 1921 m. kovo 1 d. gimė Kairiuose, Šiaulių apskrityje. Šeima netrukus persikėlė į Kauną. Čia baigusi šv. Kazimiero mergaičių gimnaziją, Felicija įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, kur studijavo prancūzų kalbą. Vokiečiams uždarius universitetą, studijas tęsė Vilniaus universitete ir 1942 m. įgijo filologės romanistės specialybę. 1942–1943 m. Žemaičių Naumiestyje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Pagal specialybę ji dirbti negalėjo, nes vokiečių okupacinė valdžia karo metais draudė Lietuvos mokyklose dėstyti prancūzų kalbą.

1943 m. liepos 1 d. ji ištekėjo už švėkšniškio grafo Aleksandro Adomo Broel-Pliaterio, persikėlė į Švėkšną. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Švėkšnos „Saulės” gimnazijoje.

Sovietinei armijai artėjant prie Švėkšnos, 1944 m. spalio 8 d. kartu su vyru, mama bei sesers šeima paliko Švėkšną ir tris mėnesius su arkliais keliavo į Vokietiją. Ten dalyvavo Lietuvių komiteto veikloje, dėstė lietuviškoje mokykloje, dirbo įvairius darbus.

1949 m. kartu su vyru ir mama išvyko gyventi į JAV. Pradžioje įsikūrė Čikagoje, dirbo įvairiose įstaigose, studijavo Čikagos universitete, planuodama ginti mokslo daktaro disertaciją prancūzų kalba. Vyrui gavus darbą Vašingtone, šeima persikėlė ten, ir studijas teko nutraukti. Nuo 1963 m. dirbo Vašingtono Nacionalinėje medicinos bibliotekoje mokslinės informacijos specialiste – indeksuodavo medicininę literatūrą prancūzų, vokiečių, lietuvių, anglų ir keliomis kitomis kalbomis, kurias gerai mokėjo.

Savo darbą F. L. Pliaterienė mėgo ir, būdama solidaus amžiaus, dar ilgai darbavosi šioje srityje. Gražiai ir taisyklingai, be amerikietiškojo akcento kalbėjo lietuviškai. Išsaugojo Lietuvos pilietybę bei buvo tikra Lietuvos patriotė, labai mylėjo Lietuvą, ypač gerbė tremtinius.

F. L. Pliaterienė kasmet kelis vasaros mėnesius praleisdavo Švėkšnoje, dalyvavo miestelio visuomeniniame gyvenime, labdaros akcijose, remdavo Švėkšnoje ir kitur organizuojamus kultūros renginius. Buvo aktyvi Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos narė. Visada svajojo sugrįžti gyventi į Lietuvą „kai žydės obelys”.

Po šviesaus atminimo grafienės Felicijos Laimės Broel-Pliaterienės mirties 2015 m. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (KPD) fiksavo sparčiai blogėjančią Vilkėno dvaro sodybos pastatų fizinę būklę. Pastatus tyliai niokojo laikas bei pašaliniai asmenys. Vilkėno dvaro sodyba buvo įtraukta į Neprižiūrimų kultūros paveldo objektų sąrašą. Neišspręstas paveldėjimo klausimas apsunkino ir administracinių priemonių taikymą valdytojams, nes 2 paveldėtojai iš 3 gyveno JAV. Tačiau 2021 metais pradėjus intensyvias konsultacijas, dvaro sodybos pastatų paveldėtojai rado sutarimą ir pardavė Vilkėno dvaro pastatus.

Pamažu atveriamas buvęs grožis

Naujieji Vilkėno dvaro sodybos valdytojai su meile ir atidumu pradėjo dvaro rūmų ir jo aplinkos valymo nuo šiukšlių, priežiūros darbus. Socialiniame tinkle Facebook atsirado paskyra „Vilkėno Dvaras – Vilkėnas Manor“, kurioje dalinamasi darbų ir atradimų nuotraukomis, mintimis ir iniciatyvomis Vilkėnų dvare. Vilkėno dvaro savininkai turi planų atkurti parką, rūmus ir 3 kitus istorinius pastatus bei sukurti namą-muziejų, parodų aikšteles, kad kiekvienas lankytojas galėtų pajusti praeities dvasią.

 

Šaltinis: KPD

„Vilkėno Dvaras – Vilkėnas Manor“ nuotr.

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/09

Milijonai įsisavinti. Išmokų meldinės nendrinukės „apsaugai“ nusipelno ne visi? (II)

Išgarsinto brangiausio Lietuvoje paukštelio meldinės nendrinukės išsaugojimas dosniai remiamas ne tik per europinę LIFE programą, bet ir iš žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skiriamos paramos. Šio reto giesmininko gl...
2023/12/09

Liūdnas koplytėlių, koplytstulpių tuštėjimo metas

XIX a.–XX a. pradžia – kryždirbystės klestėjimo laikas, apie kurį daugiausia žinoma. Kryžiai ir koplytėlės, pilnos meniškų liaudies meistrų sukurtų šventųjų skulptūrų, atitiko lietuvio dvasinės raiškos būdą, esteti...
2023/12/09

Į ūkį traukia gausybė šeimų: šeimininkas siūlo ypatingą pramogą

Artėjančios šventos Kalėdos – stebuklingas laikas, kai norisi daugiau laiko skirti jaukumui, šeimai ir namams. Snieguotas ir šaltas gruodis kviečia parnešti į namus eglę ir skubėti su šeima ją puošti.
2023/12/09

Mėsos kukuliai per Kūčias ir kiti švedų kalėdinių tradicijų išskirtinumai

Nors kalėdinis laikotarpis džiugina įvairių tautybių žmones, gyvenantiems šiaurės šalyse jis dar ypatingesnis: šaltas ir tamsias žiemas norisi praskaidrinti šventišku spindesiu ir mielais ritualais. Lietuvių bend...
2023/12/09

Paraiškas teikę bendradarbiauti norintys smulkūs ūkio subjektai – pirmumo eilėje

Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 13 d. šalies smulkieji ūkio subjektai teikė paraiškas dėl paramos tarpusavio bendradarbiavimui. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė ir šių paraiškų pirmumo eilę.
2023/12/09

Kretingos potvynio pamokos: ką prevenciškai gali padaryti savivaldybės ir patys gyventojai

Lapkričio pradžioje Kretingoje po stipraus lietaus kilęs potvynis, užpylęs gatves ir kiemus, ne tik naikino žmonių turtą, bet ir kilo taršos pavojus: teko į vandens telkinius išleisti nevalytas nuotekas. Šis įvykis atskleidė, ...
2023/12/08

Remia sveikesnį vaikų maitinimą

Iki gruodžio 31 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigos gali teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokykl...
2023/12/08

Pelkėse verda tikra pekla (II)

„Ūkininko patarėjas“ toliau plėtoja pelkininkystės temą, kurios pradžia buvo publikuota 2023 m. gruodžio 2 d. numeryje. Tęsiame žurnalistinį tyrimą, kurio esmė – sužinoti, kodėl Europos Sąjungos (ES) ir valstybės lėšos kre...
2023/12/08

Investicijų projektams trūkstant valstybės žemės diskutuojama, iš kur jos paimti

Aplinkos viceministrei pareiškus, kad Lietuvoje beveik nėra laisvos valstybinės žemės investicijų projektams, Seimo Ekonomikos komiteto nariai abejoja, ar reikia steigti tokios žemės rezervo fondą. Kai kurie jų siūlo iš ūkininkų paim...