Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024
Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024

Svarbu: pakeisti GAAB reikalavimai

2024/04/09


Žemės ūkio ministro balandžio 2 d. įsakymu pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 m., aprašas. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pristato pakeitimu.

1 GAAB standartas „Daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymas“

Nebelieka daugiamečių pievų klasifikatoriaus kodų DGA ir DGJ.

Pareiškėjai, įgyvendinantys 1 GAAB standartą „Daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymas“, deklaravę daugiametes pievas (klasifikatoriaus kodai DGP, AGP, EPT, EPG, SPT, ŠLT, EBB, 5PT-2, MNP, MNŠ, DGG), privalo jų plotą išlaikyti, o suarę privalo atkurti.

Atkurtos daugiametės pievos, deklaruojamos kodu AGP, laikomos daugiametėmis nuo deklaravimo dienos, jei pareiškėjas įsipareigoja atkurtame plote deklaruoti daugiametes pievas mažiausiai 5 metus. Daugiametės natūralios ir pusiau natūralios pievos, kurių klasifikatoriaus kodai DGP, EPT, EPG, SPT, ŠLT, EBB, 5PT-2, MNP, nesant reikalavimo atkurti daugiametes pievas, anksčiausiai gali būti deklaruojamos praėjus 5 metams po paskutinio ariamosios žemės nustatymo žemės ūkio naudmenų sluoksnyje atitinkamame plote.

Pievų ir ganyklų iki 5 metų plotams, deklaruojamiems DKP ir EKP kodais, suteikiamas daugiametės pievos statusas su sąlyga, kad tokie plotai bus deklaruojami šiuo kodu bent 5 metus iš eilės.

2 GAAB standartas „Šlapynių ir durpynų apsauga“

Pareiškėjai ir paramos gavėjai šį standartą turės įgyvendinti nuo 2025 m. (anksčiau buvo nuo 2024 m.).

4 GAAB standartas „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“

Melioracijos griovių, išskyrus kai palei griovį deklaruojami ekologinio ūkio sertifikuoti laukai, nuo 2024 m. privalo būti deklaruojami pagrioviai (palaukė su žoline danga, neįskaitant griovio šlaito), kurių minimalus plotis 3 metrai. Pagrioviuose su žoline danga (kodas KEP) ganymas ar mulčiavimas nedraudžiamas, pagrioviai gali būti naudojami žemės ūkio technikos eismui.

5 GAAB standartas „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“

Šį standartą įgyvendinantiems pareiškėjams privaloma kiekvienais metais nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d. (anksčiau iki kovo 1 d.) užtikrinti bent minimalų žolinių augalų auginimą, t. y. apsėti, palikti ražienų laukus per žiemą arba palikti kitas augalų liekanas. Atkreipiame dėmesį, jog ražienas ir augalų liekanas įdirbti nuėmus derlių, jei neplanuojama nurodytu laikotarpiu apsėti, draudžiama.

6 GAAB standartas „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“

Šį standartą įgyvendinantys pareiškėjai reikalavimus turi vykdyti turi nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d.

Deklaruojantys iki 50 ha paramai tinkamo ploto ne mažesniame kaip 50 proc. deklaruotos ariamosios žemės plote turi auginti žemės ūkio augalus arba palikti ražienas ar kitų augalų liekanas. Atkreiptinas dėmesys, jog ražienas draudžiama arti, tačiau nedraudžiama žemę įdirbti neariamuoju būdu, tai yra ražienų paviršius gali būti lengvai kultivuotas, kad ražienos išliktų matomos. Deklaruojantiems daugiau kaip 50 ha paramai ploto ne mažesniame kaip 65 proc. žemės plote reikia laikytis to paties reikalavimo.

Be to, iki spalio 1 d. yra būtina juodąjį pūdymą apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais.

7 GAAB standartas „Sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius“

Šio standarto reikalavimų privalu laikytis nuo šių metų. Pagal šį standartą pareiškėjai bent 65 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto kasmet turi skirti kitam pasėliui auginti. Tai reiškia, jog kasmet turi būti vis kitas pasėlis. Taip pat svarbu, jog plotai, kuriuose per pastaruosius 2 metus pasėliai nebuvo pakeisti, trečiaisiais metais būti naudojami kitiems pasėliams auginti.

8 GAAB standartas „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“

Pareiškėjai, šį standartą įgyvendinantys 2024 m., ne mažiau kaip 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės ploto turi skirti kraštovaizdžio elementams (kurie yra apsupti ar ribojasi su ariamąja žeme) ar negamybinėms veiklos ir sistemoms, žaliajam pūdymui, tarpiniams pasėliams arba azotą kaupiantiems augalams.

Negamybinės veiklos ir sistemos yra šios: „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpųjų medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ veikloms „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“.

 

NMA informacija

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis