Ashburn +35,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 22 Bir 2024
Ashburn +35,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 22 Bir 2024

VMI paaiškina, kaip tinkamai dirbti kasos aparatais įvedus eurą

2014/11/04

Valstybnė mokesčų nspekcja pre Letuvos Respublkos fnansų mnsterjos (tolau – VMI), atsžvelgdama į Letuvos Respublkos Vyrausybės nutarmą ,  nformuoja, kap verslnnka turėtų drbt kasos aparatas perenamuoju euro įvedmo lakotarpu (2015 01 01 – 2015 01 15) r po jo. Vsa šsam nformacja yra patekama VMI nterneto svetanės www.vm.lt skyruje „Euras r mokesča“: http://www.vm.lt/cms/euras-r-mokesca.

„VMI pažym, kad verslu r gyventojams seka patekt kuo šsamesnę nformacją r padėt pasruošt sklandžam valutos paketmu. Insttucjos nterneto svetanėje publkuojama aktual nformacja, susjus su euru r mokesčas, praktna klausma – atsakyma, nauj tesės akta, semnarų įraša“, - pasakoja VMI pre FM vršnnko pavaduotojas Artūras Klerauskas<>, akcentuodamas, kad perenamuoju lakotarpu VMI neskubės baust  verslnnkų, nurodydama nustatytus trūkumus r sudarydama galmybę juos pašalnt, tačau netoleruos tyčno vengmo vykdyt nustatytus rekalavmus.    

VMI paaškna, kad grynųjų pngų ltų fksavmas kasos aparatu perenamuoju lakotarpu prklauso nuo kasos aparato funkconalumo:

a) jegu kasos aparata tur technnę galmybę būt užprogramuot drbt dvejoms (euras r ltas) valutoms (t. y. kasos aparato funkcjos yra prtakytos fksuot atsskatymus tek ltas, tek euras), ltų konvertuot į eurus nerekės;

b) jegu kasos aparata netur technnės galmybės būt užprogramuot drbt dvejoms valutoms, sumos perenamuoju lakotarpu (k 2015 m. sauso 15 d. įskatytna) kasos aparato kvtuose nurodomos ltas arba euras, atsžvelgant į ta, kuros valutos — lto ar euro — smbola užprogramuot kasos aparate, t. y.:

- jegu kasos aparatas užprogramuotas spausdnt tk ltus, ta kasos aparato kvte mokėtnos sumos nurodomos ltas;

- jegu kasos aparatas užprogramuotas spausdnt tk eurus, ta atsskatant gaut lta konvertuojam į eurus r kvte pardavmo suma fksuojama euras;

- jegu kasos aparatas kvte nespausdna valutos pavadnmo arba jos santrumpos, arba ženklo, ta kasos aparato kvte nurodyta mokėtna suma lakoma šrekšta euras.

Pasbagus perenamajam lakotarpu, t. y. nuo 2015 m. sauso 16 d., sumos nurodomos tk euras, jegu kasos aparatas tur technnę galmybę nurodyt euro smbolį. Jegu nėra galmybės nurodyt euro smbolį, ta kasos aparato kvte nurodyta suma (tek su lto smbolu, tek be joko smbolo) lakoma šrekšta euras.

Nuo 2015 m. sauso 16 d. bus galma naudot r kasos aparatus, kure kasos aparato kvte spausdna lto pavadnmą arba jo santrumpą, arba tarptautnį žymėjmą, tačau tokų kasos aparatų kvtuose nurodomos mokėtnos sumos lakomos šrekštoms euras. Jegu kasos aparatų kvtuose pre mokėtnos sumos, nurodomas valutos pavadnmas „ltas“ arba jo santrumpa, kasnnkas prvalo šbraukt valutos pavadnmą „ltas“ arba jo santrumpą, nurodytą pre mokėtnos sumos, įrašyt euro pavadnmą, jo santrumpą arba ženklą r pasrašyt.

<>Vešajame transporte nuo 2015 m. sauso 16 d. kasos aparatų kvtuose, kuruose pre mokėtnos sumos atspausdntas lto pavadnmas ar jo santrumpa (Lt, LTL), transporto premonės varuotojas prvalo šbraukt valutos pavadnmą „ltas“ arba jo santrumpą, nurodytą pre mokėtnos sumos, r nurodyt euro pavadnmą, jo santrumpą arba ženklą. Pasrašyt nereka.

VMI pažym, kad daugau nformacjos ape kasos aparatų perprogramavmą, kasos žurnalų pldymą, praktna klausma – atsakyma r kta naudnga nformacja mokesčų mokėtojams, norntems tnkama pasruošt euro įvedmu – VMI nterneto svetanės skyruje „Euras r mokesča“ http://www.vm.lt/cms/euras-r-mokesca, o konsultacjas vsas mokesčų klausmas teka VMI Mokesčų nformacjos centras telefonu 1882. 


Dalintis