Ashburn +2,1 °C Mažai debesuota
Antradienis, 5 Grd 2023
Ashburn +2,1 °C Mažai debesuota
Antradienis, 5 Grd 2023

Turtinga istorinė patirtis

2023/04/03


„Prieš keliolika metų atradau pomėgį aviacijai – parasparniams, – kalba Šakių r. ūkininkas Ričardas Lekavičius, Lietuvos regionų partijos (LRP) kandidatas į Šakių rajono merus, – pakilęs virš žemės, pajunti erdvės skonį, begalinį energijos, ryžto ir atsakomybės jausmą. Nepakartojamos gimtojo krašto spalvos, laukų, miškų ir upių, kaimų ir miestelių kontūrai. Siekis veikti provokuoja stiprios lyderystės motyvą ir norą stiprinti savo regioną, Šakių rajono savivaldybę, sudaryti sąlygas tvariam ir kokybiškam vietos gyventojų veiklos bei gyvenimo sąlygų kūrimui.“

Pasak R. Lekavičiaus, LRP kandidatai į Šakių rajono savivaldybės tarybos narius – įvairių profesijų, sričių atstovai, profesionalai, kuriuos jungia bendras tikslas – kompetencija, žiniomis, patirtimi ir bendradarbiavimu stiprinti Šakių kraštą. Jų veikla pagrįsta pagrindiniais prioritetais, kiekvienam žmogui užtikrinančiais socialiai teisingą ir harmoningą gyvenimo kokybės augimą.

„Valstybės pamatas – šeima, – kalba R. Lekavičius, – ją puoselėti mokiausi iš savo tėvų – zanavykės ir žemaičio, išauginau sūnų, jaunąjį ūkininką Adomą, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos magistrą, dukras Ugnę, būsimąją medikę, mokslus kremtančias Rugilę, Smiltę ir Aistę, esu sulaukęs anūkų. Visi vaikai svajoja gyvenimą kurti Lietuvoje, savame krašte. Išvažiuodamas iš namų aš kaskart matau pušį – kiekvieną kartą ji man tokia pati ir – kitokia. Visas rajonas yra toks pats ir nepakartojamas. Šakių kraštas visais laikais užėmė išskirtinį vaidmenį puoselėjant Lietuvos valstybingumą. Mūsų žemėje gimė, augo, brendo stiprūs valstybininkai: knygnešystės siela kunigas Martynas Sederevičius, daktaras, lietuvių laisvės šauklys Vincas Kudirka, norminės lietuvių kalbos kūrėjas Jonas Jablonskis. Šakių rajonas privalo tapti viena iš savivaldybių, kur būtų patrauklu gyventi šeimai, žmogui, kur veiktų ir derėtų pamatinių moralės, teisės normų sistema, būtų puoselėjami papročiai ir tradicijos.“

R. Lekavičiaus teigimu, eidamas į politiką žmogus pirmiausia turi pasirūpinti savo dvasios tvarka, paskui – savo aplinka, savivaldybe. Tai lemtų pokyčius Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. „Basam stovėti prie Prezidentūros, saugant vaikų sveikatą ir ateitį – ne pats geriausias pasirinkimas valstybėje“, – sako R. Lekavičius.

Šakių rajono savivaldybei LRP atstovas R. Lekavičius savo rinkimų programoje siūlo realiai spręsti pirmo būsto įsigijimo klausimus, įteisinti savivaldybės naujagimiui skiriamą kraitelį, pagalbos kortelę mokiniui.

​„Atradau pomėgį aviacijai – parasparniams“ – sako Šakių r. ūkininkas Ričardas Lekavičius.

Regiono virsmas

„Dar sovietmečiu, Šakių rajone prasidėjo kaimo mokyklų naikinimas, kuris tęsiasi iki šiol, – pasakoja R. Lekavičius, – dabartinėms ugdymo įstaigoms trūksta vadovų, mokytojų, visuomenė vaikų nemotyvuoja siekti aukštesnių rezuatų, juos vargina ilgos kelionės iki mokyklos. Pats ugdymo procesas taip pat reikalauja naujo požiūrio, naujų programų ir investicijų į jaunimo ateitį.“

Pasak R. Lekavičiaus, 1989 m. Šakių rajone buvo 2 miestai, viena miesto tipo gyvenvietė, 555 kaimai, 41 840 gyventojų, 2021 m. –
3 miestai, 8 miesteliai, 528 kaimai, 5 viensėdžiai, 26 tūkst. gyventojų. Tad rajonas tuštėja, jo demografinėmis problemos valdantieji nesirūpina. Kaip teigia LRP kandidatas į Šakių rajono savivaldybės vadovus R. Lekavičius, nuo nedidelių kaimo mokyklų, medicinos punktų naikinimo prasidėjo socialinė regionų erozija, palietusi pagrindinį rajono ekonominio tvarumo garantą – žemės ūkio sektorių. Lankydamasis Italijoje, Suomijoje ir kitose šalyse, R. Lekavičius stebėjo, kaip sukonstruotos kaimų bendruomenės, kokie stiprūs nedideli šeimos pieno ūkiai, įgyvendinama trumpoji maisto grandinė nuo lauko iki stalo. Šakių rajono savivaldybėje prioritetas teikiamas stambiems augalininkystės ūkiams. Investuojama į brangią žemės ūkio techniką, technologijas. Vis tik gyvulininkystės ūkiai sukuria didesnę pridedamąją vertę, įdarbina daugiau kaimo žmonių, aprūpina žaliava miesto verslus, sukuria naujų darbo vietų.

„Per pastaruosius dešimtmečius mūsų šalies žemės ūkis tris kartus persivertė per galvą, – neabejoja R. Lekavičius, – išardyti stambūs kolektyviniai ūkiai, sukurti nedideli šeimos ūkiai, dabar vėl stambinami ūkiai. Manau, reikėjo daugiau dėmesio skirti nedideliems mišrios gamybos ūkiams, į juos žiūrėti kaip į socialinį reiškinį, kuris leidžia žmogui išgyventi. Ar tai naudinga mūsų šalies ekonomikai, kai lietuviai į Suvalkus važiuoja pirkti pieno, mėsos produktų, kurie ten perpus pigesni? Mūsų kraštui tai katastrofa, ir dėl to žmonės kaina neviešus politikų susitarimus. Kažin kaip pasikeistų savivaldybės pajamos, jeigu Šakiuose atsirastų lenkų valdomas pigesnių įvežtinių maisto produktų prekybos centras?“

​Ričardas Lekavičius su pieno protesto akcijos dalyviais.

Atsakymų yra

LRP kandidato į savivaldybės merus R. Lekavičiaus pastebėjimu, senstantis kaimas susiduria su ribotu sveikatos ir socialinių paslaugų pasiekiamumu. Norėdamas susileisti gydytojo paskirtus vaistus, kaimo senolis turi važiuoti į Šakius. Kas žmogų nuveš, po valandos parveš? Ir taip dešimtį kartų. „Paskirkime slaugytojai automobilį – taip sutaupysime ir laiko, ir lėšų, paslauga taps pasiekiama kaimo ir miestelių gyventojams“, – kalba R. Lekavičius. Jam keistai skamba dabartinių rajono politikų nusiskundimai, kad savivaldybei neužtenka lėšų jos valdymui.

LRP savo programoje siūlo išsaugoti Šakių ligoninę su visais veikiančiais skyriais, nuolat gerinti jų materialinę bazę, užtikrinti ir išplėtoti mobiliųjų medicininių paslaugų tiekimą kiekvienam rajono gyventojui, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, kviesti medicinos specialistus atvykti į rajoną, suteikti jiems naują gyvenamąjį būstą.

LRP Šakių komandai aktualus visuomenės ugdymas, propaguojant sportą ir sveiką gyvenseną.

R. Lekavičiaus savivaldos rinkimų programoje numatyta pagalba bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, palankių verslui sąlygų sudarymas, nuo savivaldybės priklausančių mokesčių persvarstymas, viešųjų erdvių sutvarkymas (atnaujintos automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatviai, didesnis finansavimas žvyrkelių priežiūrai, spartesnis gatvių ir kelių asfaavimas). „Rajone neturi būti asfauotų kelių, kurie baigiasi vidury laukų“, – liūdną praeities praktiką prisimena R. Lekavičius.

Kandidatą palaiko ryžtas ir drąsa

„Ukrainos pavyzdys parodė, kad pasaulis yra trapus, – kalba R. Lekavičius, – šiandien turime galvoti, kaip Šakių rajonas gyvens rytoj, poryt, po 10 ir po 100 metų, ką mes paliksime ateities kartoms. Prisimenu savo vaikystę, jaunystę šiame krašte. Kaimas buvo gyvybingas, augino ir maitino miestą. Šiandien mus užplūdo globali tendencija beatodairiškai žalinti kaimą ir žemės ūkį, atsisakyti pieno ir mėsos gamybos, net gauti už tai pinigų, steigti „popierines“ bendruomenes, kurti niekam nereikalingus ES finansuojamus projektus. Važiuoji per rajoną – tuščios sodybos, be gyvybės likę kaimai, apleisti namai. Susidaro įspūdis, kad į šalį plūsta europinės lėšos, kurios skiriamos ne kurti kaimą, o jį naikinti. Kaip gelbėsimės įvykus avarijai Astravo atominėje elektrinėje? Kur slėpsimės, kuo maitinsimės?“

R. Lekavičius pateikia Naujosios Akmenės rajono savivaldybės pavyzdį. Atėjęs naujas, energingas, ryžto ir drąsos kupinas meras miegantį kraštą pavertė klestinčiu, patraukliu žmonėms ir verslui. Savarankiškumo laimėjimų pasiekusios Kazlų Rūdos ir Širvintų rajono savivaldybės, nors daugeliu atvejų „centrinės“ valdžios ir regionų santykiai tebėra svarstytini, savivalda paliekama podukros vietoje. „Dalis darbingų Šakių rajono gyventojų kasdien važiuoja dirbti į Kauną, – kalba R. Lekavičius, – Šakiuose likę 5 tūkst. gyventojų, kaimuose, miesteliuose – apie 21 tūkst. Kas apgyvendins ištuštėjusias savivaldybės teritorijas, kur tos darbo rankos, kurios rūpinsis garbaus amžiaus senoliais, uždirbs jiems pensijas?“

Tikėti ir pasitikėti žmonėmis

Pasak R. Lekavičiaus, valstybės ir Europos Sąjungos remiamos programos kaimui ir žemės ūkiui tampa nepatrauklios dėl didžiulio biurokratizmo, šūsnių dokumentų, būsimų įpareigojimų, draudimų ir bausmių. Valstybei, jos žmonėms atstovaujanti savivalda gali imtis regionų gelbėjimo strategijos.

Vadovas (meras) turi inicijuoti kaimo gaivinimo projektus. Remiantis gyventojų apklausų duomenimis, vietovėse būtina atkurti vaikų sveikatą ir ugdymo kokybę užtikrinančias mokyklėles, sveikatos ir socialinės pagalbos paslaugų įstaigas, sudaryti sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui, tam panaudojant visas regionų ir šalies valdžios turimas galias, garantuojant skaidrų biudžeto ir projektų vykdymą. Jaučiant, kad savivaldybės taryboje nebus priimti geriausi sprendimai, organizuoti gyventojų apklausas, apibendrinus jų rezuatus, priimti nutarimus ar rezoliucijas, deleguotas vykdančiosios ir įstatymus leidžiančiosios valdžios institucijoms. Korupcijos prevencija neturėtų palikti savivaldybės tarybos narių darbotvarkės.

„Svarbiausia – susigrąžinti žmonių pasitikėjimą valdžia, – įsitikinęs kandidatas į Šakių rajono savivaldybės merus R. Lekavičius. – Būdamas meru, atversiu savivaldybės administracijos erdves gyventojams, garantuosiu, kad kiekvienas žmogus seniūnijose ir kitose institucijose būtų laukiamas, išklausomas, sulauktų ne tik dėmesio, bet ir pagalbos. Taip pat sieksiu pritraukti investuotojų, skatinsiu kurti naujas darbo vietas, kad jaunos šeimos norėtų čia gyventi ir auginti vaikus. Asmeninis mero rūpestis – pritraukti lėšų keliams asfauoti, aktyviai prisidėti vystant laivybą Nemunu, užtikrinti tinkamo lygio civilinės saugos siste-
mą – kiekvienas rajono gyventojas turi būti pasirengęs kritinei situacijai. Pažadu tęsti ankstesnių savivaldybės vadovų pradėtus racionalius darbus, pakei juos į aukštesnį lygį. Šiai misijai atlikti turiu aiškią viziją, vertybinį nusiteikimą ir drąsos. To reikia mums visiems. Įgyvendinkime tai drauge – balsuokite už mane, o aš jums nuoširdžiai dirbsiu.“ R. Lekavičius ragina visos Lietuvos žmones paskatinti savo pažįstamus šakiečius balsuoti už jį, nes į atsinaujinusius Šakius visiems bus maloniau atvažiuoti.

Juozas DOVYDAITIS

 

Ričardo Lekavičiaus asmeninės nuotraukos

Politinė reklama apmokėta Lietuvos regionų partijos.

Nr. 38/7

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/05

Milijonai įsisavinti. O kur meldinės nendrinukės populiacijos šuolis? (I)

Turbūt daugelis Lietuvoje žino, kad brangiausias pas mus paukštukas – visaip išgarsinta meldinė nendrinukė. Brangus jis ne tik todėl, kad yra itin retas ir saugomas, bet ir pinigine išraiška. Tam skiriami milijona...
2023/12/05

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos uždarymo renginyje – padėkos sektoriaus atstovams

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimui artėjant prie finišo tiesiosios, Žemės ūkio ministerija pakvietė žuvininkystės sektoriaus atstovus ir suinteresuotas institucijas apžvelgti šios p...
2023/12/05

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gydytojui skirta 46,4 tūkst. eurų bauda

Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tirtą baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai kyšininkavimu buvo pareikšti dviem Vilniaus miesto klinikinės ligoninės gydytojams ir dviem juos papirk...
2023/12/05

Seimas patvirtino 2024 metų valstybės biudžeto projektą

Šiandien Seime patvirtintas Finansų ministerijos parengtas 2024 metų valstybės biudžeto projektas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas švietimo susitarimo įgyvendinimui ir trims Finansų ministerijos (FM) išskirtoms prioritet...
2023/12/05

Paprikos lauke – įdomesnės ir saldesnės

Ar visi esame matę vadinamųjų pomidorinių arba spiralinių paprikų, auginamų lysvėje? Tokių radome Salvinos Kievinienės ūkyje (Panevėžio r., Ramygala): čia paprikos pastaraisiais metais stebino derliumi ne tik šiltnamyje, bet ir lauke. Pa&sc...
2023/12/05

Parama tvarioms ūkių investicijoms

Šiais metais pradėtame įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginiame plane (SP) yra nauja intervencinė priemonė „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, pagal kurią pirmasis kvietimas tei...
2023/12/05

Klaipėdos rajone pagerbti „Metų ūkis 2023“ prizininkai

Kasmetiniai apdovanojimai „Metų ūkis“ toliau tęsia tradiciją – šiemet buvo įteikti dar trys apdovanojimai prizines vietas pelniusiems ūkininkams, savo veiklą vystantiems Klaipėdos rajone.
2023/12/05

Renovuoti namai kelia naujų idėjų

Naujai renovuoti Kapčiamiesčio (Lazdijų r.) bendruomenės namai jau atidaryti. Ir visa tai pavyko padaryti gavus įvairią paramą. Daugiau nei 60 narių vienijanti Kapčiamiesčio bendruomenė, vadovaujama pirmininkės Ramintos Karauskienės, per 6 metus į...
2023/12/05

Gyvos avys prakartėlėje: tai gyvūnų kankinimas

Gruodžio 2-ąją įvyko „TAI BENT Kalėdų eglės įžiebimas Druskininkuose“. Jame dalyvius linksmino ir Vidas Bareikis, ir lazerių bei ugnies šou, net fejerverkai pokšėjo. Deja, šventėje buvo priverstos dalyvauti ir prak...