Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024
Ashburn +22,5 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 18 Lie 2024

Svarbu savarankiškai dirbantiems: ką daryti, kad nereikėtų kelis mėnesius laukti „Sodros“ išmokų

2023/10/08


Savarankiškai dirbantys gyventojai, kaip ir dirbantys pagal darbo sutartį, turi teisę gauti ligos, motinystės bei vaiko priežiūros išmokas. Kad išmokos jiems nereikėtų laukti kelis mėnesius, svarbu pasirūpinti, kad valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos „Sodrai“ būtų sumokėtos iki einamojo mėnesio pabaigos.

Deklaruojant pajamas kartą per metus – išmokų teks palaukti

Dažnai savarankiškai dirbantys gyventojai pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruoja ir įmokas „Sodrai“ sumoka už visus metus, iki deklaravimo termino pabaigos – gegužės 1-osios. Tokiu atveju „Sodra“ gauna duomenis apie žmogaus praėjusiais metais vykdytą veiklą tik po pajamų deklaravimo ir tik tuomet gali įvertinti, ar žmogus teisės į išmoką dieną buvo draudžiamas, ar buvo įgijęs reikalingą socialinio draudimo stažą, ir apskaičiuoti išmokos dydį pagal sumokėtas įmokas.

Pavyzdžiui, jei žmogus susirgo ir turėjo išduotą nedarbingumo pažymėjimą šių metų spalį, tačiau nemokėjo einamųjų VSD įmokų, ligos išmoka jam galėtų būti paskirta ir išmokėta tik po to, kai jis kitais, 2024 metais, deklaruos pajamas ir sumokės VSD įmokas už visus 2023 metus.

Kas mėnesį teikiamas SAV pranešimas padės išmokas gauti greitai

Kad taip nenutiktų, VSD įmokas mokėti reikėtų kiekvieną mėnesį. Savarankiškai dirbantys gyventojai laikomi apdraustaisiais ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jei jie iki kalendorinio mėnesio pabaigos yra sumokėję VSD įmokas ir iki kito mėnesio 15 dienos pateikę „Sodrai“ SAV pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į išmoką.

Tarkime, savarankišką veiklą vykdantis žmogus susirgs ir gydytojas jam išduos nedarbingumo pažymėjimą šių metų lapkritį. Tam, kad žmogus turėtų teisę gauti ligos išmoką, VSD įmoka turi būti sumokėta ir pateiktas SAV pranešimas už spalį.

Sumokėjus įmokas už einamąjį mėnesį, SAV pranešimą galima pateikti iki kito mėnesio 15 dienos. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad kol SAV pranešimas nepateiktas, duomenys apie sumokėtas įmokas nėra įrašyti į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą.

Kuo anksčiau bus pateiktas SAV pranešimas, tuo anksčiau duomenys apie sumokėtas įmokas bus įrašyti į registrą ir žmogus bus laikomas apdraustuoju. Todėl rekomenduojama sumokėjus įmokas neatidėliojant pateikti ir SAV pranešimą.

Kas gali pateikti SAV pranešimą už einamąjį mėnesį?

Kai kuriais atvejais išmoka gali būti skirta ir tuomet, kai savarankiškai dirbantys asmenys yra sumokėję VSD įmokas ir pateikę „Sodrai“ SAV pranešimą ne už praėjusį, o už einamąjį kalendorinį mėnesį.

Įmokas už tą patį mėnesį, kai atsiranda teisė gauti išmoką, gali sumokėti tik tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie įmokų už praėjusį mėnesį nesumokėjo dėl to, jog praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas arba teisė gauti išmoką atsirado tą patį kalendorinį mėnesį, kurį jie pradėjo vykdyti veiklą.

Pavyzdžiui, žmogus pradėjo vykdyti veiklą pagal individualios veiklos pažymą spalio 3 d. Tarkime, spalio 23 d. jis susirgs ir gydytojas jam išduos nedarbingumo pažymėjimą. Toks žmogus bus laikomas apdraustuoju, jei bus sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka ir pateiktas SAV pranešimas už 2023 m. spalio mėnesį.

Teisę į išmoką užtikrina sukauptas reikalingas socialinio draudimo stažas

Atkreipkite dėmesį – tam, kad būtų skirta išmoka, gavėjas turi būti įgijęs reikalaujamą socialinio draudimo stažą.

Norėdamas gauti ligos išmoką savarankiškai dirbantis žmogus, kaip ir kiti apdraustieji, iki laikinojo nedarbingumo pradžios dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokoms gauti gavėjas turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą.

Nuo kokios sumos mokėti įmokas?

Kiek įmokų mokėti kas mėnesį, nusprendžia pats gyventojas. Jis gali pasirinkti, pavyzdžiui, mokėti įmokas nuo minimalios mėnesio algos (MMA), ar nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų.

Savarankiškai dirbančiųjų socialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jeigu šios įmokos sumokėtos nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės negu minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu.

Metų stažas įgyjamas per metus sumokėjus socialinio draudimo įmokų ne mažiau nei nuo 12 MMA. Sumokėjus mažiau įmokų įgyjama proporcingai mažiau stažo, tačiau daugiau kaip metų stažo per metus įgyti negalima.

Jeigu faktinės pajamos bus didesnės arba mažesnės nei tos, nuo kurių mokėtos įmokos, pateikus metinę pajamų deklaraciją jos bus patikslintos ir išmokos bus atitinkamai perskaičiuotos.

PSD ir VSD įmokos nėra tas pat

Svarbu nesupainioti PSD ir VSD įmokų. „Sodra“ dažnai sulaukia skundų iš savarankiškai dirbančių gyventojų, kurie, kas mėnesį mokėdami PSD įmokas, susirgę tikisi greitai sulaukti ligos išmokos. PSD įmokų mokėjimas užtikrina galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Tačiau galimybė gauti ligos išmokas susijusi su kitomis – valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokomis.

PSD įmokas turi mokėti visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai. To reikia tam, kad žmogus galėtų pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, turėtų teisę į kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kita. PSD įmokos dydis – 6,98 proc. nuo MMA. Šiais metais ši suma siekia 58,63 eur o. Ją sumokėti reikia kas mėnesį, iki einamojo mėnesio pabaigos.

Mokėdami VSD įmokas kaupiame socialinio draudimo stažą. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas užtikrina socialines garantijas – galimybę gauti ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, pensiją. Išmokų dydžiai tiesiogiai priklauso nuo sumokėtų įmokų. Individualią veiklą vykdantys gyventojai gali mokėti VSD įmokas kartą per metus, po pajamų deklaravimo VMI, arba kas mėnesį. Pastarasis būdas užtikrina galimybę gauti išmoką iškart.

 

SODROS informacija

123rf nuotr.

Dalintis