Ashburn +18,3 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 23 Kov 2023
Ashburn +18,3 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 23 Kov 2023

Svarbu gaunantiems ir siekiantiems gauti paramą ūkių modernizavimui

2023/03/14


Informuojame, kad žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės. Pakeitimai galioja ir 2022 m. rugpjūčio 1 d.–rugsėjo 30 d. pateiktoms paraiškoms.

Svarbiausi pakeitimai

Vadovaujantis Taisyklėmis, tuo atveju, kai parama teikiama norintiems gauti investicinę paramą (pagal 9.1 papunktį) arba gauti investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją) ir lengvatinę paskolą investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui (pagal 9.2 papunktį), kaip investicinė parama, tinkamos finansuoti išlaidos gali būti projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus 37.9 papunktyje nurodytus statinius) nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir paprastas remontas.

Paprastas remontas remiamas tik tuo atveju, kai saulės energijos šviesos elektrinės (nepriklausomai nuo jos įrengtosios galios) elementai, kurie yra montuojami ant užbaigto statyti pastato stogo, yra tinkami kaip paprastasis remontas.

Pažymėtina, kad tuo atveju, kai projekte numatyta naujų pieno ūkio fermų statyba pagal Taisyklių 35.2.1 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, ji gali būti vykdoma vienu etapu arba keliais etapais, o mokėjimo prašymas gali būti pateikiamas užbaigus atitinkamai darbų grupei, kuriai nustatyti fiksuotieji įkainiai, priskirtus darbus (anksčiau buvo reikalavimas statybą įvykdyti vienu etapu be tarpinių mokėjimų).

Tokiu atveju paramos lėšos išmokamos taikant išlaidų kompensavimo, kai paramos gavėjas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, būdą. Mokėjimo prašymas per Žemės ūkio informacinę sistemą (ŽŪMIS) turi būti pateiktas užbaigus atitinkamai darbų grupei priskirtus darbus arba tik užbaigus įgyvendinti investicijas. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuostata statybas vykdyti keliais etapais negalioja, kai statomi nauji plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai pagal 35.2.2 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius. Šių statinių statyba turi būti vykdoma vienu etapu be tarpinių mokėjimų. Mokėjimo prašymas pateikiamas užbaigus statinio statybą. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu (šis punktas taikomas ir nuo 2022 metų rugpjūčio 1 d. pateiktoms paramos paraiškoms).

Skirtingi įkainiai pieno ūkiams

Pažymėtina, kad galioja skirtingi fiksuotieji įkainiai naujų pieno ūkio fermų statyboms: paraiškoms, pateiktoms nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. vasario 28 d., ir paraiškoms, kurios yra priimamos nuo 2023 m. kovo 1 d.. Visi įkainiai nustatyti kiekvienai Taisyklių 35.2.1 papunktyje nurodytai darbų grupei (anksčiau įkainiai pagal darbų grupes nebuvo nurodyti).

Projekto, kuriam skiriama tik investicinė parama (pagal 9.1 papunktį), arba projekto, kuriam skiriama investicinė parama ir lengvatinę paskolą investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui (pagal 9.2 papunktį), įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 36 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (anksčiau negalėjo viršyti 24 mėn. laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos). Paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Galimybė pailginti projekto įgyvendinimo laiką

Pažymėtina, kad paramos gavėjas gali pateikti iki 10 mokėjimo prašymų, įskaitant atvejus, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus, taip pat, kai projekte numatytas įsigyti turtas (visa įranga, visi įrengimai ir visos transporto priemonės) bus įsigyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu (anksčiau buvo nuo 4 iki 10 mokėjimo prašymų).

Pareiškėjai, kurie buvo pateikę paraiškas gauti paramą 2022 m. rugpjūčio 1 d.–rugsėjo 30 d. ir kurie nori, vadovaudamiesi naujai įsigaliojusiomis Taisyklių nuostatomis, pailginti projekto įgyvendinimo laiką ar padidinti mokėjimo prašymų skaičių, turi kreiptis į jų paraišką administruojantį Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistą su raštišku prašymu pakeisti sutarties sąlygas.

Išsamiai susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija galite čia.

 

NMA pranešimas

Dalintis

2023/03/22

Seime svarstoma, ar drausti prekybininkams skirti baudas tiekėjams

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Ekonomikos ir inovacijų ministerijai tvirtinant, kad didžioji prekybos tinklų dalis atsisakė nepagrįstų baudų tiekėjams sutrikus prekių pristatymui, Konkurencijos tarybos atstovė teigia, kad iš tiekėjų sulaukiama ...
2023/03/22

Klaipėdos ir Kretingos rajonuose pareigūnai aptiko nelegalų tabako fabriką

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai, bendradarbiaudami su Lietuvos policijos pareigūnais ir Klaipėdos apygardos prokuratūra, Klaipėdos ir Kretingos rajonuose aptiko nelegalų tabako fabriką ir sandėlį. Sulaikyta 11 asmenų – Lietuv...
2023/03/22

Juodalksnio bandomųjų želdinių matavimas

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus specialistai kasmet matuoja ir vertina miško medžių palikuonių bandomuosius želdinius.  
2023/03/22

Viceministras: valstybės paramą galės gauti daugiau smulkių šiltnamių ūkių

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Daržovių šiltnamiuose augintojams prašant dosnesnės valstybės paramos, žemės ūkio viceministras sako, kad dabar į ją galės pretenduoti ir mažesnių šiltnamių savininkai. Paulius Astrauskas sako, kad m...
2023/03/22

Siekiama stiprinti pieno pardavėjų derybines galias

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) inicijuoja Pieno įstatymo projekto pakeitimus, siekdama iš esmės išspręsti problemas, kurias dėl smarkiai kritusių pieno supirkimo kainų patiria pieno pardavėjai. Esminė nuostata – atsisakyti žalio ...
2023/03/22

Trąšas naudokime atsakingai

Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) akcentuoja, kad trąšas į žemę reikia berti saikingai, atsakingai ir laikantis gamintojų rekomendacijų arba tręšimo grafiko. Taip pat ūkininkams primena, kad galima naudoti tik į Identifikavimo...
2023/03/22

Europos Komisija pasiūlė bendrus kovos su ekologiniu manipuliavimu ir klaidinančiais ekologiškumo teiginiais kriterijus

Šiandien Europos Komisija (EK) pasiūlė bendrus kovos su ekologiniu manipuliavimu ir klaidinančiais ekologiškumo teiginiais kriterijus. Šis pasiūlymas suteiks vartotojams daugiau aiškumo, jie galės būti tikresni, kad tai...
2023/03/22

Lietuvos ir Jungtinės Karalystės žemės ūkio ministrai vienija pastangas dėl Ukrainos ir skatina šalių bendradarbiavimą

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko susitikime su Jungtinės Karalystės maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministru Marku Spenceriu Londone aptartos Europos Sąjungos sankcijos Rusijai, prekyba kalio trąšomis ir kiti svarbūs klausimai.
2023/03/22

Neplaninis patikrinimas UAB „Ekologistika“

Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) šiuo metu atlieka neplaninį UAB ,,Ekologistika“ patikrinimą dėl aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi. Aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį, kad įmonė per kelis metus...