Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024
Ashburn +30,7 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 24 Lie 2024

Susidomėjimas parama investicijoms pranoko lūkesčius

2023/09/19


Parama investicijoms į žemės ūkio valdas padeda ne tik modernizuoti ūkius, bet ir suteikia galimybes didinti konkurencingumą bei kurti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktus. Iki lapkričio 3 d. dar galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Metų pabaigoje teikti paraiškas gauti paramą ūkių plėtrai bus galima ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) investicines priemones „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Labai smulkių ūkių plėtra“ ir „Smulkių–vidutinių ūkių plėtra“.

Be paramos būtų sunku

Gyvulininkystę ir augalininkystę plėtojanti Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovė (ŽŪB) „Gluosnagalis“ parama investicijoms į žemės ūkio valdas pasinaudojo tris kartus – du kartus 2018 metais ir vieną 2021-aisiais. „Valstybės parama, norint sėkmingai konkuruoti rinkoje, diegti naujausias ir efektyviausias technologijas bei didinti darbo našumą, labai reikalinga. Būtent parama padeda užtikrinti veiklos plėtros ir pažangaus ūkininkavimo galimybes“, – teigė ŽŪB „Gluosnagalis“ pirmininkas Romualdas Bartkevičius. 

Pasinaudojusi pirmąja parama, bendrovė nusipirko tris siloso pristumdymo robotus, šiaudų smulkintuvą. Pinigų užteko ir naujam skutikliui įsigyti. Už antrąją paramą gluosnagaliečiai šalia tvartų pasistatė 6 silosines, kiekvienoje jų galima laikyti po 2 tūkst. tonų pašarų. Projektas „Gamybinės bazės modernizavimas ir tvari plėtra“, kuriam buvo gauta trečioji parama, jau baigiamas įgyvendinti. Jam išmokėta 1,5 mln. Eur paramos lėšų, o viso projekto vertė sudaro 3 mln. Eur.

„Bendrovė laiko apie 3 000 galvijų – 1 100 melžiamų karvių ir beveik 2 000 – prieauglio. Galvijams skirti tvartai buvo seni, statyti sovietmečiu, prieš 40–50 metų, jau neatitiko šiandienos ūkininkavimo poreikių. Įgyvendindami projektą, pastatėme naują 180 m ilgio ir 33 m pločio, 800 vietų tvartą prieaugliui. Taip pat 60 m buvo prailgintas senasis tvartas ir įrengta 250 vietų galvijams. Dabar vienam galvijui skirtas vietos plotas atitinka Europos Sąjungos nustatytus normatyvus“, – pasakojo R. Bartkevičius. 

Anot bendrovės pirmininko, nepastačius naujų tvartų, senuosiuose nebuvo galima sukurti komfortabilių sąlygų galvijams ir darbuotojams. Naujuosiuose tvartuose sumontuota šiuolaikiška gyvulių laikymui ir priežiūrai reikalinga įranga – patogios guoliavietės, gardai, tvoros, mėšlo šalinimo skreperiai. Tvartų sienose įrengtos užuolaidos, o stoguose įmontuoti langai, leidžiantys į patalpą patekti dienos šviesai, kas užtikrina geresnę galvijų sveikatą, didesnį paros pieno primilžį, greitesnį jų augimą.

„Buvę ir nauji tvartai yra sunkiai palyginami dalykai – visiškai pasikeitė gyvulių laikymo sąlygos, oras tvartuose visada šviežias, sumažėjo rankų darbo, tad keli darbuotojai perkelti dirbti į kitas vietas. Be paramos gal kažką ir būtume darę, tačiau tokios didelės investicijos – 3 mln. Eur, be paramos nebūtume pajėgę įgyvendinti. Pagal šį projektą ne tik pasistatėme tvartus bei nusipirkome galvijų laikymui reikalingą įrangą, bet įsigijome ir traktorių „Fendt“, šienainio grėblį, pasistatėme 100 kW saulės elektrinę“, – parama džiaugėsi R. Bartkevičius.  

Populiariausia

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas – pagal populiarumą nepralenkiama priemonė. KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti nuo 2014 metų iki šiol teko bene didžiausia paramos suma – beveik 708 mln. Eur. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas orientuota į žemės ūkio produktų gamybą. Ja aktyviai naudojosi tiek ūkininkai, tiek žemės ūkio įmonės. Žemdirbiai įsigijo naujos technikos, įrangos, technologinių įrengimų, statė gamybinius pastatus ir kt.

Šiemet pavasarį vykusiam pirmajam kvietimo etapui paramai subsidijų forma buvo skirta 61,744 mln. Eur, sulaukta 412 paraiškų, kuriose prašoma paramos suma siekia 87,78 mln. Eur. Paramai finansinėmis priemonėmis – paskoloms – buvo numatyta 12 mln. Eur, sulaukta 105 paraiškų, kuriose prašoma paramos suma viršija 13,585 mln. Eur.

Antrajam paraiškų paramai etapui, kuris baigsis rugsėjo 29 d., yra skirta 14,933 mln. Eur. Pretenduoti į šią paramą gali tik pieninės galvijininkystės sektoriaus atstovai. 

Trečiajame paraiškų paramai pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ etape numatyta paramos suma yra išskirstyta į sektorius. Pieninės galvijininkystės sektoriui skirta 20,6 mln. Eur, mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 18 mln. Eur, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams – 13,8 mln. Eur, o kitiems augalininkystės sektoriams – 19 mln. Eur paramos lėšų. Lengvatinėms paskoloms skirta 8,112 mln. Eur.

Parama vienam projektui negali viršyti 300 tūkst. Eur, kai teikiama investicinė parama, bei 600 tūkst. Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas arba pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 tūkst. Eur, o  kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola – 500 tūkst. Eur ir 800 tūkst. Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas arba pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Parama investicijoms išlieka

Paramai investicijoms į žemės ūkio valdas lėšos numatytos ir įgyvendinant SP. Jame šiai paramai suplanuota 230 mln. Eur, iš jų paskoloms – 30 mln. Eur. Parama ūkių plėtrai 2023–2027 m. bus teikiama pagal SP intervencines priemones ,,Labai smulkių ūkių plėtra“, „Smulkių–vidutinių ūkių plėtra“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“ ir „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“.

Paraiškos paramai pagal intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ buvo renkamos nuo rugpjūčio 1 d. Tačiau jau rugpjūčio 2 d. paraiškų dėl dotacijų bei dotacijų ir lengvatinių paskolų priėmimas buvo sustabdytas, nes įgyvendinimo taisyklės numato, jog paraiškos gali būti priimamos ne ilgiau, nei bus pasiekta paramos paraiškų priėmimo etapui dotacijoms arba lengvatinei paskolai skirta lėšų suma. Mat paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas buvo skirta 15 mln. Eur, iš kurių – 10 mln. dotacijoms ir 5 mln. – lengvatinėms paskoloms. Per pirmąją paraiškų teikimo dieną pateiktos 43 paraiškos dotacijoms bei dotacijoms ir lengvatinėms paskoloms, kurių bendra 23,13 mln. Eur prašoma suma dotacijoms viršija skirtąją.

Pareiškėjai iki paramos paraiškų priėmimo pabaigos datos – rugsėjo 29 d., gali teikti paraiškas gauti tik lengvatinę paskolą.

 

Redakcijos nuotrauka

Nr. 272/7

Dalintis
Verslas