Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024
Ashburn +4,3 °C Dangus giedras
Antradienis, 23 Bal 2024

Traktorių manifestacijos prablaivė politikus: EK žemės ūkyje siūlo permainas

2024/02/27


Vakar, pirmadienį, vykusiam Europos Sąjungos (ES) Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos svarstymui Europos Komisija (EK) pateikė visą pluoštą siūlymų, kaip nuraminti piktus žemės ūkio sektoriaus protestus – pasiūlė sušvelninti kai kuriuos ūkininkams taikomus aplinkosaugos reikalavimus, supaprastinti administravimą ir sumažinti ūkių patikrų skaičių.

Mažiau biurokratijos

Dokumente, kuris valstybėms narėms buvo pateiktas praėjusios savaitės pabaigoje, kad jos suspėtų išsamiau susipažinti prieš vakarykštį Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdį, išdėstyti pirmieji galimi veiksmai, kuriais būtų galima padėti sumažinti ūkininkų patiriamą administracinę naštą. Jame išvardyti įvairūs trumpalaikiai ir vidutinės trukmės veiksmai, kurių galima imtis siekiant kontrolės supaprastinimo. Tai turi tapti tolesnių diskusijų ir bendrų veiksmų su ES šalimis pagrindu.

Kaip teigiama EK pranešime, pateiktame dokumente išvardytais veiksmais atsižvelgiama į nacionalinių administracijų, pagrindinių ES žemės ūkio organizacijų ir Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto indėlį, o siūlymais įgyvendinamas EK pirmininkės Ursulos von der Leyen vasario 1 d. Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime prisiimtas įsipareigojimas.

„Dabartinės ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo modelis, grindžiamas BŽŪP strateginiais planais, dėl kurių nuspręsta ir kurie įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu, jau yra žingsnis į priekį supaprastinimo ir subsidiarumo srityse, palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Valstybės narės atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad administracinė našta ūkininkams būtų ribota ir proporcinga siekiant ES teisės aktų tikslų. Todėl bet koks sėkmingas supaprastinimas turi būti atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis administracijomis ir pačiais ūkininkais“, – tvirtinama pranešime.

Atsižvelgdama į tai, kovo mėn. EK pradės tiesiogiai ūkininkams skirtą internetinę apklausą. Šios tikslinės konsultacijos padės nustatyti pagrindines ūkininkams rūpimas problemas ir suprasti administracinės naštos ir sudėtingumo, atsirandančio dėl BŽŪP, taip pat kitų ES taikomų taisyklių laikymosi, priežastis, šių taisyklių taikymą nacionaliniu lygmeniu. Ši apklausa jau iki vasaros padės susidaryti aiškesnį vaizdą apie pagrindines administracines kliūtis, su kuriomis susiduria ūkininkai. Jos rezultatai bus įtraukti į išsamesnę analizę, kuri bus paskelbta 2024 m. rudenį.

Be šio būtino įrodymų rinkimo, EK siūlo trumpalaikes ir vidutinės trukmės priemones, kurios galėtų padėti ne tik ūkininkams, bet ir nacionalinėms administracijoms, kurios yra pirmasis kontaktinis punktas ūkininkams ir yra atsakingos už ES lėšų valdymą bei jų  mokėjimą.

Trys siūlymų grupės

Pirma, EK siūlo supaprastinti kai kuriuos paramos sąlygų reikalavimus, kurių turi laikytis ES ūkininkai. Paaiškėjo, kad tam tikromis aplinkybėmis sunku įgyvendinti pagrindinių standartų, vadinamų gera agrarine ir aplinkosaugine būkle (GAAB) reikalavimus, kurių privalo laikytis visi ūkininkai, kad gautų BŽŪP paramą.

EK šiemet jau suteikė galimybę nesilaikyti GAAB 8 reikalavimų palikti dalį dirbamos žemės pūdymams. Dabar EK siūlo pakeisti GAAB 1 taisykles, kuriomis yra nustatomas reikalavimas išlaikyti tokius ES daugiamečių žolynų plotų, kokie buvo referenciniais 2018 m. Pagal šį reikalavimą buvę gyvulių augintojai, turėję didelius plotus pievų, bet dėl rinkos sutrikimų mėsos ir pieno sektoriuje priversti pereiti prie lauko kultūrų auginimo, privalo pertvarkyti savo ariamąją žemę į daugiamečius žolynus. Dėl šio įpareigojimo ūkininkai gali prarasti nemažą dalį pajamų. Tad EK siūlo iki kovo mėn. vidurio iš dalies pakeisti šias taisykles, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į struktūrinius pokyčius, atsiradusius dėl rinkos perorientavimo ir gyvulių skaičiaus mažėjimo. Taip pat siūlo užtikrinti, kad ūkininkai nebus baudžiami už tai, jog mažiau plotų bus pertvarkyta į daugiamečius žolynus.

EK taip pat išanalizuos, kokia žemės ūkio praktika gali būti įmanoma ir taikoma įgyvendinant įsipareigojimus pagal GAAB 6 („Minimali dirvožemio danga, siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“) reikalavimus. EK taip pat ragina visas suinteresuotąsias šalis pasidalyti savo nuomone apie administracinę naštą, susijusią su Nitratų direktyvos laikymusi. Tai galima padaryti per viešas konsultacijas internetu, kurios vyks iki 2024 m. kovo 8 d.

Antra, EK siūlo supaprastinti tam tikrų patikrų metodiką, kad nacionalinių administracijų apsilankymų ūkiuose skaičius būtų sumažintas iki 50 proc. Šia priemone tiesiogiai reaguojama į valstybių narių prašymus. EK siūlo supaprastinti ir paaiškinti, kaip vertinti plotų stebėjimo sistemos kokybę. Tai sistema, grindžiama automatizuota programos „Copernicus“ palydovinių vaizdų analize, kuria siekiama sumažinti patikrinimų skaičių ūkiuose, padėti ūkininkams išvengti klaidų ir sankcijų, taip pat palengvinti ataskaitų teikimą. Kadangi valdininkai rečiau lankysis kontrolės ir  valdymo tikslais, ūkininkai galės daugiau laiko skirti savo pagrindiniam darbui.

Trečia, EK siūlo paaiškinti force majeure ir išimtinių aplinkybių sąvokos vartojimą. Ši teisinė sąvoka leidžia netaikyti sankcijų ūkininkams, negalintiems įvykdyti visų BŽŪP reikalavimų dėl išimtinių ir nenumatytų įvykių, kurių jie negali kontroliuoti (pvz., didelių sausrų ar potvynių atvejais). Šis paaiškinimas padės nacionalinėms administracijoms taikyti šią nuostatą ir užtikrins vienodą jos taikymą visoje ES. Tai taip pat padidins tikimybę gauti BŽŪP paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo tokių atvejų. Apskritai EK bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad nustatytų galimus kontrolės racionalizavimo būdus.

Neturi būti išnaudojami

VISAS STRAIPSNIS ČIA!

 

Galite prenumeruoti „Ūkininko patarėjo“ elektroninę leidinio versiją

arba popierinę: el. paštu: platinimas@up.lt,

tel. +370 603 75 963

https://ukininkopatarejas.lt//katalogas/popieriniu-leidiniu-prenumerata/, www.prenumerata.lt, www.prenumeruoti.lt, www.prenumeruok.lt

bei Perlo terminaluose.

 

EK, ŪP informacija

Algimanto SNARSKIO piešinys

 

Visa informacija, esanti portale, yra UAB „Ūkininko patarėjas“ nuosavybė. Griežtai draudžiama ją kopijuoti, keisti, perpublikuoti ar kitaip naudotis komerciniais tikslais be Bendrovės leidimo.

Dalintis
2024/04/23

Gyvulių augintojams ir pašarų gamintojams – dar vienas apynasris

Nuo kitų metų įsigaliosiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2023/1115 dėl tam tikrų su miškų naikinimu ir alinimu siejamų biržos prekių ir produktų tiekimo Europos Sąjungos (ES) rinkai bei jų eksportui iš ES, kit...
2024/04/23

Petro Auštrevičiaus veiklos Europos Parlamente ataskaita 2019-2024 m.

Detektyvų mėgėjams: mano 5-mečio darbų Europos Parlamente ataskaitoje sužinosite, kokiomis aplinkybėmis ir kieno paliepimu nebuvau įleistas į vieną svarbų skrydį iš Vilniaus. O taip pat, kodėl veto teisės atsisakymas keliose svarbiose ES po...
2024/04/23

Gyvulininkystės ūkiams siūloma naujovė – pavadavimo ūkyje paslaugos

Žemės ūkio ministerija pradėjo diskusiją su socialiniais parneriais dėl naujos bandomosios priemonės „Pavadavimo ūkyje paslaugos“, skirtos šalies gyvulininkystės sektoriui. Šią intervencinę priemonę, pritarus Europos Komi...
2024/04/23

Martynas Tyla. Sutvarkykime įstatymą, kad neliktų absurdiškų situacijų (papildyta Seimo pranešimu)

Šiuo metu LR Seime svarstomi Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, susiję su galimybe mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose prekiauti alkoholiniais gėrimais iki 15 laipsnių, nepaisant to, kokiu būdu jie yra pagaminti. Priimti pakeit...
2024/04/23

Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursas 2024

Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija, Žemės ūkio ministerija ir Turizmo rinkodaros asociacija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2024.
2024/04/23

Seimas sudarė geresnes sąlygas ginkluotės gamybai Lietuvoje

Seimas priėmė Investicijų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis nuspręsta sudaryti palankesnes sąlygas stambiems projektams, užtikrinantiems neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.
2024/04/23

Reguliuojama pieno kaina. Kodėl ne?

Ūkininkai deda nemažai vilčių į Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo, vadinamąjį Pieno, įstatymą, kurio projektą Seimas paskyrė tobulinti Ekonomikos komitetui (EK). Iškelta mintis, kad pieno sek...
2024/04/23

Sužinokite, kiek institucijų dirba, kad rinkėjai gautų patikimą informaciją apie kandidatus

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) puslapyje viešai paskelbtus kandidatų į Respublikos Prezidentus duomenis analizuojantys rinkėjai ne visada susimąsto, kiek tarnybų ir institucijų dirba, kad pagrindinio Lietuvos rinkimų organizatoriaus ...
2024/04/23

Vietos maisto produktai – mūsų stiprybė, kurią mokomės įvaldyti

(VDU ŽŪA langas) Gyvename sparčiai kintančiomis išorinės aplinkos sąlygomis. Pokyčius spartina kompleksas priežasčių, tarp kurių – klimato kaita ir neatsinaujinančių išteklių brangimas; geopolitinė aplinka, galinti transformuot...