Ashburn +23,2 °C Nedidelis lietus
Penktadienis, 12 Lie 2024
Ashburn +23,2 °C Nedidelis lietus
Penktadienis, 12 Lie 2024

Veiklos apimtis didinanti INVEGA keis pavadinimą

2024/06/05


2023 m. prie INVEGOS prisijungus Viešųjų investicijų plėtros agentūrai, Valstybės investicijų valdymo agentūrai ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondui, INVEGA tapo vienintele Lietuvoje nacionalinės plėtros įstaiga. Po sujungimo INVEGOS aktyvių klientų skaičius siekia 11 tūkst., o finansinių produktų spektras augo tiek, kad finansavimo gali tikėtis įvairiose stadijose esantis verslas. Bendra INVEGOS portfelio suma šiuo metu yra beveik 1,4 mlrd. eurų.

Pernai įstaigos sudėtį papildė Žaliųjų finansų institutas – pirmasis toks Baltijos šalyse, o pati INVEGA netrukus ketina keisti ir savo vardą – tai bus naujo etapo įprasminimas išaugus veiklos apimtims, kartu taps nauju impulsu pačiai įmonei ir jos darbuotojams.

„Ši organizacija iš esmės keičiasi ir proaktyviai dirbs su pačiomis įvairiausiomis įmonėmis, siūlys sprendimus, orientuotus į klientą, į pridėtinės vertės jam ir valstybei kūrimą. Finansiniai instrumentai, kuriuos jau pristatėme ir dar ruošiamės pristatyti rinkai orientuoti į visų tipų ir veiklos sričių įmones. Prisiimdami didesnę finansavimo riziką, įgalinsime verslą augti, plėstis. Labai svarbi mūsų misija bus telkti privačias ir viešas lėšas įvairiems ekonomikos poreikiams finansuoti. Įlieję pinigų į ekonomiką pasitelkdami finansų inžinerijos sprendimus, skaičiuojame, kad mūsų veiklos poveikis gali būti po 1 proc. BVP kasmet iki 2035 m.”, – teigia INVEGOS generalinis direktorius Dainius Vilčinskas.

Naujai organizacijai – pokyčius ir ambiciją iliustruojantis pavadinimas

Galutinai užbaigdama įstaigų sujungimą, INVEGA pradeda formalų pavadinimo keitimo procesą – pakeitus įstatus ir atlikus kitas reikiamas procedūras, rudenį bendrovė tęs veiklą su nauju prekės ženklu ILTE.

„Siekdama suteikti maksimalų patogumą klientams, kad visas finansavimo paslaugas jie gautų vienoje vietoje ir pagal vieningą standartą, Finansų ministerija įgyvendino tai, ko nepavyko iki šiol dirbusioms Vyriausybėms – konsoliduoti ir sujungti 4 nacionalines plėtros įstaigas į vieną stiprų nacionalinį plėtros fondą. Šios konsolidacijos esmė – kompetencijas ir žinias sutelkti vienoje vietoje, efektyviau valdyti finansines priemones, pritraukti daugiau privačių investuotojų lėšų, plėsti finansavimo galimybes ir pasiūlą finansiškai atsiperkantiems projektams. Stipri, savarankiška ir politiškai nepriklausoma įmonė užtikrins įvairių finansinių priemonių sinergiją, efektyvų ES struktūrinių bei biudžeto lėšų panaudojimą. Visa tai leis pritraukti daugiau investicijų į valstybei svarbias veiklos sritis, kurti žalesnę, atsparesnę ir tvaresnę Lietuvą“, – sako finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė – Markevičienė.

„Sėkmingai veikiantis verslas yra šalies ekonominės gerovės pamatas. Verslo atsparumas, jo konkurencingumas yra vienas svarbių klausimų galvojant ir apie kiekvieno gyventojo gerovę. Neabejoju, kad viena nacionalinės plėtros įstaiga, su vieninga vidine struktūra, sutelktais finansiniais bei žmogiškaisiais resursais, didesniu kapitalu ir tarptautiniu žinomumu, gebės geriau įgyvendinti nacionalinius plėtros planus, efektyviau taikys laisvų lėšų investavimo ir valdymo praktikas, stiprins viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, tvariai didins finansinių priemonių pasiūlą finansiškai gyvybingiems projektams ir bendrai prisidės prie didesnės šalies gerovės“, - sako INVEGOS vadovas D. Vilčinskas.

Pirmojo ketvirčio rezultatai

Didindama finansavimo prieinamumą, INVEGA pirmąjį šių metų ketvirtį rinkai pristatė tris priemones, kurių bendra vertė siekia 766 mln. eurų.

Atsinaujinančių energijos išteklių paskoloms skirta 532 mln. Eur. Juridiniai asmenys jau kviečiami tekti paraiškas saulės ir vėjo elektrinių įrengimui, statybai arba įsigijimui iš parko ir gaminti elektros energiją savo reikmėms. Savivaldybės bei jų įstaigos ir įmonės jau gali kreiptis dėl energetikos bendrijų, kurių pajėgumų dalis būtų skirta nepriteklių patiriantiems asmenims, finansavimo. Tam skirta dar beveik 190 mln. Eur. Rizikos kapitalo rinkai buvo skirti dar 48 mln. Eur.

Per pirmuosius tris šių metų mėnesius pasirašytos 1404 finansavimo sutartys, kurių vertė beveik 82 mln. eurų. Daugiau nei pusę sumos sudaro finansavimas portfelinių ir individualių garantijų forma – jų suteikta už 45,3 mln. eurų, tai padėjo pritraukti 60,3 mln. eurų finansų tarpininkų lėšų. Paskolų buvo suteikta 27,2 mln. eurų sumai. Rizikos kapitalo rinkai skirta 3,6 mln. eurų.

Bendrame INVEGOS portfelyje verslui tenka 762,8 mln. eurų, viešajam sektoriui – 328,8 mln. eurų, o žemės ūkio klientams – 275,1 mln. eurų.

Be to, balandžio mėnesį startavo finansinės priemonės pramonės įmonėms - tai „Milijardas verslui“ ir „Pokytis“. Taip bendrai rinkai pasiūlyta dar virš 1 milijardo eurų finansavimo, kuris prisidės prie Lietuvos ekonomikos transformacijos ir verslų konkurencingumo didinimo.

 

INVEGOS informacija

Dalintis
Verslas